Kredyty gotówkowe 14 min. czytania

Czym jest kredyt krótkoterminowy? Ile maksymalnie trwa okres kredytowania kredytu krótkoterminowego?

Zaktualizowano: 2022-05-04 10:54
Opublikowano: 2019-10-12 21:59
Średnia ocena: 5,90/6 Głosów: 30
Czym jest kredyt krótkoterminowy?

Kredyt krótkoterminowy jest zobowiązaniem udzielanym na maksymalnie 12 miesięcy dla osób prywatnych lub dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Często można go otrzymać w ramach prostego procesu kredytowania, realizowanego również w trybie online. Zobacz, kiedy może Ci się przydać kredyt krótkoterminowy.

Oferta banków jest rozbudowana. Znajdziesz w niej nie tylko prosty kredyt gotówkowy, lecz także długoterminowy kredyt hipoteczny czy inwestycyjny, a przy tym karty kredytowe czy zobowiązania powiązane z kontem osobistym. Istnieje wiele kryteriów, według których można dzielić różne rodzaje kredytów. Jednym z nich jest długość okresu spłaty. Jeśli jest dosyć krótki, mówimy o krótkoterminowych zobowiązaniach. Sprawdź, jaka jest ich charakterystyka i kiedy warto się nimi posiłkować w praktyce.

Co to jest kredyt krótkoterminowy? Definicja

Kredyty dzielą się na wiele kategorii, między innymi na zobowiązania długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Rodzaje kredytów podzielone w ten sposób obejmują inny okres spłaty. Jeśli mamy do czynienia z kredytem krótkoterminowym, ma on okres zwrotu do 1 roku. W kategorii tej spokojnie zmieszczą się również pożyczki gotówkowe, w tym pozabankowe. Kredyt gotówkowy krótkoterminowy jest często wybierany przez klientów, którzy potrzebują szybko uzyskać pieniądze i mieć możliwość wydatkowania ich w dowolny sposób. Zaciąganie takich zobowiązań nikogo nie dziwi. Można uzyskać kredyt krótkoterminowy w ramach uproszczonej procedury i spożytkować go w dowolny sposób.

Znacznie rzadziej klienci zaciągają w bankach krótkoterminowy kredyt hipoteczny. Dzieje się tak najpewniej dlatego, że takie zobowiązanie jest zwykle udzielane w wysokiej kwocie, a jego spłata w ciągu zaledwie 12 miesięcy jest w praktyce niemożliwa dla większości klientów.

Natomiast w polskich bankach bardzo chętnie zaciągany jest kredyt krótkoterminowy, celowy lub pozwalający na sfinansowanie dowolnych celów. Udziela się go na 12 miesięcy w kwocie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych (najczęściej). Czym się wyróżnia na tle konkurencyjnych zobowiązań bankowych?

Kliknij i sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt gotówkowy? Czy rata kredytu gotówkowego może wzrosnąć w 2022 roku?

Warunki kredytu krótkoterminowego

Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony na krótki czas – do 12 miesięcy, jak sama nazwa wskazuje. Szansę na pozytywną decyzję mają osoby, które uzyskują dochody w odpowiedniej wysokości i z akceptowalnych źródeł, oraz odznaczające się wiarygodnością. Kredyty te najczęściej udzielane są na niewysokie kwoty – od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć górna granica kredytu krótkoterminowego uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta i polityki banku.

Bank może pobrać prowizję za udzielenie kredytu krótkoterminowego, ale może też z niej zrezygnować. Najczęściej takie zobowiązania mają oprocentowanie stałe, które ustalane jest jako suma stopy WIBOR(R) oraz marży, która podlega negocjacjom z bankiem.

Jak długo może trwać spłata kredytu krótkoterminowego?

Chcesz zaciągnąć kredyt krótkoterminowy? Ile trwa jego spłata? Z definicji zobowiązania tego rodzaju wynika, że okres spłaty powinien wynosić nie więcej niż 12 miesięcy. Powinieneś przy tym wiedzieć, że kredyt średnioterminowy, z okresem trwania do 3 lat, również może być nazwany w banku kredytem krótkoterminowym.

