Kredyty konsolidacyjne 10 min. czytania

Czy można wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny? Co można zyskać?

Zaktualizowano: 2023-05-19 08:21
Opublikowano: 2022-06-22 08:24
Średnia ocena: 3,50/6 Głosów: 2
Czy można wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny? Co można zyskać?

Konsolidacja to rozwiązanie, po które sięga wielu Polaków – pozwala na połączenie kilku zobowiązań, zmniejszenie wysokości miesięcznych opłat ponoszonych w związku z ratami kredytów, a także wydłużenie okresu kredytowania. Dzięki temu można uzyskać duże oszczędności w domowym budżecie.

A czy jest możliwa wcześniejsza spłata kredytu? Z reguły tak, chociaż jest to uzależnione od konstrukcji umowy oraz czasu, kiedy zaciągnęliśmy kredyt konsolidacyjny.

Czy można wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny może być udzielony w formie kredytu konsumpcyjnego oraz hipotecznego, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Do pierwszej grupy będziemy zaliczać kredyty zaciągnięte do kwoty 255 550 zł. W przypadku wyższych sum banki proponują klientom zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego z zabezpieczeniem w formie hipoteki. Szybsza spłata kredytu jest możliwa zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego dotyczy zobowiązań zaciągniętych po wejściu w życie Ustawy o kredycie hipotecznym, czyli po 18 grudnia 2011 roku. To właśnie ten akt prawny zagwarantował klientom możliwość szybszej spłaty zobowiązania. W przypadku umów podpisanych wcześniej obowiązuję zasady narzucone przez bank.


Kiedy warto zdecydować się na przeniesienie kredytu konsolidacyjnego? Kliknij i sprawdź


Również konsolidacja w formie hipoteki jest kredytem z możliwością wcześniejszej spłaty. W tym przypadku obowiązują zapisy Ustawy o kredycie hipotecznym z 22 lipca 2017 roku. Akt prawny reguluje, że kredytobiorca może w całości lub w części spłacić kredyt przedterminowo. Również w tym przypadku dotyczy to umów podpisanych po wejściu w życie przepisów. W przypadku wcześniejszych zobowiązań wszystko zależy od zapisów umownych i tego, czy bank oferuje możliwość szybszej spłaty.

Na czym polega wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

Spłata kredytu konsolidacyjnego przed terminem polega na spłacie kwoty kapitału bez uwzględniania odsetek za pozostały okres kredytowania. Jeśli zatem zaciągnęliśmy kredyt konsolidacyjny np. w 2019 roku, a okres kredytowania jest do kwietnia 2025 roku, to decydując się na wcześniejszą spłatę w lipcu 2022 roku, nie będziemy musieli ponosić kosztów z tytułu odsetek za okres pozostały do końca umowy – od sierpnia 2022 do kwietnia 2025 roku. Oznacza to spore oszczędności, co potem omówimy na przykładzie.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego jest możliwa na warunkach opisanych w umowie kredytowej, zanim więc nadpłacimy kredyt, powinniśmy przejrzeć zapisy umowne.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego a nadpłata

Kredytobiorca ma prawo nie tylko do wcześniejszej spłaty zobowiązania, ale również nadpłaty kredytu konsolidacyjnego, a więc spłacenia części kredytu przedterminowo. Polega to na wpłaceniu wyższej kwoty niż ta, która wynika z harmonogramu spłaty. Można się na to zdecydować, np. gdy mamy nagły przypływ gotówki, otrzymamy wysoką premię lub odprawę z pracy, spadek itp. Nadpłacanie kredytu spowoduje, że zmniejszy się kwota pozostała do spłaty, a to wpływa na wysokość kosztów związanych z oprocentowaniem. Niższy kapitał, to niższa podstawa, od której naliczane są odsetki.

Czy warto wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny?

Czy wcześniejsza spłata kredytu się opłaca? W większości przypadków tak! Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego powoduje, że zmniejszają się koszty związane z oprocentowaniem kredytu – wszystko dzięki skróceniu okresu kredytowania.

Przykładowo, jeśli zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 20 tys. zł, z oprocentowaniem 8,00%, na 60 miesięcy, to koszt zobowiązania wyniesie 4331,80 zł. Jeśli natomiast zdecydujemy się spłacić zobowiązanie w ciągu 48 miesięcy, to koszt wynikający z odsetek wyniesie 3436,48 zł, czyli o 895,32 zł mniej.

Spłacać kredyt czy nie? Kiedy warto się na to zdecydować?

