29 min. czytania

Kalkulator odsetek ZUS

Zaktualizowano: 2023-09-19 11:45
Opublikowano: 2020-12-31 13:50
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 16
Kalkulator odsetek ZUS

Odsetki to temat rzeka. Kojarzą się zarówno z zarabianiem na lokatach czy kontach oszczędnościowych, ale również z rosnącym długiem od niespłaconych pożyczek czy kredytów. Okazuje się jednak, że odsetki mogą być również naliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy przedsiębiorca nie uiszcza do ZUS należnych składek na ubezpieczenia. W dzisiejszym artykule prezentujemy pełen pakiet informacji na temat odsetek w ZUS oraz wszystkich innych odsetek, które warto znać. Zapraszamy do wnikliwej lektury! 

Kalkulator odsetek ZUS. Za co ZUS nalicza odsetki? 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ciężki kawałek chleba. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, aby cyklicznie opłacać zaliczki na podatek dochodowy, podatek VAT oraz składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Te trzy wspomniane daniny muszą być bezwzględnie uiszczane przez większość polskich przedsiębiorców - w przeciwnym razie ZUS oraz US naliczają odpowiednie odsetki. Co się dzieje, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie płacić składek na czas do ZUS-u? Łatwo można się domyślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna naliczać odsetki. W jakiej są one wysokości? Czy istnieje coś takiego jak kalkulator odsetek ZUS? 

Odsetki podatkowe - regulacje prawne 

O obowiązku naliczania odsetek podatkowych mówi artykuł 53 Ordynacji podatkowej. Jest w nim mowa wyłącznie o nieuiszczonych daninach podatkowych. Paragraf trzeci tego artykułu wskazuje, że odsetki muszą być uiszczane przez płatnika, podatnika, inkasenta, osobę trzecią odpowiedzialną za zaległości podatkowe bądź następcę prawnego. 

Artykuł 53 paragraf 4 Ordynacji podatkowej mówi o tym, że odsetki za zwłokę są naliczane począwszy od dnia, w którym upłynął termin płatności podatku bądź od terminu, w którym podatnik miał zrealizować przelew podatku na konto danej instytucji. 

Opłacanie składek ZUS przez przedsiębiorców - najważniejsze zasady 

Wszystkie osoby prowadzące w Polsce działalność gospodarczą są zobowiązane, by opłacać składki na ZUS do dziesiątego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Przykładowo: do 10 maja trzeba opłacić należne składki ZUS za miesiąc kwiecień. Ponadto, w sytuacji, gdy przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie pracowników, wówczas termin opłacenia składek ZUS przypada na 15. dzień miesiąca. 

Konsekwencje braku uiszczenia składek ZUS w odpowiednim terminie 

Gdy przedsiębiorca spóźnia się z terminową płatnością składek ZUS, instytucja ta w pierwszej kolejności decyduje się na naliczenie odsetek za zwłokę. Należy również wiedzieć o tym, że Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie przysyła do przedsiębiorców wezwań do zapłaty. Oznacza to, że każdy właściciel firmy musi samodzielnie obliczyć wysokość składek wraz z należnymi odsetkami. 

Wysokość odsetek uzależniona jest oczywiście od tego, jak długo po upływie pierwotnego terminu płatności przedsiębiorca zrealizuje przelew do ZUS. Aby ułatwić sobie obliczenie należnych odsetek ZUS, można skorzystać z prezentowanych przez nas narzędzi. Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy innowacyjny kalkulator odsetek ZUS, dzięki któremu w kilka sekund można zweryfikować, jaką kwotę musi przelać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wiedzieć, że w przypadku, gdy kwota odsetek wobec ZUS jest mniejsza niż 6,60, to nie ma obowiązku ich uiszczania. 

Kary za nieopłacenie składek ZUS [PEŁNA LISTA]

Nieopłacenie składek ZUS wiąże się z dużą liczbą negatywnych konsekwencji. Jakich? Podstawowa konsekwencja to nałożenie przez ZUS odsetek, o których już wspominaliśmy. O wysokości odsetek decyduje przede wszystkim liczba dni opóźnienia w spłacie. Im więcej czasu dany przedsiębiorca zwleka z uiszczeniem wszystkich zaległych składek wraz z odsetkami do ZUS, tym kwota zadłużenia staje się coraz większa. Oprócz odsetek ZUS nakłada także różne opłaty dodatkowe - mogą one wynieść 100 procent składek, których nie opłacono we właściwym terminie. 

