Kredyty gotówkowe 20 min. czytania

Bezpieczny kredyt - czy ubezpieczenie kredytu się opłaca?

Zaktualizowano: 2023-02-08 11:50
Opublikowano: 2015-07-08 12:48
Średnia ocena: 5,90/6 Głosów: 31
Bezpieczny kredyt - czy ubezpieczenie kredytu się opłaca?

Jeśli zaciągasz kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny lub inny, powinieneś mieć pewność, że w przyszłości będziesz mógł regularnie spłacać raty kapitałowo-odsetkowe, jakie zostaną wskazane w harmonogramie spłaty. Niestety, w życiu wiele może się zdarzyć. Możesz na przykład nagle zachorować i nie być w stanie prowadzić działalności zarobkowej albo stracić pracę w wyniku redukcji etatów w twoim zakładzie. Od 2020 roku, a dokładniej rzecz biorąc – od rozwoju pandemii COVID-19, obserwujemy na rynku kredytowym wiele negatywnych zmian.

Wystarczy przy tym powołać się na Raport InfoDług, który wskazuje, że na koniec 2020 roku ponad 2,8 mln Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań – kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległości wyniosła niemal 81,4 mld zł. Liczba dłużników zwiększyła się zaś przez 2020 rok o 8,1 tys., czyli niewiele – o 0,3 proc. Zdecydowanie wzrosła natomiast kwota zaległości, mianowicie o 3,69 mld zł, czyli o 4,7 proc. W 2021 roku w wyniku przedłużającej się pandemii liczba dłużników może jeszcze bardziej wzrosnąć, także z uwagi na to, że banki nie organizują już ani bankowych, ani ustawowych wakacji kredytowych. Utrata pracy czy poważne zachorowanie to zmora dla kredytobiorców, którzy nagle nie mogą spłacać swoich rat kapitałowo-odsetkowych. Aby nie znaleźć się na ich miejscu, bez pomocy finansowej, zabezpiecz swój kredyt. W jaki sposób?

Bezpieczny kredyt – czym jest zabezpieczenie kredytu?

Banki, udzielając kredytów, zwłaszcza wysokokwotowych, czego przykładem jest kredyt hipoteczny udostępniany niejednokrotnie na 25-30 lat, wymagają od klienta ustanowienia solidnego zabezpieczenia spłaty kredytu. Kredyt bezpieczny to takie zobowiązanie, które zarówno dla banku, jak i dla klienta, nie pociąga za sobą dużego ryzyka braku spłaty. W roli zabezpieczenia zobowiązania sprawdzić się może wiele różnego rodzaju rozwiązań. Kiedy zaciągasz np. bezpieczny kredyt bez BIK-u, czyli bez sprawdzania bazy danych Biura Informacji Kredytowej, z pewnością bank lub firma pożyczkowa poproszą o ustanowienie zabezpieczenia dla ochrony swoich interesów. W tej roli występują m.in. poręczenie wekslowe oraz weksel. Dla zabezpieczenia spłaty można zostać poproszonym o poręczenie ze strony osoby trzeciej, ustanowienie zastawu czy cesję praw. Z tym ostatnim zabezpieczeniem kredytu masz do czynienia, jeśli go ubezpieczasz. Chodzi tu o scedowanie na bank czy inną instytucję kredytującą praw do wypłaty odszkodowania z polisy.

Bardzo częstym zabezpieczeniem kredytu są ubezpieczenia spłaty, w tym:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ubezpieczenie od utraty zdolności do wykonywania pracy,
 • ubezpieczenie od utraty pracy,
 • ubezpieczenie nieruchomości – od ognia i innych zdarzeń losowych (przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie),
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – także przy kredycie hipotecznym.

Bezpieczny kredyt – czy bank wymaga ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu należy rozpatrywać jako połączenie dwóch usług – bankowej oraz finansowej. Celem zabezpieczenia spłaty kredytu w formie ubezpieczenia jest zapewnienie jego uregulowania na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych uniemożliwiających kredytobiorcy terminową spłatę zobowiązania. Z ubezpieczeniem uzyskujesz bezpieczny kredyt, który może zostać udzielony na znacznie lepszych warunkach niż zobowiązanie bez umowy ubezpieczenia z cesją praw na bank.

