Czy warto rezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Opublikowano: 2020-01-26 09:00

Ubezpieczenie kredytu to rozwiązanie, które opłaca się nie tylko instytucji bankowej. W praktyce może na nim skorzystać również kredytobiorca - dotyczy to zarówno sytuacji objętych ubezpieczeniem jak i tych, których ubezpieczenie nie obejmuje.

Czy warto rezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Znaczna liczba konsumentów za namową konsultanta bankowego decyduje się na wykupienie ubezpieczenia kredytu, a po paru miesiącach zdaje sobie sprawę z tego, iż nie była to dobra decyzja. Banki niezwykle często zachęcają swoich klientów, aby wykupywali ubezpieczenia - dotyczy to w szczególności kredytów opiewających na bardzo wysokie sumy. Dzięki temu mają pewność, że w przypadku śmierci lub utraty zdrowia przez dłużnika, raty zostaną uregulowane. Ubezpieczenie kredytu jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla instytucji bankowych, jednak czy jest to równie dobra opcja dla konsumentów? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Ubezpieczenie kredytu - czy warto w nie zainwestować?

Ubezpieczenie kredytu to rozwiązanie, które opłaca się nie tylko instytucji bankowej. W praktyce może na nim skorzystać również kredytobiorca - dotyczy to zarówno sytuacji objętych ubezpieczeniem jak i tych, których ubezpieczenie nie obejmuje. Jak to się dzieje? Bardzo wiele banków traktuje ubezpieczenie kredytów jako konieczność i bez tego nie mamy jakichkolwiek szans na pozytywne rozpatrzenie złożonego przez nas wniosku. W szczególności dotyczy to kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych opiewających na wysokie sumy. W znacznej liczbie banków ubezpieczenie kredytu to tylko pewna możliwość, z której możemy, ale nie musimy korzystać.

Kredyty gotówkowe - TOP5

9,36%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
3,50%
Prowizja
497,51 PLN
Rata miesięczna
9,63%
RRSO
7,19%
Oprocentowanie
4,00%
Prowizja
499,92 PLN
Rata miesięczna
13,86%
RRSO
8,00%
Oprocentowanie
10,00%
Prowizja
537,08 PLN
Rata miesięczna
10,58%
RRSO
7,76%
Oprocentowanie
4,57%
Prowizja
508,22 PLN
Rata miesięczna
12,01%
RRSO
8,31%
Oprocentowanie
6,03%
Prowizja
520,79 PLN
Rata miesięczna

Warto jednak wiedzieć o tym, że jeśli zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia kredytu, w ten sposób możemy uzyskać gwarancję obniżenia oprocentowania bądź zlikwidowania prowizji. W ten sposób całkowite koszty danego kredytu mogą znacząco spaść. Niektórzy pomyślą: wezmę kredyt z ubezpieczeniem, a potem szybko z niego zrezygnuję. Można tak zrobić, jednak banki są na to przygotowane - rezygnacja z ubezpieczenia często jest jednoznaczna ze zwiększeniem marży, a co za tym idzie, także oprocentowania.

Kredyty hipoteczne - TOP5

2,14%
RRSO
2,11%
Oprocentowanie
0,00%
Prowizja
859,15 PLN
Rata miesięczna
2,08%
RRSO
2,06%
Oprocentowanie
0,00%
Prowizja
853,56 PLN
Rata miesięczna
2,17%
RRSO
2,15%
Oprocentowanie
0,00%
Prowizja
862,39 PLN
Rata miesięczna
2,18%
RRSO
2,16%
Oprocentowanie
0,00%
Prowizja
863,37 PLN
Rata miesięczna
2,38%
RRSO
2,35%
Oprocentowanie
0,00%
Prowizja
882,20 PLN
Rata miesięczna

Czym dokładnie jest ubezpieczenie kredytu? Czy jest ono obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu to jedna z najczęściej stosowanych przez instytucje bankowe form na zabezpieczenie spłaty zadłużenia. Może się ono okazać niezwykle pomocne, gdy kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty zdrowia lub pracy bądź śmierci. W przeszłości podobną rolę do dzisiejszych ubezpieczeń pełniły poręczenia, zastawy oraz weksle. Banki w większości przypadków ubezpieczenia kredytów proponują tym osobom, które znajdują się w niestabilnej sytuacji finansowej lub ich kredyty opiewają na bardzo długi okres (kredyty hipoteczne).