ZUS może także nałożyć na przedsiębiorcę spóźniającego się ze zwrotem należnych świadczeń karę grzywny. Doświadczenia przedsiębiorców pokazują, że grzywna za nieopłacanie składek ZUS na czas może poskutkować grzywną w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Oprócz tego, ZUS doliczy również o wszystkie sumy, które przeznaczone na przesyłanie ponagleń i monitów przypominających o upływie terminu spłaty danej daniny. 

Następna konsekwencja to wydanie zakazu dla przedsiębiorcy dla uczestniczenia w przetargach organizowanych przez wszystkie publiczne instytucje. Dla firm świadczących usługi w sektorze publicznym taka kara może być niezwykle dotkliwa, dlatego tym bardziej warto dokładnie zastanowić się, czy uchylanie się od opłacania składek ZUS to dobry pomysł. 

ZUS po pewnym czasie może także podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzekucji na jego rachunku bankowym. Takie prawo Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyskał na mocy stosownych przepisów prawnych. ZUS w celu zajęcia konta kontaktuje się z bankiem i przedstawia mu całą niezbędną dokumentację. Zajęcie rachunku bankowego to bardzo krótka procedura. 

Bardzo dotkliwą konsekwencją nieopłacenia składek ZUS w długoterminowej perspektywie jest wpisanie danego przedsiębiorcy do jednego z ogólnopolskich rejestrów dłużników. W naszym kraju działa obecnie sporo takich rejestrów, np. Krajowy Rejestr Długów (w skrócie KRD), Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie BIK), Biura Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG) i inne, mniejsze rejestry. Fakt wpisania naszych danych na czarną listę dłużników spowoduje, że nie będziemy mogli uzyskać w przyszłości kredytu gotówkowego czy pożyczki w żadnym banku. 

Następne uprawnienie, jakie przysługuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych względem dłużników, to zajęcie nieruchomości. Takie rozwiązanie jest stosowane wyłącznie w ostateczności, gdy kwota łączna zadłużeń wobec ZUS-u jest już naprawdę bardzo wysoka. Polega to na tym, że urzędnicy ZUS-u dokonują wpisu na hipotece w księdze wieczystej nieruchomości, która do tej pory należała do danego przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, ZUS może wystąpić z prośbą o jej założenie. 

Ostatnia z konsekwencji to zabranie dłużnikowi prawa do korzystania z zasiłku chorobowego oraz do zasiłku macierzyńskiego. Takie prawo jest odbierane już od pierwszego dnia miesiąca, w którym nie opłacono składek w odpowiedniej wysokości;.

Co, jeśli nie opłacę składek ZUS na czas? 

Jedną z najważniejszych konsekwencji nieopłacenia składek ZUS oprócz naliczenia odsetek jest także ustanie ubezpieczenia chorobowego. Brak tego ubezpieczenia obowiązuje już od pierwszego dnia miesiąca, za który nie były opłacone należności. Należy również mieć świadomość tego, iż opłacenie zaległych składek nie spowoduje, że ubezpieczenie chorobowe zostanie w sposób automatyczny przywrócone. Jeżeli przedsiębiorca spłaci wszystkie zaległości finansowe i zależy mu na odzyskaniu ubezpieczenia chorobowego, musi skierować do ZUS-u odpowiedni wniosek z prośbą o przywrócenie ubezpieczenia. 

Dodatkowo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również prawo do tego, aby nałożyć na przedsiębiorcę spóźniającego się z uiszczeniem należnych składek dodatkowej kary. Może ona wynieść maksymalnie 100% wysokości nieopłaconych składek. Z kolei, gdy przedsiębiorca będzie uchylał się od obowiązku opłacenia składek w sposób ciągły, uporczywy, wtedy ZUS przekaże sprawę do sądu. 

Po przekazaniu przez ZUS sprawy do sądu, na przedsiębiorcę może zostać nałożona grzywna. Wysokość grzywny może wynieść maksymalnie 5 tysięcy złotych. Ponadto, ZUS może także zwrócić się do sądu o dokonanie przymusowego wpisu do hipoteki księdze wieczystej nieruchomości, która należy do przedsiębiorcy. Dodatkowo, na wniosek ZUS- u sąd może też uruchomić postępowanie egzekucyjne przeciwko przedsiębiorcy. 

Jak sprawdzić, ile wynoszą odsetki w ZUS? 

Wysokość odsetek w ZUS można sprawdzić nie tylko poprzez kalkulator odsetek ZUS. W celu uzyskania tej cennej informacji można również skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieją trzy sposoby kontaktu: 

 • kontakt poprzez stronę PUE ZUS - logujemy się na swoje konto i tam wyszukujemy wszystkie niezbędne nam informacje,

 • kontakt poprzez infolinię - infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to numer 22 560 16 00,

 • wizyta w jednej z placówek ZUS - jeśli zależy nam na osobistym kontakcie z konsultantem, wybierzmy się do jednej z placówek ZUS-u. 