Musisz wiedzieć, że ubezpieczenie kredytu, bez względu na jego formę i cel powstania, nie jest obowiązkowe. W grupie tej znajdują się ubezpieczenie rolników czy ubezpieczenie komunikacyjne OC. Nie ma przepisów, które zmuszałyby cię do ubezpieczenia zobowiązania. Niemniej tak dla ciebie, jak w szczególności dla banku bezpieczny kredyt z ubezpieczeniem to bardzo dobra propozycja. Za ubezpieczenie kredytu bank może ci proponować promocyjne warunki kredytowania, np. brak prowizji za udostępnienie zobowiązania czy niższą marżę. Z kolei jeśli nie wyrazisz zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia, bank może np. zażądać ustanowienia innego zabezpieczenia spłaty, co w szczególności zdarza się, jeśli kredytobiorca ma niską zdolność kredytową.

Jak w praktyce może wyglądać kwestia udzielenia przez bank kredytu z ubezpieczeniem? Ubezpieczenie działa tak, że płacisz np. co miesiąc, co kwartał czy co rok składkę ubezpieczeniową, ale nie uzyskujesz nic w zamian, dopóki nie dojdzie do zdarzenia wymienionego w polisie. Ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć wówczas koszty i związane z nim straty do wartości, która ustalona została w umowie.

W praktyce wygląda to tak, że kredyt jest ubezpieczony, czyli ma wykupione ubezpieczenie, które opłacane jest przez ciebie, jako kredytobiorcę, a beneficjentem polisy, jeśli dojdzie do wypłaty świadczenia, będzie bank. Jeśli stracisz zdolność do wykonywania pracy zarobkowej i tym samym nie będziesz w stanie spłacać kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych, na pewien czas obowiązek ten przejmie ubezpieczyciel, ewentualnie spłaci do końca twój kredyt, jeśli to będzie uwzględniała umowa.

Bezpieczny kredyt – w jaki sposób można zabezpieczyć spłatę kredytu?

Jednym ze sposobów na bezpieczny kredyt jest skorzystanie z oferowanego przez ING Bank Śląski programu ubezpieczeniowego „Bezpieczny Kredyt Standard Plus”. Produkt ten został przygotowany w ramach współpracy banku, który występuje tu w roli agenta ubezpieczeniowego, z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa SA oraz Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Pakiet ten obejmuje wiele ubezpieczeń do kredytu zaciąganego w ING Banku Śląskim. Dotyczy:

 • ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodu,
 • ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego,
 • ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • ubezpieczenia na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • ubezpieczenia na wypadek hospitalizacji ubezpieczonego.

Z pakietu ubezpieczeniowego „Bezpieczny Kredyt” w ING Banku Śląskim skorzystać może na bazie indywidualnej umowy ubezpieczenia kredytobiorca, który spełnia następujące warunki:

 • ma nie więcej niż 65 lat w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia;
 • będzie mieć nie więcej niż 70 lat w chwili spłaty kredytu;
 • zobowiązania z tytułu wszystkich zawartych umów kredytowych, przy których klient występuje także jako ubezpieczony, nie przekraczają kwoty kapitału 1,5 mln zł;
 • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ING ma pakiet ubezpieczeń do bezpiecznego kredytu w opcji Mini Prim lub Maxi Prim. Program ubezpieczeniowy Bezpieczny kredyt w opcji mini obejmuje ochronę na wypadek utraty stałego źródła dochodu albo zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz ubezpieczenie na wypadek zgonu ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie

Popularnym sposobem zaciągnięcia bezpiecznego kredytu jest wykupienie wraz z nim ubezpieczenia na życie. Stosowane jest ono przy okazji zaciągania różnych zobowiązań, zwłaszcza wysokokwotowego kredytu hipotecznego czy hipotecznego kredytu konsolidacyjnego, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by było ono zabezpieczeniem spłaty każdego innego kredytu konsumenckiego, np. gotówkowego.