 • mamy dodatkowy zastrzyk gotówki, np. otrzymaliśmy premię,
 • chcemy zwiększyć swoją zdolność kredytową – kredyt konsolidacyjny może mocno obciążać zdolność kredytową. Jeśli chcemy ją poprawić, np. chcemy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, to najlepiej jest spłacić inne zobowiązania.
 • zobowiązanie opiewa na wysoką kwotę – nadpłacenie lub wcześniejsza spłata kredytu spowoduje, że oszczędności na odsetkach będą większe,
 • bank nie pobiera dodatkowej opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Nie zawsze wcześniejsza spłata będzie się opłacać – czasem banki żądają z tego tytułu prowizji. Z reguły opłata wynosi maksymalnie 3% kwoty kredytu. O dodatkowych prowizjach szerzej w kolejnych akapitach.

Jak wcześniej spłacić kredyt konsolidacyjny? Poradnik krok po kroku

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego wymaga po prostu przelania na konto banku odpowiedniej sumy. Oczywiście najpierw warto zwrócić się do banku z prośbą o wyliczenie dokładnej kwoty do spłaty – bez uwzględnienia odsetek, które zostałyby naliczone, gdybyśmy nie zdecydowali się na wcześniejszą spłatę. Jak zatem krok po kroku spłacić kredyt konsolidacyjny?

 1. Skontaktuj się z bankiem – upewnij się, że możesz spłacić kredyt wcześniej, czy bank pobiera z tego tytułu prowizję i ile wynosi taka opłata.
 2. Sprawdź, jaka kwota pozostała do spłaty.
 3. Jeśli jest to wymagane, złóż wniosek z prośbą o zaksięgowanie kwoty, którą chcesz wpłacić, na poczet zadłużenia. Pamiętaj, że samo wpłacenie odpowiedniej sumy często nie wystarcza, może się bowiem okazać, że bank zaksięgował kwotę na rachunku technicznym.
 4. Spłać kredyt – najszybciej możesz to zrobić przez swoje konto w bankowości elektronicznej.
 5. Jeśli przysługuje Ci zwrot pobranej już przez bank prowizji za udzielenie kredytu, zwróć się do kredytodawcy z odpowiednim wnioskiem.

Kliknij i sprawdź, jak skutecznie obniżyć ratę kredytu! 


Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Alior Bank

Klient korzystający z konsolidacji nie musi składać w banku wniosku o rozliczenie kredytu – wystarczy wpłacić pełną kwotę, a zobowiązanie zostanie zamknięte. Bank pobiera prowizję za szybszą spłatę, ale jedynie w przypadku kredytów na kwotę wyższą niż 255 550 zł, zaciągniętych między 29 czerwca 2021 a 10 września 2015.

Bank zwraca prowizję za udzielenie kredytu oraz inne nadpłacone koszty – wystarczy złożyć wniosek. Nie muszą tego robić klienci posiadający w banku rachunek osobisty – w ich przypadku zwrot jest automatyczny.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego PKO BP

Czy można spłacić wcześniej kredyt konsolidacyjny w PKO? Tak, a bank nie pobiera za to dodatkowej prowizji. Klienci, którzy podpisali umowę na kredyt po 18 grudnia 2011, a spłacili go po 12 listopada 2019, mogą liczyć na automatyczny zwrot części pobranej wcześniej prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego ING Bank Śląski

ING Bank Śląski nie pobiera dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego – wystarczy wpłacić na konto banku kapitał pozostałą do spłaty – bez odsetek za pozostały okres kredytowania. Klienci mogą też liczyć na automatyczny zwrot nadpłaconej prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Santander

Wcześniejszą spłatę kredytu umożliwia również Santander Bank. Klienci, którzy zawarli umowy kredytowe po 18 grudnia 2011, a spłacili po 12 listopada 2019, mogą liczyć na automatyczny zwrot prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Getin Bank

Przedterminowa spłata kredytu konsolidacyjnego może być dokonana bez dodatkowych opłat. Automatyczne rozliczenie zobowiązania następuje w ciągu 14 dni od momentu wpływu środków na konto.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego Pekao

Podobnie jak w przypadku innych banków, również Pekao S.A. zwraca nadpłaconą prowizję osobom, które zawarły umowy kredytowe po 18 grudnia 2011, a spłata nastąpiła po 11 września 2019 roku.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego mBank

Czy można spłacić wcześniej kredyt konsolidacyjny w mBanku? Tutaj również klient może liczyć na proporcjonalny zwrot pobranej prowizji – dotyczy to umów zawartych po 18 grudnia 2011 i spłaconych po 11 września 2019.

Wzór wniosku o wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego

Czasem bank może wymagać złożenia wniosku o zaksięgowanie nadpłaty na poczet kredytu. Należy w nim podać dane identyfikujące umowę kredytową oraz inne istotne informacje. We wniosku należy wpisać między innymi:

 • numer umowy kredytowej i datę jej podpisania,
 • dane kredytobiorcy – imię, nazwisko, adres, numer PESEL,
 • numer rachunku kredytowego,
 • termin dokonania wpłaty.

Czy trzeba poinformować bank o utracie pracy? Kliknij i się przekonaj! 


Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego?

Banki mają prawo pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, jednak nie może ona być wyższa niż 3% kwoty zobowiązania. W przypadku kredytów zawieranych na kwotę poniżej 255 550 zł, których udzielanie reguluje ustawa o kredycie konsumenckim, prowizja nie może być wyższa niż suma odsetek za okres skrócenia umowy, ani przekraczać:

 • 1% spłacanej części kredytu, jeśli okres między datą spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu przekracza 1 rok,
 • 0,5% spłacanej części kredytu, jeśli okres między data spłaty kredytu a terminem spłaty kredytu nie przekracza 1 roku.

Większość banków nie stosuje jednak dodatkowych opłat za przedterminową spłatę kredytu. Prowizji nie wymaga np. PKO BP, ING Bank Śląski czy Getin Bank.

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego a zwrot odsetek i prowizji

Decydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego? A co z odsetkami? Jak wspomnieliśmy, jeśli uregulujesz kapitał kredytu wcześniej, to bank nie będzie mógł zażądać odsetek, jakie przysługiwałyby mu, gdyby zobowiązanie zostało spłacone w terminie wynikającym z umowy.

Inna kwestia to zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny. Na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 19 września 2019, banki są zobowiązane do zwrotu nadpłaconej przez konsumenta prowizji – proporcjonalnie do czasu, o jaki została skrócona umowa. Dotyczy to kredytów konsolidacyjnych, które spełniają warunki kredytu konsumenckiego.


Nie przegap:

Czym jest zajęcie komornicze? Co może zająć komornik i jak wygląda zajęcie komornicze na koncie?

O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

Kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy? Czym się różnią i co wybrać?

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile kosztuje konsolidacja chwilówek?
19.06.2024

Ile kosztuje konsolidacja chwilówek?

...chwilówek. Sprawdź również: Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny? Konsolidacja pozwala na korzystnych warunkach połączyć w...

...temu było to niemożliwe, jednak od jakiegoś czasu informacje o chwilówkach (ich wysokość, termin spłaty) są uwzględniane w BIK, co...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym jest oddłużanie? Kto może skorzystać z oddłużania?

Czym jest oddłużanie? Kto może skorzystać z oddłużania?

...do ZUS-u. To może Cię zainteresować: Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny? Oddłużanie firmy jest jak najbardziej możliwe, ale zazwyczaj...

...nie jest łatwo go uzyskać, jednak warto o to walczyć – kredyty konsolidacyjne mają niższe oprocentowanie niż podobne produkty oferowane przez...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Kredyt konsolidacyjny dla firm

Jak skorzystać z kredytu konsolidacyjnego dla firm?

...kredytowe i kredyty w rachunku bieżącym. Co ciekawe, przedsiębiorca może również skonsolidować kredyt gotówkowy, jeśli przeznaczył go na cele firmowe. Czy każdy dostanie kredyt konsolidacyjny? Banki dokładnie sprawdzają potencjalnych klientów – weryfikują zdolność kredytową, sprawdzają firmowe przychody, aktualne zadłużenia oraz inne czynniki, które mogą...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile kosztuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny konsolidacyjny? Czy warto się na niego zdecydować?

...te ostatnie wymagają jednak tego, by zaciągnięty był kredyt konsolidacyjny hipoteczny.Co to jest? To kredyt konsolidacyjny z hipotecznym...

...czym się różnią i co wybrać? Czy banki w Polsce oferują kredyty konsolidacyjne ze stałym oprocentowaniem?...

Zobacz więcej
9 min. czytania
kredyt konsolidacyjny co to znaczy

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

...z różnymi warunkami i oprocentowaniem. Czym się różni kredyt konsolidacyjny od gotówkowego? Kredyt konsolidacyjny zaciągnięty może być...

...warunki, które różnią się w zależności od banku i rodzaju kredytu konsolidacyjnego. Ten produkt bankowy nie jest dostępny dla każdego. Co będzie...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Jak obniżyć raty kredytu gotówkowego? Czy to możliwe?

Jak obniżyć raty kredytu gotówkowego? Czy to możliwe?

...rozglądasz się za wsparciem finansowym? Sprawdź więc najtańszy kredyt gotówkowy. Rata kredytu gotówkowego składa się z dwóch części –...

...kredytu gotówkowego przeważnie trwa wiele długich lat. Nie można więc dziwić się...

Zobacz więcej
9 min. czytania