Osoby, którym zależy przede wszystkim na czasie, powinny skorzystać przede wszystkim z internetowej możliwości kontaktu. Jest ona zdecydowanie najszybsza oraz niezwykle wygodna. W ten sposób zyskujemy także pełną dyskrecję, ponieważ nikt inny nie dowie się o naszych zaległościach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aby sprawdzić swoje zaległości w ZUS przez internet, wystarczy znać swoje dane do logowania na portalu PUE ZUS, a już chwilę później dowiemy się, ile wynoszą nasze odsetki za opóźnienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Co zrobić, aby uniknąć negatywnych konsekwencji nieopłacenia składek ZUS? 

Warto wiedzieć, że w uzasadnionych okolicznościach przedsiębiorcy mają prawo do zgłoszenia się do ZUS-u z wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie długu na raty. Taką prośbę trzeba jednak bardzo dokładnie i rzetelnie uzasadnić. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony w sposób pozytywny, kalkulator odsetek ZUS nie będzie przedsiębiorcy potrzebny, ponieważ nie zostaną one naliczone. Przedsiębiorcy muszą jednak liczyć się z tym, że mimo zwolnienia z opłacania własnych składek na ZUS, w dalszym ciągu będą zobowiązani do opłacania składek emerytalnych i zdrowotnych na rzecz swoich pracowników.

Kiedy następuje przedawnienie składek ZUS?

Każda należność po pewnym czasie ulega przedawnieniu, czyli przeterminowaniu. Jaki jest termin przedawnienia dla nieopłaconych składek ZUS? Przedawnienie składek ZUS następuje po upływie pięciu lat od pierwotnego terminu płatności. Niestety, przedawnieniu nie podlegają te należności, które są zabezpieczone zastawem lub hipoteką, w stosunku do których ZUS prowadizł postępowanie zabezpieczające zwrot zaległych składek.

Kiedy naliczane są odsetki? 

Odsetki muszą płacić nie tylko przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na rzecz ZUS-u, ale również większość osób prywatnych. Z odsetkami mamy przecież do czynienia w przypadku pożyczek, kredytów gotówkowych, kont oszczędnościowych, lokat i w wielu, wielu innych przypadkach. Chyba każdemu z nas choć raz w życiu zdarzyło się mieć jakieś opóźnienie w spłacie faktury czy rachunku za prąd lub gaz. Badania pokazują, że powodem braku terminowej zapłaty nie zawsze jest brak pieniędzy. Niektórzy jako powód podają po prostu zapominalstwo. Niestety, opóźnienie w spłacie zawsze niesie za sobą określone, negatywne konsekwencje. Do podstawowych konsekwencji należy oczywiście zaliczyć naliczenie odsetek ustawowych. 

W obliczaniu należnych odsetek bardzo pomagają specjalne kalkulatory. Ogromną popularnością cieszy się np. kalkulator odsetek ZUS. Korzystając z kalkulatora odsetek ZUS w kilka chwil można sprawdzić, ile aktualnie powinniśmy zapłacić odsetek Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. 

Do najbardziej podstawowych rodzajów odsetek zaliczamy odsetki budżetowe, odsetki w transakcjach handlowych, odsetki kapitałowe, odsetki od alimentów, odsetki VAT, odsetki od niezapłaconej faktury, odsetki komornicze, odsetki urzędowe. Ich liczba jest wręcz ogromna. 

Odsetki ustawowe - co to takiego? Kiedy są naliczane? 

Odsetki ustawowe to zdecydowanie najczęściej naliczany rodzaj odsetek w Polsce. Specjaliści określają je jako odszkodowanie za zwłokę w uiszczeniu należności finansowych. Z czego wynika tak duże popularność odsetek ustawowych? Jest ona spowodowana przede wszystkim tym, że można je naliczać w wyjątkowo prosty sposób. Aby móc naliczyć dłużnikowi odsetki ustawowe, nie trzeba spełniać żadnych rygorystycznych wymogów czy postępować zgodnie ze ściśle określonymi procedurami. Naliczenie odsetek ustawowych z reguły nie zajmuje dużo czasu. 

O odsetkach ustawowych bardzo dokładnie mówią polskie akty prawne. Dokładne informacje na ich temat można odnaleźć w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Artykuł 359 Kodeksu Cywilnego wskazuje: 

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

W artykule 481 jest także mowa o tym, w których sytuacjach mogą być naliczane odsetki za opóźnienie w spłacie: 

“§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.”