Maksymalna kwota kredytu krótkoterminowego

Kredyty krótkoterminowe najczęściej udzielane są na kwoty w granicach od 1 tysiąca złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli klient ma bardzo wysoką zdolność, może otrzymać w ramach takiego zobowiązania nawet 100 000 zł lub więcej.

Ubezpieczenie kredytu krótkoterminowego

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu krótkoterminowego w postaci ubezpieczenia nie jest najczęściej wymagane, ale banki mogą je zaoferować klientowi. Ubezpieczenie na życie i od utraty zdolności do wykonywania pracy może mieć różne sumy gwarancyjne, dopasowane do wysokości zaciąganego zobowiązania. Ubezpieczyciel może przejąć od kredytobiorcy obowiązek spłaty kilku czy kilkunastu rat kapitałowo-odsetkowych na wypadek pobytu klienta w szpitalu, poważnego zachorowania czy operacji chirurgicznej. Ubezpieczenie do kredytu krótkoterminowego to zabezpieczenie dla kredytobiorcy, rodziny lub wspólników (w przypadku kredytu firmowego).

Kto może złożyć wniosek o kredyt krótkoterminowy?

Krótkoterminowy kredyt bankowy może otrzymać osoba, która będzie się o niego ubiegać w ramach procedury przyjmowanej przez bank. Na ogół konieczne jest złożenie wniosku o pożądane zobowiązanie. Ma on szansę na pozytywne rozpatrzenie, jeśli wnioskodawca jest osobą:

 • pełnoletnią,
 • posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • legitymującą się dowodem osobistym,
 • ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ma odpowiednio wysoką zdolność kredytową,
 • ma stałe dochody z akceptowalnych przez bank źródeł,
 • nie ma zaległości w spłacie innych zobowiązań finansowych, co zostanie sprawdzone w bazach Biura Informacji Kredytowej.

Do wniosku o krótkoterminowy kredyt bankowy często trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty, na przykład zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów, ale wszystko zależy od indywidualnej oferty dla klienta.

Kredyt krótkoterminowy dla klientów indywidualnych

Klienci indywidualni, czyli konsumenci, mogą zostać kredytobiorcami przy kredytach krótkoterminowych. Mogą być one udzielane im w różnej formie. Zalicza się do nich zarówno zobowiązania gotówkowe, kredyty w koncie osobistym (linii kredytowej), a także na karcie kredytowej, z maksymalnie 12-miesięcznym okresem spłaty zobowiązania. Mianem kredytu krótkoterminowego dla klientów indywidualnych można określić także kredyt samochodowy, ratalny lub konsolidacyjny, dopóki okres spłaty zobowiązania jest zgodny z definicją kredytu krótkoterminowego. Są to produkty celowe, które musisz przeznaczyć na cele wskazane we wniosku.

Kredyt krótkoterminowy dla firm

Kredyty krótkoterminowe znajdują się w ofercie przeznaczonej nie tylko dla osób fizycznych, lecz także dla firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytu obrotowego krótkoterminowego, powiązanego z kontem firmowym, który będzie wygodną opcją zewnętrznego finansowania bieżących i inwestycyjnych celów przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca ma odpowiednią zdolność, bank sam jest skłonny do zaoferowania mu takiego finansowania na podstawie przepływów pieniężnych na koncie. Krótkoterminowe zobowiązania na niewielką kwotę mogą otrzymać nawet początkujący przedsiębiorcy, niekiedy – choć w nielicznych przypadkach – od zarejestrowania swojej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zdarza się, że także kredyt inwestycyjny jest kredytem krótkoterminowym, udzielanym na 12 miesięcy i stanowiącym doraźną pomoc dla firmy przy realizacji zaplanowanych inwestycji. Czasami przedsiębiorca nie odzyskuje na czas swoich pieniędzy od kontrahentów, a inwestycja, jaką chce realizować, nie może czekać na spływ należności. Wtedy skorzystanie z krótkoterminowego zobowiązania jest dobrym pomysłem.

Firma ma szansę na tego rodzaju kredytowanie, jeśli spełnia pewne warunki:

 • ma odpowiedni staż rynkowy,
 • nie jest zadłużona z tytułu składek do ZUS-u czy należności publicznoprawnych odprowadzanych do urzędu skarbowego,
 • ma odpowiednio wysokie, miesięczne dochody i niewielkie koszty.