Wielu kredytobiorców zastanawia się nad tym, czy wykupienie ubezpieczenia kredytu jest konieczne. Okazuje się, iż bankom przysługuje prawo do zażądania wykupienia ubezpieczenia od klienta, jeśli nie spełnia on wszystkich warunków do jego uzyskania. Mowa tutaj na przykład o zbyt niskim wkładzie własnym. Instytucje bankowe zgadzają się na udzielenie kredytu osobom z niskim wkładem własnym, jednak w zamian za to oczekują, że taka osoba wykupi dodatkowe ubezpieczenie.

Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem stosowany jest przez banki zdecydowanie rzadziej niż ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych. Uwarunkowane jest to przede wszystkim tym, na jak długi okres zostaje zaciągnięte dane zobowiązanie. Kredyty gotówkowe są zaciągane z reguły na okres maksymalnie 5 lat, zaś kredyty hipoteczne mogą być spłacane nawet przez 25 lub 30 lat.

W ostatnim czasie banki coraz częściej konstruują dwie oferty tego samego kredytu - jedną z ubezpieczeniem, zaś drugą bez. W zdecydowanej większości przypadków klientom proponuje się kredyty z obowiązkowym ubezpieczeniem. Jest to w gruncie rzeczy rozwiązanie tańsze dla samych klientów ze względu na niższe oprocentowanie. Klienci mogą oczywiście zdecydować się na wybór kredytu bez ubezpieczenia, jednak wówczas trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia większych kosztów.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego - jak to działa?

Dokładne działanie ubezpieczenia kredytu gotówkowego uzależnione jest od jego rodzaju. Specjaliści wyróżniają obecnie trzy podstawowe rodzaje ubezpieczeń. Są one następujące:

  • ubezpieczenie na okoliczność utraty pracy - ubezpieczyciel zobowiązuje się spłacić kredyt, jeśli kredytobiorca utraci swoją stałą pracę, jednak nie ze swojej winy. W takich okolicznościach ubezpieczyciel nie spłaca całej kwoty kredytu, tylko 6 bądź 12 następnych rat. Aby ubezpieczenie zostało wypłacone, konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających zwolnienie kredytobiorcy z pracy - np. świadectwo pracy;

  • ubezpieczenie na okoliczność choroby bądź trwałego inwalidztwa - ubezpieczyciel zobowiązuje się spłacić pozostałą część kredytu, jeśli kredytobiorca dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, który w skuteczny sposób uniemożliwi mu dalsze wykonywanie swoich obowiązków zawodowych. Do spłaty zobowiązania przez ubezpieczyciela dochodzi dopiero, gdy kredytobiorca złoży pisemny wniosek, który potwierdzi jego inwalidztwo;

  • ubezpieczenie na życie - jeśli dojdzie do nagłej śmierci kredytobiorcy, ubezpieczyciel musi spłacić całą pozostałą część zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania. Aby tak się stało, rodzina bądź bank musi złożyć pisemny wniosek oraz okazać dokumenty potwierdzające zgon. Na ubezpieczenie na życie z reguły decydują się osoby zaciągające kredyty hipoteczne. W chwili obecnej jest to najczęściej spotykany rodzaj ubezpieczeń. Wybierają go kredytobiorcy, którzy nie chcą, aby w przypadku ich niespodziewanej śmierci spłata kredytu spadła na ich najbliższych.

Kredyt gotówkowy a śmierć kredytobiorcy - czy opłaca się kupować ubezpieczenie?

W chwili obecnej coraz więcej polskich konsumentów zdaje sobie sprawę z tego, iż kredyt gotówkowy po śmierci kredytobiorcy wcale nie przepada. Jeśli nie zostało wykupione ubezpieczenie, to obowiązek spłaty pozostałych rat spada na najbliższą rodzinę zmarłego. Teraz na ubezpieczenie kredytu decydują się nawet te osoby, które wzięły zwykły kredyt konsumpcyjny na kilka lat. Spłata zobowiązań przez ubezpieczyciela na wypadek śmierci kredytobiorcy odbywa się po złożeniu stosownego wniosku przez bank bądź rodzinę zmarłego.

Ubezpieczenie kredytu na okoliczność śmierci z reguły ubezpiecza współmałżonka, z którym zaciągnęliśmy dany kredyt. W zależności od tego, jakie ustalenia zostały zawarte w umowie, małżonek może być odciążony w spłacie rat przez towarzystwo ubezpieczeniowe w 100% bądź przez określony czas.