Wysokość odsetek ustawowych każdego roku jest ustalana przez Ministra Sprawiedliwości poprzez opublikowanie stosownego obwieszczenia w tej sprawie. Zanim zdecydujemy się na zastosowanie odsetek ustawowych, w pierwszej kolejności powinniśmy dokładnie zweryfikować, w jakiej wysokości możemy naliczać odsetki w danej sytuacji oraz ile mogą wynieść odsetki maksymalne za opóźnienie. 

Odsetki ustawowe 2020 - dokładne liczby 

Wysokość odsetek ustawowych jest określana przez uprawniony do tego podmiot, czyli przez Ministra Sprawiedliwości. Na ostateczną wysokość odsetek ustawowych mają wpływ dwa podstawowe czynniki: stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej oraz określona wysokość punktu procentowego, która jest bardzo dokładnie omówiona w  Kodeksie cywilnym oraz w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

W dniu 17 marca 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych, w tym stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna uległa obniżeniu aż o 0,5 punktu procentowego, czyli do poziomu 1%. Wysokość pozostałych stóp prezentuje się następująco: stopa lombardowa 1,50%, stopa dyskontowa weksli 1,10%, stopa redyskontoea 1,05%, stopa depozytowa 0,50%. 

Nowa stawka stóp procentowych zaczęła obowiązywać jeden dzień po wydaniu decyzji przez ten organ, czyli 18 marca 2020. Od tego momentu mocno zmieniła się także wysokość odsetek ustawowych, o których mówi Kodeks cywilny oraz stosowna ustawa. W 2020 roku odsetki ustawowe wynoszą: 

 • 4,5% - dotyczy odsetek od kwoty pieniężnej, 

 • 6,5% - dotyczy odsetek za opóźnienie w spełnieniu określonego świadczenia pieniężnego, 

 • 9% - dotyczy odsetek za opóźnienie w realizowanych transakcjach handlowych, w których dłużnik to instytucja publiczna mająca status podmiotu leczniczego, 

 • 11% - dotyczy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, w których dłużnik to instytucja publiczna, która nie posiada statusu podmiotu leczniczego.

Kiedy naliczane są odsetki ustawowe? 

Odsetki ustawowe są naliczane wtedy, gdy w umowie o wysokości odsetek nie ma mowy. Brak terminowej spłaty zobowiązań to jeden z największych problemów, z którym borykają się polscy przedsiębiorcy. Statystyki nie napawają optymizmem: zgodnie z nimi nawet 90 procent polskich przedsiębiorców nie otrzymuje należności finansowych w odpowiednim terminie. Jeżeli dany przedsiębiorca nie otrzymuje należnych kwot przez dłuższy czas, może mu nawet grozić utrata płynności finansowej, przez co zabraknie mu środków na opłacenie wynagrodzeń dla swoich pracowników. Aby w sposób skuteczny zachęcać kontrahentów zwlekających z uiszczeniem zaległości finansowych, należy korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych. Jednym z nich jest właśnie możliwość naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

Przedsiębiorca ma prawo, aby zażądać zwrotu całej należnej kwoty wraz z odsetkami już pierwszego dnia po upłynięciu pierwszego terminu, który był wskazany na fakturze. W takim przypadku odsetki należy naliczać na podstawie stawek ustawowych określonych przez odpowiednie organy. 

Specjaliści wyróżniają kilka form odsetek ustawowych. Obecnie największą popularnością cieszą się odsetki ustawowe za opóźnienie. Wierzyciele mają prawo do naliczania tego rodzaju odsetek zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa. Na uzyskanie odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia mogą liczyć wszyscy wierzyciele, którzy nie uzyskali w odpowiednim terminie zwrotu wszystkich należności od dłużników. 

Kwotę zadośćuczynienia finansowego z tytułu opóźnienia w spłacie określa się jako odsetki ustawowe za opóźnienie, gdyż obliczane są one w trybie procentowym. Dokładna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie uzależniona jest przede wszystkim od pierwotnego terminu spłaty danej kwoty oraz wysokości zadłużenia. 