Kredyt krótkoterminowy udzielany jest po analizie wiarygodności kredytowej przedsiębiorcy, który chce skorzystać z zobowiązania tego rodzaju dla swojej firmy.

Dowiedź się więcej: Kredyt na działalność gospodarczą. Czy bank udzieli kredytu na działalność gospodarczą bez zaświadczeń?

Jakie dokumenty trzeba przygotować podczas starania się o kredyt krótkoterminowy?

Jeśli składasz wniosek o kredyt krótkoterminowy, głównym dokumentem, jakim musisz się posłużyć, jest Twój dowód osobisty, który stanowi podstawę dla potwierdzenia Twojej tożsamości. Zostanie on sprawdzony w odpowiedni sposób przez doradcę przy okazji składania wniosku. W celu potwierdzenia swojej indywidualnej sytuacji finansowej powinieneś złożyć dokumenty – mają potwierdzić, ile miesięcznie zarabiasz. Wśród nich można wymienić:

 • zaświadczenie o dochodach od pracodawcy,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • odcinek renty lub emerytury,
 • potwierdzenie złożenia deklaracji PIT za ostatni rok podatkowy,
 • wyciąg z konta z kilku ostatnich miesięcy,
 • potwierdzenie zawarcia umów-zlecenia lub umów o dzieło.

Jeśli o kredyt krótkoterminowy zamierzasz ubiegać się w banku, w którym masz już otwarty rachunek osobisty, potrzebować będziesz minimum dokumentów do wniosku o takie zobowiązanie. Kredytodawca może wówczas sprawdzić sobie przelewy pieniężne na koncie, aby wiedzieć, czy stać Cię na zobowiązanie oraz jakie koszty stałe ponosisz co miesiąc.

Jak wziąć kredyt krótkoterminowy? Poradnik

Przede wszystkim przy zaciąganiu kredytu krótkoterminowego powinieneś znaleźć interesującą Cię ofertę, która będzie miała odpowiedni okres spłaty, kwotę zobowiązania i jak najmniejsze koszty. Przy wyborze propozycji weź pod uwagę nie tylko wysokość oprocentowania, lecz także wysokość prowizji za przystąpienie do zobowiązania czy innych kosztów, również tych związanych ze skorzystaniem z ofert powiązanych, np. z konta bankowego osobistego dla klienta.

Kiedy już znajdziesz pożądaną ofertę, zobacz, jak przeprowadzić pełen proces kredytowania i otrzymać pożądaną kwotę kredytu krótkoterminowego. Powinieneś wykonać kilka podstawowych kroków:

 • Złóż wniosek kredytowy – zwykle trzeba to zrobić z wykorzystaniem formularza bankowego. Obecnie, w trakcie pandemii COVID-19, wiele banków wprowadziło możliwość składania wniosków o kredyty w trybie online, bez wychodzenia z domu, co ułatwia dopełnienie tej formalności i zrobienie pierwszego kroku na drodze do uzyskania zobowiązania krótkoterminowego.
 • Dołącz do wniosku wymagane przez bank dokumenty – zwykle dotyczą one zaświadczeń, które potwierdzają wysokość uzyskiwanych miesięcznie dochodów. Potrzebne mogą być zaświadczenie od pracodawcy czy inne podobne dokumenty.
 • Zweryfikuj swoją tożsamość – jeśli składasz wniosek online, niewykluczone, że będziesz musiał zrobić przelew do banku w symbolicznej kwocie 1 zł z konta zarejestrowanego na Twoje dane. Taka weryfikacja dokonywana jest także przez firmy pozabankowe, aby sprawdzić, czy osoba wpisana we wniosku o pożyczkę lub kredyt krótkoterminowy jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje.
 • Wyraź zgody na przetwarzanie danych osobowych we wniosku o kredyt krótkoterminowy, łącznie z kontrolą Twoich danych w bazach Biura Informacji Kredytowej.
 • Poczekaj na przeprowadzenie przez bank procesu weryfikacji, w trakcie której sprawdzone zostaną Twoja historia w BIK-u oraz wyliczona indywidualna zdolność.
 • Uzyskaj decyzję kredytową – jeśli jest ona pozytywna, bank zaproponuje Ci zawarcie umowy na odległość lub podpisanie jej w placówce.
 • Przeczytaj umowę i podpisz ją lub zaakceptuj w dostępny sposób, o ile nie budzi wątpliwości.
 • Poczekaj na wypłatę pieniędzy z kredytu krótkoterminowego ze spływem środków na Twoje konto lub z przekazaniem ich np. w ramach kredytu samochodowego dla sprzedającego taki pojazd.