Realizacja ubezpieczenia na życie wykupionego jako zabezpieczenie spłaty kredytu następuje w momencie zgonu klienta. Działa to w ten sposób, że pozostała do spłaty kwota kredytu zostanie uregulowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe i nie spowoduje obciążenia spadkobierców zmarłego.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie wykupione do kredytu? Trudno powiedzieć, bo zależy to od kwoty zobowiązania finansowego i wieku kredytobiorcy. Warto wiedzieć, że z uwagi na malejącą z każdym miesiącem wysokość zobowiązania pozostałego do spłaty najczęściej suma ubezpieczenia także maleje, a składka opłacana na ubezpieczenie na życie do kredytu także powinna być systematycznie pomniejszana.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Stała praca często jest warunkiem uzyskania kredytu, ponieważ dzięki niej klient ma zdolność kredytową umożliwiającą spłatę zobowiązania. Pracę można jednak stracić, np. w wyniku redukcji etatów. Na taką ewentualność także możesz się ubezpieczyć. Polisa na wypadek utraty pracy powoduje, że ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek spłaty kredytu w przypadku utraty zatrudnienia przez spłacającego kredyt, ale zwykle nie oddaje całej kwoty zobowiązania, tylko kilka czy kilkanaście rat. To i tak duża ulga dla kredytobiorcy, który nie musi martwić się tym, skąd weźmie pieniądze na kolejną ratę, ale może spokojnie nawet przez cały rok szukać pracy i znów mieć zdolność do spłaty zobowiązania.

Uważaj jednak, bo ubezpieczenie kredytu od utraty pracy przez klienta nie zawsze zostanie uruchomione. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia i nie będzie w twoim imieniu spłacać rat kapitałowo-odsetkowych, jeśli straciłeś pracę w wyniku samodzielnego wypowiedzenia umowy lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Ubezpieczenie nieruchomości

Częstym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego, czyli z hipoteką ustanowioną na rzecz banku w księdze wieczystej nieruchomości, jest ubezpieczenie domu czy mieszkania. Takie ubezpieczenie jest niejako automatycznie przypisane do kredytów hipotecznych. Minimalne wymagania banków w zakresie tego produktu ubezpieczeniowego obejmują najczęściej zawarcie takiej polisy, która zapewni ochronę nieruchomości w razie pożaru czy innych zdarzeń losowych. Można jednak poszerzyć ochronę ubezpieczenia nieruchomości, wiąże się to jednak z koniecznością zapłaty wyższej składki.

Jeśli twój dom czy mieszkanie spłonęłyby w wyniku pożaru, nie pozostaniesz bez nieruchomości i z kredytem hipotecznym do spłaty. Towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca wówczas twój kredyt.

Ubezpieczenie na wypadek choroby lub trwałego uszczerbku na zdrowiu

W wyniku poważnej choroby możesz się znaleźć na długim, wielomiesięcznym zwolnieniu chorobowym, z czasem pracodawca będzie miał jednak prawo wypowiedzieć twoją umowę. Jeśli problemy zdrowotne się pogłębią i staniesz się inwalidą lub doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, to wówczas nie będziesz mógł pracować. Twoja sytuacja finansowa najpewniej się pogorszy, a więc i spłata kredytu przestanie być możliwa. Na taką ewentualność możesz się zabezpieczyć. Jeśli ulegniesz wypadkowi, który doprowadzi do trwałego inwalidztwa, uniemożliwiającego ci wykonywanie pracy, lub będzie on powodem niezdolności do pracy, ubezpieczenie spowoduje, że ubezpieczyciel spłaci twój kredyt. Warunkiem realizacji świadczenia jest złożenie przez ciebie jako klienta wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą zdarzenie i niezdolność do pracy.