Rodzaje odsetek ustawowych 

Oto podstawowe rodzaje odsetek ustawowych: 

 • odsetki budżetowe (zamiennie: podatkowe) - są one naliczane wtedy, gdy dana osoba nie opłaca w odpowiednim terminie zaliczek na podatek dochodowy lub składek ZUS, 

 • odsetki za opóźnienie w spłacie - to najpowszechniejszy rodzaj odsetek, który jest naliczany wobec wszystkich polskich konsumentów, którzy nie regulują swoich należności w odpowiednim terminie określonym w umowie. W sytuacji, gdy wysokość odsetek w umowie nie jest określona, stosuje się stawkę odsetek omówioną w Kodeksie cywilnym;

 • odsetki kapitałowe (odsetki z tytułu czynności prawnych) - są one naliczane wtedy, gdy dłużnik korzysta z kapitału należącego do innego podmiotu. Tego rodzaju odsetki najczęściej naliczają instytucje bankowe oraz firmy pożyczkowe klientom od udzielonych kredytów i pożyczek gotówkowych. W przypadku tego rodzaju odsetek również najistotniejsze są zapisy umowy. Jeśli w umowie nie ma informacji o wysokości odsetek, trzeba skorzystać z wytycznych wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę; 

 • odsetki w transakcjach handlowych - odsetki z tytułu opóźnień w transakcjach handlowych są niezwykle istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, jednak prawo do naliczania takich odsetek przysługuje również osobom prywatnym, które pracują na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło i próbują wyegzekwować należności od swoich zleceniodawców. 

Odsetki budżetowe - podatkowe 

Odsetki podatkowe, czyli odsetki budżetowe to określenie dla wszelkiego rodzaju odsetek pobieranych przez poszczególne instytucje z powodu braku terminowej zapłaty danin publicznych, przede wszystkim podatków. Do najpopularniejszych instytucji pobierających odsetki podatkowe zalicza się urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy gminy i wiele, wiele innych. 

W sytuacji, gdy nasza należność wobec danej publicznej instytucji nie zostaną uiszczone we właściwym terminie, wówczas zaczynają być naliczane stosowne odsetki budżetowe. Zaległość podatkowa to nieopłacony we właściwym terminie podatek, rata podatku lub jakakolwiek kwota, z którą zalegamy w danym urzędzie. Warto również wiedzieć o tym, że zaległością podatkową może być także nieprawidłowo zwrócona nadpłata bądź zwrot podatku, dlatego do przygotowywania deklaracji podatkowych powinniśmy podchodzić z należytym rozsądkiem i odpowiedzialnością. 

Do naliczenia odsetek podatkowych może dojść już po pierwszym dniu od opóźnienia w spłacie. Jeżeli odsetki zaczną być naliczane, wówczas obliczenie odpowiedniej kwoty odsetek oraz ich wpłata na konto wierzyciela, jakim jest dana instytucja publiczna, jest wyłącznym obowiązkiem spóźnialskiego podatnika. Ponadto, urzędy skarbowe nie upominają się o zwrot zaległych należności, dlatego po pewnym czasie mogą obciążyć nas naprawdę dużą kwotą karnych odsetek. 

Ile wynoszą odsetki budżetowe? 

Najważniejsza zasada odnośnie odsetek budżetowych mówi, że ich stawka to 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Oznacza to, że wartość podstawowa odsetek wynosi minimum 8%. Za określanie tych wartości odpowiedzialny jest w naszym kraju bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski. 

W 2016 roku wprowadzono w polskim ustawodawstwie istotne zmiany. Dzięki nim, wszystkie odsetki, które powstają od tego czasu, są obejmowane niższą stawką odsetek podatkowych. Nowelizowane przepisy wskazują, że począwszy od 2016 roku nowa stawka odsetek wynosi połowę stawki podstawowej. W 2020 roku odsetki podatkowy wynosiły 8% w skali roku. 

Co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z niższej stawki odsetek? W tym celu konieczne będzie złożenie stosownej korekty do deklaracji podatkowej. Czas na złożenie korekty wynosi do sześciu miesięcy licząc od dnia, w którym upłynął ostateczny termin składania deklaracji. Osoby planujące złożyć taką korektę muszą również wiedzieć o tym, że korekta powinna być składana w pełni samodzielnie. W procesie tworzenia korekty nie mogą uczestnić urzędnicy urzędu skarbowego. 

Aby móc z sukcesem otrzymać zmniejszenie odsetek podatkowych, trzeba również opłacić wszystkie zaległości finansowe w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do złożenia korekty deklaracji podatkowej. W przeciwnym razie wniosek o obniżenie odsetek zostanie odrzucony z przyczyn proceduralnych.

Odsetki podatkowe - wzór 

Wzór na obliczenie odsetek budżetowych przedstawia się w sposób następujący: 

(KZ*LD*O)/365

Oto legenda: 

KZ - oznacza kwotę zaległości,

LD - jest to liczba dni opóźnienia w spłacie (liczy się ją od dnia następującego po dniu, w którym doszło do powstania zobowiązania do zapłaty),

O - oprocentowanie odsetek (z reguły podaje się je w skali roku).