Na koniec nie pozostaje Ci już nic innego, jak spłacać raty kapitałowo-odsetkowe kredytu krótkoterminowego zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy.

To może Cię zainteresować: W jakim banku złożyć wniosek o kredyt na dowód osobisty? Ile pieniędzy można pożyczyć na dowód?

Ile kosztuje kredyt krótkoterminowy? Porównanie ofert

Kredytowanie powoduje, że ponosisz wiele różnych kosztów. Wśród nich wymienić można na przykład oprocentowanie, prowizję za przystąpienie do zobowiązania czy opłaty dodatkowe, związane na przykład ze składką na ubezpieczenie kredytu krótkoterminowego. Oprocentowanie nie jest więc jedynym kosztem, jaki poniesiesz w związku z zaciągnięciem kredytu, i nie powinieneś kierować się tylko tą wartością przy wyborze odpowiedniego dla siebie zobowiązania krótkoterminowego. Ranking aktualnych ofert takich kredytów ułatwi Ci wybór. Pod uwagę wzięto kredyt na 10 000 zł, 20 000 zł i 30 000 zł udzielany na 12 miesięcy.

Kredyt na 10 000 zł na 12 miesięcy

Nazwa banku

Miesięczna rata

RRSO

Prowizja

Całkowita kwota do spłaty

PKO BP

869 zł

8,19 proc.

0 zł

10 432 zł

Getin Bank

874,47 zł

9,3 proc.

0 zł

10 493,64 zł

Santander

879,11 zł

10,43 proc.

0 zł

10 549,32 zł

ING Bank Śląski

875,73 zł

9,24 proc.

0 zł

10 508,76 zł

mBank

879 zł

10,48 proc.

0 zł

10 548 zł

Kredyt na 20 000 zł na 12 miesięcy

Nazwa banku

Miesięczna rata

RRSO

Prowizja

Całkowita kwota do spłaty

PKO BP

1 739 zł

8,19 proc.

0 zł

20 865 zł

Getin Bank

1 748,94 zł

9,3 proc.

0 zł

20 987,28 zł

Santander

1 758,22 zł

10,43 proc.

0 zł

21 098,64 zł

ING Bank Śląski

1 751,46 zł

9,24 proc.

0 zł

21 017,52 zł

mBank

1758 zł

10,48 proc.

0 zł

21 096 zł

Krótkoterminowy kredyt na kwotę 10 000 zł najtaniej możesz zaciągnąć w PKO Banku Polskim, ale podobne warunki uzyskasz i w Getin Banku. Podobnie rzecz wygląda w przypadku zobowiązania na dwukrotnie wyższą kwotę. Obecnie w żadnym z podanych banków nie jest pobierana prowizja za udzielenie takiego kredytu.

Kredyt krótkoterminowy czy długoterminowy – co wybrać?

W bankach dostępne są kredyty długoterminowe i krótkoterminowe, a obok nich równie kredyty średnioterminowe. Podstawowa różnica pomiędzy nimi wynika z okresu spłaty: przy krótkoterminowych zobowiązaniach jest to rok, a przy długoterminowych – powyżej 3 lat, choć zwykle czas na zwrot zobowiązania jest znacznie dłuższy, w przypadku kredytów hipotecznych może to być bowiem nawet 30-35 lat, w zależności od specyfiki oferty bankowej.

Zwykle kredyty krótkoterminowe są udostępniane klientom na niższe kwoty niż długoterminowe, gdzie możesz uzyskać nawet kilkaset tysięcy złotych zobowiązania, jeśli tylko twoja zdolność będzie na to pozwalała.