Inne formy zabezpieczenia spłaty kredytu

Ubezpieczenie spłaty kredytu nie jest jedyną metodą zaciągnięcia bezpiecznego zobowiązania. Banki akceptują również inne rodzaje zabezpieczeń, tj.:

 • zabezpieczenia osobiste,
 • zabezpieczenia rzeczowe.

Osobiste zabezpieczenie spłaty kredytu polega na tym, że kredytobiorca i osoba udzielająca wspomnianego zabezpieczenia odpowiadają za powstały dług całym swoim majątkiem. Wśród takich zabezpieczeń osobistych można wyróżnić:

 • Poręczenie według prawa cywilnego, w ramach którego poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu, gdy ty jako klient nie wywiążesz się ze swojego zobowiązania.
 • Poręczenie wekslowe – zobowiązuje ono poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu w ustalonych terminach płatności.
 • Przejęcie długu – osoba trzecia przejmuje dług, wchodząc tym samym w rolę kredytobiorcy.
 • Gwarancję bankową – bank zobowiązuje się do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy, która odpowiadać będzie kwocie niespłaconych rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania wtedy, gdy klient nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec banku.
 • Cesję wierzytelności – to inaczej umowa zawierana między kredytobiorcą a bankiem kredytującym, na mocy której klient przenosi na bank swoje prawa do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi.
 • Przystąpienie osoby trzeciej do długu – taka osoba wstępuje w rolę dłużnika solidarnego.
 • Weksel – dokument w formie wypełnionej lub in blanco.

Oprócz zabezpieczeń osobistych spłaty kredytu bankowego występują również zabezpieczenia rzeczowe, i to wśród nich wyróżnia się ubezpieczenie kredytu. Bezpieczny kredyt może zostać udzielony przez bank z takimi rzeczowymi zabezpieczeniami, jak:

 • Zastaw rejestrowy – stosowany przede wszystkim przy udzielaniu kredytu lub pożyczki. Może dotyczyć ruchomości wykorzystywanych przez dłużnika w okresie ustanowionego zastawu.
 • Zastaw ogólny – dana rzecz ruchoma zostanie obciążona prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z zastawionej rzeczy, bez względu na to, czyją stała się ona w międzyczasie własnością.
 • Hipoteka – dotyczy kredytów i pożyczek hipotecznych. To ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość. Polega na wpisie hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku jako zabezpieczenia spłaty.
 • Kaucja – zabezpieczenie w formie określonej kwoty pieniężnej lub w formie papierów wartościowych na okaziciela, które mają za zadanie zabezpieczać roszczenia w razie niewywiązania się z umowy kredytowej.
 • Przywłaszczenie na zabezpieczenie – kredytobiorca przenosi prawo własności swojej rzeczy na wierzyciela.
 • Blokada środków na rachunku bankowym – na zlecenie kredytobiorcy bank ustanawia na jego rachunku blokadę środków, która funkcjonuje do czasu wywiązania się instytucji z określonych zobowiązań wobec wierzyciela.
 • Kaucja bankowa – polega na przeniesieniu określonej kwoty pieniężnej na rzecz kredytodawcy.

Bezpieczny kredyt a rodzaje kredytów bankowych

Zarówno zaciągany przez ciebie kredyt gotówkowy, jak i kredyt hipoteczny mogą być „bezpiecznym kredytem bankowym”, jeśli tylko je ubezpieczysz lub ustanowisz inne, akceptowalne przez bank zabezpieczenie spłaty zobowiązania.

Rodzaj zaciąganego kredytu bankowego ma znaczenie dla jego ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie różnił się w zależności od typu zobowiązania, jakie zaciągasz. Zdecydowanie najszerszy zakres i największe sumy gwarancyjne dotyczą ubezpieczeń chroniących kredytobiorcę i kredytodawcę przy okazji zaciągania zobowiązania hipotecznego. W przypadku kredytów gotówkowych zaciąganych na małe sumy wykup ubezpieczenia spłaty kredytu nie zawsze jest sensownym rozwiązaniem, ponieważ składka będzie zwiększała wydatnie ratę kapitałowo-odsetkową.