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie

Każde zobowiązanie finansowe zawsze wchodzi w skład spadku. Osoba, która zdecyduje się na jego przyjęcie, najpierw będzie zobowiązana do spłacenia wszystkich długów zmarłego. Dopiero później będzie przysługiwało jej prawo do zarządzania majątkiem zapisanym przez zmarłą osobę. Nie dotyczy to oczywiście sytuacji, w której zmarły wcześniej zdecydował się na zakup ubezpieczenia kredytu - wówczas ubezpieczyciel jest zobowiązany do spłaty zobowiązania w banku. Towarzystwa ubezpieczeniowe spłacają pozostałe raty kredytów po złożeniu wniosku przez bank bądź spadkobiercę.

Kiedy można ubezpieczyć kredyt?

Z ubezpieczenia kredytu można skorzystać nie tylko przy podpisywaniu umowy kredytowej, ale także już po jej podpisaniu. W tym drugim przypadku musimy na własną rękę wybrać korzystną ofertę któregoś towarzystwa ubezpieczeniowego. Po wybraniu oferty należy przedstawić ją bankowi.

Zanim podpiszemy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, należy bardzo dokładnie sprawdzić szczegółowe warunki ubezpieczenia. Dobrze jest szczegółowo zweryfikować listę chorób, które nie będą objęte ochroną. Gdy decydujemy się na zakup ubezpieczenia na okoliczność utraty pracy, opłaca się sprawdzić, czy z wypłaty odszkodowania nie będzie nas dyskwalifikowało wypowiedzenie za porozumieniem stron.

Jaki jest koszt ubezpieczenia kredytu?

Na ostateczny koszt ubezpieczenia kredytu ma wpływ cała masa rozmaitych czynników. Najważniejszy z nich to oczywiście zakres ochrony wybrany przez kredytobiorcę. Wśród następnych elementów wpływających na wysokość kosztów ubezpieczenia kredytu wymienia się w szczególności wysokość oraz termin spłaty kredytu a także wiek i zdolność kredytowa danego konsumenta. Składka ubezpieczenia uzależniona jest też od tego, czy całkowity koszt ubezpieczenia rozbity będzie na miesięczne raty, czy opłacimy go jednorazowo.

Czy da się zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Wiele osób wykupuje ubezpieczenie kredytu bez zastanowienia się nad tym, czy jest im to naprawdę potrzebne. Dopiero po pewnym czasie spłacania kredytu może okazać się, iż, że ubezpieczenie jest nam całkowicie zbędne i chcielibyśmy z niego zrezygnować. Nie ma ku temu żadnych przeszkód, jeżeli płacona przez nas składka ubezpieczeniowa jest wliczona w miesięczną ratę. Drugim warunkiem uprawniającym do rezygnacji z ubezpieczenia jest to, iż nie było ono obowiązkowe.

Znacznie trudniej jest wtedy, gdy za ubezpieczenie kredytu zapłaciliśmy z góry. Wtedy jedyne dostępne rozwiązanie to zwrócenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o zwrot uiszczonej kwoty. Następny przypadek, w którym można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia, to wcześniejsza spłata kredytu. Zwrot ubezpieczenia w takim przypadku w sposób jasny reguluje artykuł 813 Kodeksu Cywilnego: “Składka obliczana jest za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela”. Jeśli stosunek ubezpieczenia wygaśnie przed upływem okresu, na który zawarto umowę, ubezpieczony ma prawo do zwrotu składek za okres niewykorzystanej ochrony.

Jak ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Cała procedura ubiegania się o zwrot ubezpieczenia kredytu jest bardzo prosta. Zwrot możemy uzyskać po złożeniu stosownego wniosku w banku - nie w towarzystwie ubezpieczeniowym. W takim dokumencie powinny znaleźć się podstawowe informacje odnośnie kredytobiorcy, czyli imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce oraz data urodzenia, miejsce zamieszkania, seria oraz numer polisy a także numer umowy kredytowej. Należy jednak pamiętać o tym, aby zrobić to jak najszybciej. Każdy dzień zwłoki może liczyć się z wysokimi kosztami. Niestety, nie da się samemu obliczyć należnej nam kwoty. Na jej wysokość ma wpływ bardzo wiele czynników, które w sposób dokładny opisane są w OWU.

Komentarze i opinie

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Badź pierwszy!