Jeżeli w danym okresie, za który jesteśmy zobowiązani uiścić odsetki nastąpiły jakieś poważne zmiany w zakresie ich wysokości, będziemy musieli obliczyć odsetki w dwojaki sposób. Najpierw odsetki do dnia, w którym doszło do wprowadzenia zmian oraz potem odsetki od dnia kolejnego, gdy zaczęły obowiązywać nowe stawki odsetek. 

Zgodnie z wytycznymi urzędów, kwota odsetek musi być zaokrąglana. Kwoty z końcówką do 50 groszy zaokrągla się w dół, zaś powyżej 50 groszy zaokrągla się w górę. Artykuł 54 Ordynacji podatkowej wskazuje, że odsetki za zwłokę nie są naliczane wtedy, gdy kwota odsetek jest mniejsza od trzykrotności wartości opłaty dodatkowej, którą pobiera Poczta Polska za polecenie przesyłki listowej. W tej chwili wspomniana opłata wynosi 8,70 zł. Oznacza to, że w sytuacji, gdy nasze zobowiązania podatkowe będą mniejsze od kwoty 8,70 zł, to wówczas nie będziemy musieli płacić żadnych odsetek karnych. 

Kalkulator odsetek podatkowych 

Kalkulator odsetek podatkowych to innowacyjne narzędzie, które umożliwia na bardzo szybkie, wygodne i w pełni funkcjonalne zweryfikowanie, ile wynoszą nasze odsetki względem urzędu skarbowego. Nie trzeba samodzielnie korzystać z bardzo trudnych wzorów, ponieważ wszystkie niezbędne czynności wykona za nas kalkulator odsetkowy. Przygotowany przez naszą redakcję kalkulator odsetek podatkowych pomoże Państwu szybko zweryfikować, ile wynoszą Wasze aktualne zaległości podatkowe. Za dług podatkowy uważa się wszystkie podatki (również raty i zaliczki), których nie uiszczono w odpowiednim terminie, który określają odpowiednie regulacje prawne. 

Największy wpływ na ostateczną wysokość odsetek podatkowych ma oczywiście kwota podatku, który nie został na czas opłacony. Do obliczenia odsetek podatkowych niezbędne jest także wpisanie terminu, w którym trzeba było zapłacić należny podatek. Chcąc dowiedzieć się, ile trzeba zapłacić do urzędu skarbowego, należy wpisać także datę, w której chcielibyśmy uregulować całą należność. Korzystając z kalkulatora można obliczyć odsetki według jednej z trzech stawek, czyli stawki podwyższonej, stawki podstawowej oraz stawki obniżonej. Oprócz tego, stosując nasz kalkulator odsetek podatkowych można również szybko zweryfikować, ile konkretnie wyniesie opłata prolongacyjna. 

Czy odsetki podatkowe da się umorzyć? 

Sporo dłużników podatkowych zastanawia się nad tym, czy możliwe jest zawnioskowanie o umorzenie odsetek podatkowych. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe. Aby otrzymać umorzenie odsetek, należy skontaktować się z urzędem skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania oraz złożyć stosowny wniosek. O możliwości ubiegania się o umorzenie odsetek mówi dokładnie artykuł 67 Ordynacji podatkowej. 

Kiedy można złożyć wniosek o umorzenie odsetek podatkowych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest to możliwe tylko w przypadku dwóch przesłanek: z powodu interesu publicznego bądź ważnego interesu podatnika. Podatnik, który składa taki wniosek, jest bardzo dokładnie sprawdzany. W sposób szczególny weryfikacji podlega sytuacja materialna, jego dochody i miesięczne wydatki oraz sytuacja rodzinna. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony urzędu skarbowego podatnik może być wezwany do tego, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub niezbędne dokumenty. 

Jeżeli urząd skarbowy wyda pozytywną decyzję odnośnie umorzenia odsetek, podatnik jest już zwolniony z obowiązku wpłacania odsetek za zwłokę, które byłyby należne do dnia złożenia wniosku o uzyskanie ulgi (wraz z dniem, w którym składano wniosek). Należy również wiedzieć o tym, że uzyskanie pozytywnej decyzji wcale nie powoduje, że naliczanie odsetek za zwłokę zostaje zatrzymane. W dalszym ciągu istnieje przecież zaległość, którą prędzej czy później trzeba uiścić. Kolejne odsetki za zwłokę będą naliczane od dnia następującego po dniu, w którym złożono wniosek o umorzenie odsetek. 

Odsetki za opóźnienia w spłacie 

Jeżeli zaciągniemy kredyt czy pożyczkę, musimy zwrócić wszystkie raty wraz z odsetkami w odpowiednim terminie określonym w umowie. Niestety, niektórzy zapominają o zbliżającym się terminie spłaty bądź nie zwracają całego długu przez złą sytuację materialną. A to skutkuje naliczaniem odsetek za opóźnienia w spłacie. Każdy bank, firma pożyczkowa oraz jakakolwiek instytucja, wobec której mamy długi, ma prawo, by rozpocząć naliczanie odsetek za opóźnienia w spłacie już pierwszego dnia, w którym doszło do przekroczenia terminu pierwotnej spłaty danego zobowiązania finansowego. W umowie pożyczki czy kredytu zawsze jest mowa o tym, jakie działania zostaną podjęte przez daną instytucję, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się ze swojego obowiązku, jakim jest spłata długu we właściwym terminie. 

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, najczęściej odsetki za opóźnienia w spłacie są naliczane już po pierwszym dniu od upływu pierwotnego terminu spłaty. O wysokości odsetek decyduje kwota zadłużenia oraz czas zwłoki. Im dłużej dany dłużnik będzie zwlekał ze spłatą wszystkich należności, tym dług będzie z każdym dniem coraz większy. 

Każdy z nas powinien starać się spłacać swoje zobowiązania finansowe jak najszybciej, w prawidłowym terminie określonym w umowie. Powinniśmy bardzo dokładnie czytać zapisy wszystkich umów. Szczególną uwagę należy zwracać na podpunkty i paragrafy mówiące o wysokości odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie. Warto także korzystać z naszych rozwiązań, takich jak kalkulator odsetek za opóźnienie w spłacie, dzięki którym w kilka sekund możemy obliczyć wysokość naszych należności wobec poszczególnych wierzycieli. 

Odsetki kapitałowe

Kolejny popularny rodzaj odsetek to odsetki kapitałowe. Warto wiedzieć, że termin ten nie posiada definicji prawnej, jednak jest stosowany potocznie przez bardzo wiele osób, zwłaszcza tych, które zaciągają kredyty gotówkowe oraz pożyczki online oraz zakładają konta oszczędnościowe czy lokaty. Za odsetki kapitałowe uważa się zysk dla konkretnego podmiotu za to, że zdecydował się na wykonanie jakiejś czynności. Dla przykładu: posiadacz konta oszczędnościowego otrzymuje stosowne wynagrodzenie za to, że przechowuje środki w określonej wysokości na swoim koncie. Dokładnie tak samo funkcjonuje to w drugą stronę, czyli przy udzielaniu kredytu. Wówczas bank pobiera opłatę za to, że zdecydował się przekazać swojemu klientowi określoną kwotę. 

Na ostateczną wysokość odsetek kapitałowych wpływa bardzo wiele zmiennych. W przypadku kredytów może to być kwota zobowiązania, termin spłaty, wybrany rodzaj rat (malejące, równe) i wiele, wiele innych. Instytucje bankowe oraz firmy pożyczkowe wszystkich swoich klientów bardzo dokładnie informują o wszystkich kosztach związanych z zaciągnięciem danego zobowiązania przed podpisaniem umowy. Taki obowiązek nakładają na instytucje finansowe obowiązujące w Polsce przepisy prawa. 

Odsetki w transakcjach handlowych 

Odsetki w transakcjach handlowych nie są spotykane tak często, ponieważ stosują je przede wszystkim przedsiębiorcy. Na przykład sklep spożywczy zamawia od hurtowni szereg różnych produktów. Każdy z podmiotów posiada status przedsiębiorcy - prowadzi działalność gospodarczą. Jest to warunek niezbędny do tego, aby możliwe było naliczanie odsetek w transakcjach handlowych.

Ile wynoszą odsetki w transakcjach handlowych? O wysokości odsetek bardzo dokładnie mówią polskie przepisy. Zależy ona przede wszystkim od stopy referencyjnej w transakcjach handlowych. Podmiotem odpowiedzialnym za określanie wysokości odsetek od przeterminowanych płatności jest Narodowy Bank Polski. W 2020 roku odsetki w transakcjach handlowych wynoszą 9%. Działają one praktycznie na bardzo zbliżonych zasadach do odsetek z tytułu opóźnień w spłacie. 

Przepisy prawne wskazują, że odsetki w transakcjach handlowych można naliczać już od pierwszego dnia, w którym doszło do przeterminowania danej płatności. Wysokość odsetek w transakcjach handlowych w głównej mierze zależy od liczby dni, w których dłużnik zwleka ze spłatą całej należności. Oznacza to, że po pewnym czasie odsetki od niezapłaconych faktur mogą być naprawdę bardzo wysokie. 

Odsetki od alimentów 

Alimenty to opłata, którą muszą uiszczać poszczególne osoby na mocy stosownego wyroku sądu. W internecie nie brakuje pytań na temat tego, ile właściwie wynoszą odsetki od alimentów. Warto wiedzieć, że odsetki z tytułu niezapłaconych alimentów można obliczyć przede wszystkim sprawdzając treść wyroku sądu lub ugody, którą zawarły między sobą obie strony. 

W zdecydowanej większości przypadków odsetki od alimentów to po prostu odsetki ustawowe. Jak wspomnieliśmy powyżej, za określanie odsetek ustawowych odpowiedzialne są odpowiednie organy ustawodawcze w Polsce. Odsetki są liczone za każdy dzień opóźnienia w spłacie. Podczas obliczania odsetek od alimentów należy stosować artykuł 481 Kodeksu cywilnego. By sprawdzić, ile wynoszą nasze odsetki od nieopłaconych alimentów, wystarczy pomnożyć kwotę zaległości razy liczbę dni zwłoki oraz przez aktualne oprocentowanie. 

Komentarze

Powiązane artykuły

Rządowe wakacje kredytowe 2024. Warunki zawieszenia spłaty kredytu
Porady
27.05.2024

Rządowe wakacje kredytowe 2024. Warunki zawieszenia spłaty kredytu

...banki wdrożyły procedury przyjmowania wniosków. Zrobiły to już: Chcesz skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu? Dowiedz się, jak złożyć wniosek. Sprawdź również, czy warto nadpłacić kredyt hipoteczny w trakcie wakacji kredytowych. Podobnie jak w latach 2022 i 2023 wakacje kredytowe w 2024 roku polegają na możliwości zawieszenia pełnej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Na czym polega windykacja należności?
Porady
24.05.2024

Na czym polega windykacja należności?

...jest to etap, w którym dąży się do uregulowania zaległych płatności w sposób polubowny. Mogą one dotyczyć nie tylko zadłużenia z tytułu kredytu gotówkowego, ale też czynszu za mieszkanie, czy nawet faktury za dostawę energii elektrycznej. Wynika z tego, że w obowiązujących przepisach prawa nie jest...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi {{year}}
Porady
24.05.2024

Jak napisać skargę na firmę windykacyjną? Wzór skargi 2024

...chwilówki, niespłacone pożyczki, przeterminowane faktury za usługi telekomunikacyjne – to tylko przykłady sytuacji, w których możemy mieć do czynienia z firmami windykacyjnymi. Wierzyciele często...

Zobacz więcej
8 min. czytania
Ile wynosi inflacja w Polsce w {{year}} roku?
Porady
09.05.2024

Ile wynosi inflacja w Polsce w 2024 roku? Prognozy na najbliższe miesiące

...funkcjonująca jako spadek poziomu cen w gospodarce z jednoczesnym wzrostem siły nabywczej pieniądza. To może Cię zainteresować: Czy warto teraz spłacić lub nadpłacić kredyt hipoteczny? Deflacja to zatem nic innego jak ujemna inflacja. Czy to niebezpieczne zjawisko? Zarówno inflacja, jak i deflacja mogą mieć negatywny wpływ na gospodarkę. Zwiększanie siły...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Mały ZUS składki {{year}}. Ile wynosi mały ZUS?
Porady
18.04.2024

Mały ZUS składki 2024. Ile wynosi mały ZUS?

...– składki na ZUS i podatki w Polsce spędzają sen z powiek wielu osób prowadzących własną działalność gospodarczą. W dobie kryzysu wiele osób zaciągało kredyty gotówkowe lub firmowe na uregulowanie należności. Dla najmniejszych podmiotów, które nie wykazują dużego dochodu, stworzono preferencyjne rozwiązania. Prowadzenie własnej...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Tarcza antyinflacyjna {{year}}. Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Porady
15.04.2024

Tarcza antyinflacyjna 2024. Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Tarcza antyinflacyjna w 2024 r. – czy nadal będzie obowiązywać? Jakie rodzaje wsparcia przygotował dla Polaków nowy rząd? Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy i jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdzamy, z jakich rozwiązań można obecnie skorzystać, żeby zniwelować skutki wysokich cen energii i produktów w sklepach.
Zobacz więcej
6 min. czytania