Sprawdź: Rodzaje kredytów - jakie są rodzaje kredytów bankowych?

Bezpieczny kredyt gotówkowy

Rzadko kiedy kredytobiorcy decydują się na ubezpieczenie kredytu gotówkowego, chyba że jest on udzielany na wysoką kwotę i na wiele lat, np. 10. Wtedy ubezpieczenie na życie czy od ryzyka utraty pracy może uczynić takie zobowiązanie mniej ryzykownym.

Bezpieczny kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny zaciągany jest najczęściej w dosyć wysokich kwotach, sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych. Takie środki finansowe dostępne są dla kredytobiorców mających odpowiednio wysoką zdolność i dobrą historię w BIK-u. Z uwagi na to, że kredyt hipoteczny spłacany bywa nawet przez 30 lat i ma najczęściej wysoką kwotę, na pewno warto go ubezpieczyć. Takie ubezpieczenie jest wymagane i pożądane w bankach, ponieważ pozwala znacząco ograniczyć ryzyko.

Kiedy kredyt hipoteczny jest bezpieczny? Wtedy, gdy klient wykupuje dla niego dodatkowo ubezpieczenie na życie czy ubezpieczenie nieruchomości, przynajmniej w zakresie obejmującym ryzyko pożaru i innych zdarzeń losowych.

Bezpieczny kredyt na samochód

Zabezpieczeniem spłaty kredytu na samochód jest zastaw samochodu. W przypadku zobowiązań tego typu najczęściej to właśnie kupowane na kredyt auto stanowi zabezpieczenie dla banku. Może się jednak okazać, że instytucja ta będzie wymagała ustanowienia cesji z umowy ubezpieczenia autocasco, aby zabezpieczyć jeszcze lepiej swoje interesy.

Bezpieczny kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny łączy kilka kredytów, które klient zaciągnął wcześniej. Mogą mieć one różne pochodzenie, okresy spłaty czy wysokość. Są łączone ze sobą i spłacane przez bank, który udzieli kredytu konsolidacyjnego. Taki produkt może być kredytem gotówkowym lub hipotecznym. W tym drugim przypadku bezpieczny kredyt konsolidacyjny udzielany jest z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Dodatkowo przy kredytach konsolidacyjnych trwających wiele lat lub udzielanych w wysokich kwotach banki mogą wymagać od kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia na życie czy od utraty pracy.

Bezpieczny kredyt – ile kosztuje ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenia kredytowe zwiększają ochronę dla kredytobiorcy i jednocześnie zmniejszają ryzyko ponoszone przez banki. Licz się jednak z tym, że bezpieczny kredyt będzie kosztowniejszy. Co prawda oprocentowanie takiego zobowiązania nie wzrośnie za sprawą ubezpieczenia, a w niektórych przypadkach można nawet liczyć na skuteczne negocjowanie wysokości marży kredytowej branej pod uwagę przy jego wyliczaniu.

Ubezpieczenia i składki, jakie ponosi w tym przypadku klient zaciągający kredyt, muszą jednak doprowadzić do zwiększenia ogólnych kosztów zobowiązania. O tym, ile to będzie naprawdę kosztować, decydują:

 • zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • wysokość sumy gwarancyjnej,
 • tryb opłacania składki – jednorazowo, np. za rok z góry czy w ratach doliczanych do rat kapitałowo-odsetkowych.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego zwykle jest tańsze od ubezpieczenia kredytu gotówkowego.

Bezpieczny kredyt a zdolność kredytowa

Podstawowym warunkiem udzielenia kredytu w banku jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej względem wnioskowanej kwoty zobowiązania. Jeśli masz niską zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi opłatami, bank może zaproponować ci kredyt z ubezpieczeniem. Dzięki niemu ryzyko udzielenia zobowiązania zostanie zniwelowane, a bank będzie skłonny do udostępnienia ci kredytu.

Bezpieczny kredyt – gdzie złożyć wniosek?

W jakim banku bezpieczny kredyt będzie dostępny od ręki? Właściwie każdy bank może zaoferować zobowiązanie z ubezpieczeniem lub z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń spłaty. Warto jednak zwrócić uwagę na przykład na oferty trzech polskich banków:

 • ING udziela bezpiecznego kredytu z pakietem ubezpieczeniowym w postaci Mini Prim lub Maxi Prim.
 • Kredyt bezpieczny BNP Paribas – na przykład z ubezpieczeniem „Spłata Zadłużenia”, które pozwala na dopasowanie optymalnego zakresu ochrony, a także kredytu z ubezpieczeniem na wypadek takich zdarzeń jak utrata źródła dochodu czy zdolności do wykonywania pracy, albo kredyt samochodowy z ubezpieczeniem na życie i zdrowie oraz pakiet ubezpieczeń Cardif do kredytu hipotecznego lub kredytu odnawialnego w koncie.
 • Bezpieczny kredyt PKO – to kredyt hipoteczny z ubezpieczeniem, który zabezpiecza klienta na wypadek utraty pracy, poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu w wyniku wypadku.

Kliknij i sprawdź: Gdzie najłatwiej dostać kredyt? Sprawdź, jaki bank wybrać!

Bezpieczny kredyt – czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Skoro ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, choć pożądane i potrzebne w wielu przypadkach, to klient powinien mieć możliwość zrezygnowania z niego w każdym czasie. Kwestie związane z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia kredytu bezpiecznego regulują przepisy Kodeksu cywilnego, a także zapisy w umowie ubezpieczeniowej czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Właściwie w każdym czasie, ale z zachowaniem terminu określonego w umowie lub w OWU, będziesz mógł złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu. Jeśli termin nie został określony w umowie, to przy jej wypowiedzeniu ma ono skutki natychmiastowe. Warto też wspomnieć, że możesz zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, ale bank w takim przypadku może nałożyć na ciebie na przykład wyższe oprocentowanie czy doliczyć inne opłaty, z których zrezygnował, ponieważ zaciągałeś bezpieczny kredyt z ubezpieczeniem.

Bezpieczny kredyt – jak odzyskać zwrot z ubezpieczenia kredytu?

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu może być dla ciebie korzystna, nawet jeśli bank narzuci na ciebie wyższą marżę i tym samym doprowadzi do wzrostu oprocentowania zobowiązania. Wszystko dlatego, że pozwoli ci ono odzyskać część składki z opłaconego ubezpieczenia. W razie wypowiedzenia polisy odzyskać możesz tylko taką część składki, która przypada za okres niewykorzystanej ochrony. Dzieje się tak, jeśli płaciłeś składkę za ubezpieczenie z góry. Powinieneś złożyć wówczas wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu, który gwarantowany jest na mocy art. 813 Kodeksu cywilnego. Składkę oblicza się bowiem za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Przysługuje ci zawsze zwrot za okres niewykorzystanej ochrony.

Bezpieczny kredyt a śmierć kredytobiorcy – czy ubezpieczenie pokryje spłatę kredytu?

Co dzieje się z kredytem w przypadku śmierci kredytobiorcy? Jeśli miał on wykupione stosowne ubezpieczenie, to towarzystwo ubezpieczeniowe może pokryć ze swoich środków spłatę kredytu do banku, dzięki czemu spadkobiercy zmarłego nie będą musieli się podejmować takiego zadania samodzielnie.

Jak ma się ubezpieczenie kredytu gotówkowego do śmierci klienta? Nie ulega wątpliwości, że ubezpieczenie na życie, na wypadek zgonu kredytobiorcy, jest jedną z najpowszechniejszych umów do bezpiecznych kredytów. Zazwyczaj wykupywane jest ono w przypadku zobowiązania hipotecznego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby także kredyt gotówkowy został w ten sposób zabezpieczony.