Dodatkowo procedura zaciągania kredytów krótkoterminowych jest bardziej uproszczona, a przy długoterminowych może trwać nawet kilka tygodni i wymagać przedłożenia do wniosku całego stosu dokumentów i zaświadczeń.

Kredyt krótkoterminowy czy pożyczka pozabankowa?

Pod wieloma względami krótkoterminowy kredyt bankowy podobny jest do pożyczki pozabankowej ratalnej, która spłacana jest w ratach miesięcznych czy tygodniowych, w zależności od ustaleń pomiędzy klientem a firmą pożyczkową.

W obu przypadkach masz do czynienia z krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi, które możesz spożytkować na przykład na remont, zakup samochodu czy na wakacje. W porównaniu z kredytem gotówkowym pożyczkę pozabankową łatwiej jest zaciągnąć, nawet bez wychodzenia z domu i bez konieczności poddawania się procedurze sprawdzania historii w BIK-u. Dla banków jest to obowiązkowe. Proces kredytowy przy pożyczce pozabankowej jest skrócony do minimum, dlatego możesz ją otrzymać nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku, od razu z wypłatą pieniędzy na wskazane konto bankowe. Z takiego rachunku zarejestrowanego na własne dane dokonujesz ponadto potwierdzenia swojej tożsamości.

Kredyt bankowy zaciągniesz najczęściej na wyższą kwotę, a warunki kredytowania mogą być atrakcyjniejsze niż przy pożyczce pozabankowej. Pożyczkę od firmy pożyczkowej zaciągniesz łatwiej, a niekiedy nawet wtedy, gdy masz zadłużenie przeterminowane wpisane do BIK-u.

Czy warto wziąć kredyt krótkoterminowy? Opinie

Trudno jest powiedzieć jednoznacznie, kiedy i czy warto brać pożyczki krótkoterminowe. Wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb związanych z korzystaniem z zewnętrznych form finansowania. Trzeba powiedzieć, że klienci powinni sami przeanalizować swoją zdolność, być może z wykorzystaniem elektronicznego kalkulatora, aby dowiedzieć się, czy stać ich na kredyt krótkoterminowy i czy mają szanse na jego zaciągnięcie w banku.

Z uwagi na uproszczenie przy analizie kredytowej i w procesie weryfikacji wiarygodności finansowej klienta kredyty i pożyczki krótkoterminowe można zaciągnąć w bardzo krótkim czasie, dlatego od razu mogą one poprawić budżet domowy klienta.

Jeśli jednak potrzebujesz sfinansować większą inwestycję, chociażby zakup mieszkania czy duży remont, lepiej sięgnij po długoterminowy kredyt, np. kredyt hipoteczny, i spłacaj go w niewielkich ratach miesięcznych.

Nie przegap: Kredyt gotówkowy na 10 lat – oferta banków, warunki, opinie

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w {{year}}?

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2024?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

...ze swoim zobowiązaniem. Jeśli dotychczas spłacałeś swój kredyt gotówkowy terminowo, rozwiązaniem może się okazać zastosowanie wakacji...

...przedmiotu zabezpieczenia spłaty, np. mieszkania, jeśli jest to kredyt hipoteczny, czy samochodu przy kredycie na samochód. Musisz wiedzieć też...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

...się własnością przedsiębiorstwa. Sprawdź również najlepsze kredyty samochodowe i porównaj dostępne oferty. Przedmiotem leasingu mogą być...

...na dokonywanie takich odliczeń, ale jest ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego, ponieważ nie obniża zdolności kredytowej klienta. Czy warto...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

...banku w sprawie kredytu. Decyzja o tym, kto może wziąć np. kredyt gotówkowy, zależy od wielu czynników. Banki oceniają potencjalnych...

...przedwstępna jest często wymagana przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Jest to dokument określający warunki...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

...mieszkania. W tym celu udała się do banku i podpisała umowę na kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł z okresem kredytowania na 3 lata. Jako...

...ubiegłego roku wskazują, że wartość wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i pożyczek wyniosła niemal 74 mld zł. Sytuacja na rynku powoli...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M luty 2024

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania