Lokaty bankowe 8 min. czytania

Jak obliczyć zysk z obligacji? Czy warto zainwestować w obligacje skarbowe?

Zaktualizowano: 2022-07-25 09:05
Opublikowano: 2021-10-29 07:57
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 2
Jak obliczyć zysk z obligacji?

Jak obliczyć zysk z obligacji? Odpowiedź na to pytanie pozwoli Ci sprawdzić, które narzędzie finansowe będzie w stanie najlepiej pomnażać ulokowane oszczędności. Jednym z nich są obligacje zerokuponowe. Sprawdź, czy warto się nimi zainteresować.

Galopująca inflacja sprawiła, że środki trzymane w przysłowiowej skarpecie zaczęły tracić na wartości. Aby w jakikolwiek sposób ochronić swoje oszczędności, wiele osób zaczęło szukać rozwiązań w ofertach banków czy instytucji finansowych.

Dużym powodzeniem, zwłaszcza teraz przy rosnących stopach procentowych cieszą się lokaty bankowe. Jednak dzisiaj skupmy się na obligacjach, które gwarantują ochronę kapitału przy zmieniającej się inflacji.

Czym są obligacje?

Obligacje to dłużny instrument finansowy, w którym jedna ze stron, czyli emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia względem niego.

Definicję obligacji dokładnie tłumaczy Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W dokumencie znajdziesz również informacje dotyczące zasad emisji, zbywania oraz wykupu obligacji.


Lokata czy konto oszczędnościowe? Gdzie zdeponować oszczędności?


Rodzaje obligacji

Jednym z podstawowych kryteriów podziału obligacji jest kryterium emitenta obligacji. W tym wypadku możemy wyróżnić trzy rodzaje obligacji:

 • skarbowe, gdzie emitentem jest Skarb Państwa,
 • obligacje komunalne, gdzie emitentami są gminy lub związki gmin,
 • obligacje korporacyjne, zwane też obligacjami przedsiębiorstw, gdzie jak sama nazwa wskazuje emitentem, jest dane przedsiębiorstwo. 

Można też rozróżnić obligacje ze względu na termin wykupu. W takim przypadku będą to:

 • obligacje krótkoterminowe – do 12 miesięcy,
 • obligacje średnioterminowe – od roku do 5 lat,
 • obligacje długoterminowe – powyżej 5 lat,
 • obligacje wieczyste – bez określonego terminu wykupu.

Rzadziej stosowanym podziałem jest ten ze względu na sposób naliczania odsetek. W tym wypadku możemy wyróżnić obligacje o stałym, zmiennym i zerowym oprocentowaniu. Można też rozróżnić obligacje ze względu na wartość nominalną i oprocentowanie, a wtedy mówimy o obligacjach kuponowych i zerokuponowych.


Czym jest dochód pasywny i jak zacząć zarabiać pasywnie? Kliknij i sprawdź! 


Obligacje zerokuponowe – najważniejsze informacje

Obligacje zerokuponowe to rodzaj dłużnego papieru wartościowego, z którym nie jest związany obowiązek płacenia odsetek. Nie oznacza to jednak, że nie da się na nich zarobić. Zerokuponowe obligacje emitowane są z dyskontem od swojej wartości nominalnej, a ich emisją zajmuje się Skarb Państwa oraz większe spółki giełdowe.

Na czym polega mechanizm ich działania? Inwestor kupuje obligacje za cenę z dyskontem, która jest niższa od ceny nominalnej tego papieru wartościowego, a po terminie wykupu papieru wartościowego otrzymuje pełną wartość nominalną instrumentu.

Dochód z inwestycji w obligacje zerokuponowe jest różnicą pomiędzy ceną emisyjną oraz wartością nominalną, po której zostają wykupione.

Najważniejsze cechy obligacji zerokuponowych, oprócz zakup z dyskontem, to brak oprocentowania i dwuletni termin wykupu (tzw. obligacje dwuletnie zerokuponowe). Dlatego ich popularność na rynkach finansowych jest stosunkowo niewielka. W dodatku występują rzadko i najczęściej można spotkać się jedynie z zerokuponową obligacją skarbową.

Warto też wspomnieć, czym są obligacje zerokuponowe rolowane. Rolowanie ma na celu odroczenie wykupu obligacji w czasie i polega na zamianie obligacji podlegających wykupowi na obligacje nowej emisji.

Jest to korzystne przede wszystkim dla emitenta, który może przesunąć w czasie spłatę zobowiązania powstałego z tytułu papierów dłużnych, a nie nabywcy, dlatego ten drugi wymaga dodatkowej zachęty, np. w postaci wyższego oprocentowania

Obligacje zerokuponowe – dla kogo?

Czy obligacja zerokuponowa to opłacalna inwestycja? To zależy. Na pewno nie jest to dobra forma lokaty kapitału dla tych, którzy oczekują regularnej wypłaty zysku z inwestycji.  Obligacje zerokuponowe nie mają oprocentowania, zatem nie ma podstaw do wypłaty odsetek.

Zainteresować się nią za to powinny osoby mające w planach dłuższy horyzont inwestycyjny. Kupując papiery dłużne skarbowe, można zmniejszyć ryzyko związane z inwestycją w obligacje zerokuponowe. Jest to pewna forma zarobku – nabywca otrzymuje jednorazowo nadwyżkę wynikającą z dyskonta, który został ustalony przez emitenta w trakcie emisji obligacji.


Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne? Czy bank może przejąć pieniądze klientów?


Obligacje kuponowe i zmiennokuponowe – najważniejsze informacje

Wiesz już, czym są obligacje zerokuponowe. Oprócz nich na rynku finansowym występują też obligacje kuponowe i obligacje zmiennokuponowe. Cena emisyjna w przypadku tych pierwszych jest równa wartości nominalnej, a oprocentowanie jest zgodne z poziomem ryzyka niewypłacalności emitenta.

Z kolei obligacje zmiennokuponowe to nic innego jak obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Oznacza to, że inwestor kupuje obligacje kuponowe po cenie nominalnej, a podczas inwestycji, okresowo wypłacane są mu odsetki. Gdy minie termin wykupu, odzyskuje cały początkowo wpłacony kapitał.

Zatem główna różnica między obligacjami kuponowymi i zerokuponowymi dotyczy ceny zakupu i formy zarobku. Co za tym idzie, różne są też wzory na obligacje kuponowe i zerokuponowe.

Dla kogo obligacje kuponowe i zmiennokuponowe?

Każdy inwestor, któremu zależy na regularnej wypłacie, powinien wybrać obligacje kuponowe, ponieważ gwarantują one stały zarobek na wypłacanych odsetkach. W tym wypadku obligacje kuponowe przypominają nieco lokaty bankowe.

A kto powinien zainteresować się obligacjami zmiennokuponowymi? Ten rodzaj obligacji sprawia, że nie jesteś w stanie przewidzieć stopy zwrotu. Oprocentowanie może bowiem zarówno spaść, jak i wzrosnąć, co sprawia, że takie inwestowanie jest po prostu ryzykowne. Z pewnością jednak nie brakuje zwolenników tej metody, szczególnie wśród osób, które dużo zyskały.


Kliknij i przekonaj się, czy warto inwestować w waluty w 2022?


Jak obliczyć zysk z obligacji?

Jak obliczyć zysk z obligacji skarbu państwa? Zanim podejmiesz decyzję czy obligacje skarbu państwa są dla Ciebie opłacalne, możesz sam to sprawdzić, korzystając np. z kalkulatorów, które znajdziesz w sieci. Możesz też pokusić się o wykonanie samodzielnych kalkulacji, jednak będzie to czasochłonne zajęcie. 

Jak obliczyć zysk z obligacji zerokuponowych? Wzór

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na obligacje zerokuponowe, nie masz co liczyć na odsetki. Jest to bowiem taki papier dłużny, przy którym w terminie zapadalności następuje zwrot nominału. Pojawia się więc pytanie, jaka jest stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych?

By przeprowadzić wycenę obligacji, trzeba skorzystać ze specjalnego wzoru:

P = N / (1 + r)2

Jak posłużyć się wzorem? Najlepiej przedstawić to na przykładzie. Załóżmy, że cena obligacji (N) to 1000 zł, stopa dyskontowa (r) wynosi 5%, a okres do wykupu obligacji (n) wynosi 2 lata. Teraz do 5% (r) dodajemy 1 i otrzymaną liczbę podnosimy do potęgi 2 (n).

Wynik to 1,1025. Teraz wystarczy podzielić 1000 (N) przez otrzymaną wartość, co daje ok. 900. Cena do zapłaty za obligację wynosi zatem 900 zł.

Jak obliczyć zysk z obligacji kuponowych? Wzór

Do samodzielnego obliczenia zysku z oprocentowanych obligacji skarbowych potrzebny będzie poniższy wzór:

P = N / (1+ YTM)t

gdzie:

 • YTM to stopa zwrotu w terminie wykupu,
 • t – okres
 • N – wartość nominalna.

Jak obliczyć odsetki od lokaty? Kliknij i sprawdź!


Czy warto inwestować w obligacje?

Rosnąca inflacja sprawiła, że obligacje indeksowane inflacją, podobnie jak lokaty bankowe stały się jednym z częściej stosowanych sposobów na ochronę pieniądza przed spadkiem wartości. Czy jednak warto inwestować w obligacje skarbowe?

Niektórzy mówią, że te nie są narażone na wzrost cen czy spadek stóp procentowych. Czy jest to prawdą? Odpowiedź znajdziesz w poniższej tabeli, gdzie zebraliśmy najważniejsze wady i zalety obligacji antyinflacyjnych.

Zalety

Wady

 • wysokie bezpieczeństwo inwestycji – to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania kapitału, w szczególności, gdy kupuje się obligacje skarbowe,
 • transparentność – od razu wiadomo, ile można zarobić,
 • korzyści podatkowe – podatek płaci się dopiero w chwili wykupu obligacji zerokuponowej przez emitenta, a podstawą uiszczenia podatku jest różnica pomiędzy ceną emisji a wykupu,
 • prosty sposób zakupu – obligacje zerokuponowe można kupić nawet przez internet.
 • ryzyko inwestycji – dotyczy niewypłacalności emitenta (wtedy brak możliwości odzyskania kapitału wpłaconego na rzecz emitenta),
 • ryzyko związane ze zmiennością sytuacji makroekonomicznej w kraju – zysk z obligacji mogą ograniczyć zmiany w zakresie inflacji (rosnące ceny) i stóp procentowych (malejące stopy procentowe).

Obligacje czy lokaty terminowe?

Wolne środki finansowe można inwestować na wiele różnych sposobów. Bardzo często pada pytanie, co się bardziej opłaca: lokata czy obligacje? Lokaty bankowe niezaprzeczalnie są najbezpieczniejszą formą deponowania pieniędzy, a ostatnie zmiany sprawiają, że opłacają się one nawet finansowo.

Ciekawą alternatywą dla lokat wydają się więc obligacje skarbowe. Inwestowanie w takie dłużne papiery wartościowe co prawda niesie za sobą ryzyko inwestycyjne, jednak jest ono znikome, a można zanotować większy zysk, niż na lokatach. Warto więc rozważyć taką opcję ulokowania swoich oszczędności.


Sprawdź także:

Czym jest podatek Belki? Ile wynosi i kiedy trzeba opłacić podatek od dochodów kapitałowych?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak założyć lokatę online lub w oddziale banku?
08.08.2022

Jak założyć lokatę online lub w oddziale banku?

Jak założyć lokatę bankową bez wychodzenia z domu? To proste! Dowiedz się, czy obecnie warto decydować się na ten sposób lokowania kapitału i jak to zrobić w poszczególnych bankach! Co warto sprawdzić przed założeniem lokaty? Przeczytaj nasz poradnik!
Zobacz więcej
7 min. czytania
Lokata czy konto oszczędnościowe? Co wybrać?
22.07.2022

Lokata czy konto oszczędnościowe? Gdzie zdeponować oszczędności?

...że nie będziesz tych pieniędzy potrzebować na nagłe wydatki, to lokata bankowa, będzie łatwym i bezpiecznym sposobem za ulokowania wszystkich...

...nie narazi Twoich finansów. Nie bez przyczyny najpopularniejsze są lokaty bankowe. Jak działa lokata i czy rzeczywiście można na niej zyskać?...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czym jest dochód pasywny i jak zacząć zarabiać pasywnie?
24.06.2022

Czym jest dochód pasywny i jak zacząć zarabiać pasywnie?

...czasach każdy szuka oszczędności, gdzie się da. Poszukujemy również alternatywnych sposobów zarabiania, które przyniosą nam pewny i stały zysk. Część inwestorów wybiera bezpieczne lokaty bankowe, inni decydują się ryzykować na giełdzie czy kupować kryptowaluty. Czy to naprawdę się opłaca? Jakie rodzaje dochodu pasywnego są obecnie najkorzystniejsze? Czym jest dochód pasywny? To...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne?
03.06.2022

Czy pieniądze Polaków w bankach są bezpieczne? Czy bank może przejąć pieniądze klientów?

...jest trudne, a w dodatku obarczone dużym ryzykiem. Dlatego osoby niemające wiedzy ani doświadczenia w tym zakresie chętniej wybierają lokaty bankowe i to na nich lokują oszczędności. Choć zdają sobie sprawę z tego, że w ten sposób za wiele nie zyskają, to jednocześnie czują...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Jak obliczyć odsetki od lokaty?
01.06.2022

Jak obliczyć odsetki od lokaty?

...przepisy zostały jednak zmienione, a jednodniowe lokaty przestały być opłacalne. Zastanawiasz się, jak obliczyć odsetki od lokaty bankowej z uwzględnieniem kapitalizacji? Może w tym pomóc kalkulator kapitalizacji odsetek, bazujący na podstawowych parametrach lokaty...

Zobacz więcej
6 min. czytania
Czy warto inwestować w waluty w 2022?
14.03.2022

Czy warto inwestować w waluty w 2022? Wady i zalety inwestycji w zagraniczne waluty

...z powodu inflacji, która wg GUS w styczniu 2022 r. wyniosła już 9,2%, a według prognoz NBP może przekroczyć wkrótce poziom 12%. Nawet najlepiej oprocentowane lokaty bankowe prowadzone w rodzimej walucie nie są więc w stanie zniwelować tak dużej utraty jej wartości, nie mówiąc już o wygenerowaniu zysku. Właśnie z tego powodu...

Zobacz więcej
10 min. czytania