Do masy spadkowej pozostałej po zmarłym wchodzą nie tylko aktywa w postaci gotówki czy nieruchomości, ale również ewentualne długi pozostawione przez spadkodawcę, w tym zaciągnięty i niespłacony kredyt. Osoba, która zgodzi się przyjąć taki spadek, będzie zobowiązana do spłaty długu zmarłego, a dopiero później będzie mogła dowolnie dysponować jego majątkiem, o ile jakiś majątek pozostanie. Jeśli jednak zmarły kredytobiorca miał wykupione ubezpieczenie na życie, ubezpieczyciel pokryje dalszą spłatę kapitału kredytowego, dzięki temu spadkobiercy nie odziedziczą długów z tego tytułu. Najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca pozostałą kwotę kredytu na wniosek spadkobiercy lub banku, co wiąże się z koniecznością przedstawienia niezbędnych dokumentów, w tym aktu zgonu ubezpieczonego kredytobiorcy.

Bezpieczny kredyt – czy warto ubezpieczyć kredyt gotówkowy?

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego? Pewność, że przy utracie zdolności do wykonywania pracy, na wypadek trwałego inwalidztwa, nie pozostaniesz z ogromnym długiem na koncie, który cały czas będzie się powiększał. Także przy ubezpieczeniu na życie kredytobiorcy jest to dobra opcja dla spadkobierców. Taki bezpieczny kredyt sprawia, że nie pozostawisz bliskich z długami z tytułu niespłaconego przez ciebie zobowiązania. Ubezpieczyciel wypłaca bankowi kwotę, której ten nie może od ciebie odzyskać z pozostawionego majątku.

Ubezpieczenie kredytu chroni i ciebie, i bank, dlatego warto choćby rozważyć możliwość zaciągnięcia takiego bezpiecznego kredytu. Ma on dobre opinie, bo nawet jeśli zdarzy się sytuacja, która uniemożliwia spłatę, bank i tak może odzyskać swoje pieniądze.

Komentarze

Powiązane artykuły

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

...banku w sprawie kredytu. Decyzja o tym, kto może wziąć np. kredyt gotówkowy, zależy od wielu czynników. Banki oceniają potencjalnych...

...przedwstępna jest często wymagana przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Jest to dokument określający warunki...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

...mieszkania. W tym celu udała się do banku i podpisała umowę na kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł z okresem kredytowania na 3 lata. Jako...

...ubiegłego roku wskazują, że wartość wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i pożyczek wyniosła niemal 74 mld zł. Sytuacja na rynku powoli...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M luty 2024

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Czym jest kredyt lombardowy? Ile kosztuje pożyczka lombardowa?

Czym jest kredyt lombardowy? Ile kosztuje pożyczka lombardowa?

...przedmiotów stanowiących zastaw, np. wskutek inflacji lub z innych przyczyn. Koszty zobowiązania pozwoli oszacować kalkulator kredytowy. Przeczytaj także: Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Od kredytu lombardowego należy odróżnić pożyczkę lombardową, oferowaną przez instytucje zajmujące się udzielaniem zobowiązań pod zastaw, np. sprzętu RTV, biżuterii czy złota. Umowa...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Co to jest leasing konsumencki?

Co to jest leasing konsumencki? Czy leasing konsumencki samochodu się opłaca?

...która niejako wynajmuje pojazd i zobowiązuje się płacić określony czynsz za możliwość użytkowania go. Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Sprawdź nasz ranking kredytów gotówkowych i wybierz najlepszą ofertę. Sprawdźmy dokładnie, na czym polega leasing konsumencki. Na podstawie umowy firma leasingowa zobowiązuje się do udostępnienia klientowi...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla emerytów i rencistów {{year}}

Kredyt dla emerytów i rencistów 2024

Najtańszy kredyt dla emerytów powinien mieć możliwie jak najniższe RRSO i całkowite koszty zobowiązania. Banki mogą ustalać górną granicę wieku kredytobiorcy, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych. Zobacz, na jakich zasadach i z jakimi kosztami wiąże się udzielenie kredytu dla emeryta.
Zobacz więcej
20 min. czytania