Na czym polegają kredyty dla rolników i gdzie złożyć wniosek o najkorzystniejszy kredyt dla rolnika?

Zaktualizowano: 2023-06-19 14:03
Opublikowano: 2019-12-03 11:32
Średnia ocena: 5,78/6 Głosów: 32
Gdzie złożyć wniosek o najkorzystniejszy kredyt dla rolnika?

Kredyt dla rolników jest zobowiązaniem kierowanym do konkretnej grupy klientów zajmujących się prowadzeniem działalności rolniczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. W wielu bankach można znaleźć celowe pożyczki dla takich odbiorców. Gdzie trafimy na najkorzystniejszy kredyt dla rolnika? Czym kierować się przy jego wyborze i jakie czynniki odróżniają ofertę kredytów dla rolników od oferty dla innych klientów?

W marcu 2021 roku GUS podawał, że w Polsce było w tym czasie około 1,3 mln gospodarstw rolnych – o 13 proc. mniej niż jeszcze w 2010 roku. Z roku na rok wyraźnie spada ich liczba w naszym kraju, ale jednocześnie te, które pozostają, mają coraz większe rozmiary i specjalizację. Postępuje koncentracja produkcji i właściwie nie zmienia się powierzchnia użytków. Rolnicy unowocześniają swoje gospodarstwa, co wymaga pieniędzy. Poza tym mają własne potrzeby mieszkaniowe i konsumpcyjne. Mogą je zrealizować przy udziale kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, a także sprofilowanych zobowiązań dla rolników. Jak je uzyskać? Jakie warunki stawiają banki rolnikom, którzy chcą zaciągnąć kredyt?

Czym wyróżniają się kredyty dla rolników?

Kredyty dla rolników są adresowane do szczególnej grupy zawodowej. Jak nazwa wskazuje, to finansowanie stworzone po to, aby wspierać różne cele prowadzących gospodarstwo. Kredyt rolniczy nie musi być przeznaczony na rozwój takiej działalności, można go wykorzystać także na inne wydatki, łącznie z budową domu czy jego wyposażeniem. Wszystko zależy od oferty i od typu podpisywanej umowy kredytowej.

Na rynku występują zarówno kredyty gotówkowe dla rolników, jak i kredyty hipoteczne, które mogą oni zaciągnąć, zabezpieczając je w formie wpisu hipoteki gospodarstwa rolnego do księgi wieczystej nieruchomości na rzecz banku. Oprócz tego istnieją kredyty preferencyjne dla rolników z dopłatami np. ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt dla rolników zwykle jest zobowiązaniem doskonale dopasowanym do potrzeb osób zajmujących się prowadzeniem działalności rolniczej. Dzięki otrzymanym środkom mogą one zrealizować płatności za dostawy maszyn i urządzeń, materiałów siewnych, nawozów czy środków ochrony roślin. Banki przygotowują dla rolników różne rodzaje kredytów, ale na uwagę zasługują w szczególności pożyczki preferencyjne i kredyty dla młodych rolników, którzy dopiero od niedawna zajmują się działalnością rolną.

Kredyty dla młodych rolników to specjalne zobowiązania, które można przeznaczyć np. na zakup ziemi. Przyznawane są one pod pewnymi warunkami, np. z kredytu tego rodzaju można kupić ziemię rolną, która nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych. Kredyt na ziemię zaciągany przez młodego rolnika adresowany jest do osób, które prowadzą gospodarstwo rolne nie dłużej niż 24 miesiące.

Charakterystycznym przykładem oferty dla rolników jest kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności.

Na co można przeznaczyć kredyt dla rolnika?

Udzielane przez banki kredyty dla rolników najczęściej cechują się celowością, co oznacza, że ich środki trzeba wydawać w odpowiedni sposób. Muszą być przeznaczone na realizację konkretnej inwestycji, np. rozbudowę gospodarstwa. Wśród możliwych celów zaciągania kredytów na gospodarstwo rolne wymienić można:

 • zakup lub dokupienie ziemi rolnej dla zwiększenia gospodarstwa;
 • modernizację posiadanego gospodarstwa rolnego;
 • sfinansowanie różnych celów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej;
 • finansowanie skupu, zapasów czy produkcji roślinnej lub zwierzęcej;
 • zakup specjalistycznych maszyn, urządzeń, linii technologicznych;
 • zakup nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego;
 • pokrycie strat wynikających z konkretnych sytuacji, np. częściowej lub czasowej niezdolności właściciela gospodarstwa rolnego do pracy;
 • zakup zwierząt hodowlanych;
 • konsolidację kilku kredytów rolniczych zaciągniętych wcześniej.

Wskazane cele ujęte w umowach kredytów dla rolników nie wyczerpują jeszcze wszystkich przedsięwzięć, jakie mogą oni zrealizować za pomocą środków pozyskanych z banku.

Kredyty dla rolników w ofercie banków w Polsce

Oferta banków w zakresie kredytów gotówkowych dla rolników czy kredytów innego rodzaju jest bardzo rozbudowana. Stąd też rolnik ma szerokie możliwości wyboru takiego produktu finansowego. Może starać się m.in. o takie zobowiązania, jak:

 • kredyt na działalność rolniczą w postaci kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i kredytowym, kredytu nawozowego, karty kredytowej, kredytu rewolwingowego i kredytu inwestycyjnego dla rolników;
 • kredyty hipoteczne dla rolników – w tym kredyt dla rolnika na zakup ziemi czy kredyt dla rolnika na budowę domu, jego modernizację i remont, ale tylko wtedy, gdy jest on elementem gospodarstwa rolnego;
 • kredyty preferencyjne – kredyt dla młodych rolników, inwestycyjny, w tym na zakup maszyn, klęskowy;
 • kredyt gotówkowy – kredyt dla rolnika na dowolny cel.

Teraz, kiedy wiesz już, jakie kredyty banki oferują rolnikom, możesz wybrać taki, który pozwoli na sfinansowanie dowolnych inwestycji czy bieżącej działalności o charakterze rolniczym.

Preferencyjne kredyty dla rolników – co warto o nich wiedzieć?

Ważnym elementem bankowej oferty dla rolników są kredyty preferencyjne. To zdecydowanie najkorzystniejsze zobowiązania, ponieważ umożliwiają uzyskanie dopłat do oprocentowania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Specjalne kredyty dla rolników obejmują:

 • kredyty klęskowe dla rolników;
 • kredyty suszowe dla rolników;
 • kredyty preferencyjne dla rolników na zakup ziemi;
 • kredyty inwestycyjne dla rolników z dopłatami ARiMR, udzielane na preferencyjnych warunkach;
 • kredyty na zakup pasz i nawozów;
 • kredyty na zakup maszyn i urządzeń rolniczych.

Kredyty unijne dla rolników są odrębną grupą ofert. Istnieją na przykład zobowiązania z gwarancją COSME, przeznaczone jedynie dla rolników prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Gwarancja COSME jest realizowana w ramach projektu przygotowanego przez Unię Europejską i umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego na zabezpieczenie kredytu do 80 proc. kwoty. Można powiedzieć, że masz tu do czynienia z zobowiązaniem preferencyjnym dla rolników. Gwarancja dla kredytu obrotowego udzielana jest na 27 miesięcy, a dla inwestycyjnego – maksymalnie na 99 miesięcy. Dzięki niej możesz o wiele łatwiej uzyskać pożądane finansowanie w wybranym banku.

Jeśli chodzi o kredyty częściowo finansowane przez ARiMR, to mogą one być przeznaczone wyłącznie na zakup i instalację maszyn, urządzeń i wyposażenia, które służy do:

 • prowadzenia produkcji rolnej,
 • przechowywania, magazynowania i przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży.

Może ono przyjąć formę taniego kredytu dla rolników przeznaczonego na inwestycje (kredyt inwestycyjny), takie jak:

 • zakup użytków rolnych;
 • realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych, ale tylko w zakresie rolnictwa;
 • nabywanie udziałów lub akcji spółek prowadzących przetwórstwo;
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.

Najkorzystniejsze kredyty dla rolników, z niskim oprocentowaniem, gwarancjami i dopłatami do oprocentowania, najczęściej dostępne są dla wąskiej grupy potencjalnych klientów. Rolnikiem, który zaciągnie taki kredyt, może być osoba prowadząca lub podejmująca pracę w zakresie:

 • rolnictwa;
 • rybactwa śródlądowego;
 • przetwórstwa produktów rolnych;
 • przetwórstwa ryb, skorupiaków czy mięczaków;
 • działów specjalnych produkcji rolnej.

ARiMR dofinansowuje kredyty dla rolników z wykorzystaniem kilku linii kredytowych, takich jak:

 • Linia inwestycyjna DK01 i linia obrotowa DK02 – kredyty rolnicze przeznaczone na odtworzenie środków trwałych i wznowienie produkcji, adresowane do dużych przedsiębiorstw.
 • Linia inwestycyjna K01 i linia obrotowa K02 – pozwala na pozyskanie środków na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, które zostały dotknięte przez wydarzenia losowe, jak susza, nawalny deszcz, grad, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, burza, obsunięcie ziemi i lawina, o ile szkody nie przekroczyły 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.
 • Linia KO – obejmuje nieoprocentowane kredyty dla rolników.
 • Linia MRcsk – kredyty rolnicze z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych, przeznaczone dla młodych rolników.
 • Linia PR – umożliwia nabywanie akcji lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością polegającą na przetwórstwie rolnym oraz inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.
 • Linia RR – pozwala uzyskać środki na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym.
 • Linia Z – dotycząca kredytów na zakup ziemi, tj. użytków rolnych.

Preferencyjny kredyt dla rolnika – wady i zalety

Możliwość uzyskania dopłat do oprocentowania kredytów dla rolników to ich niewątpliwa zaleta. Takie zobowiązania pozwalają na zredukowanie kosztów prowadzonych inwestycji, ale dają też możliwość zaciągnięcia wyższej kwoty kredytu czy wydłużenia okresu spłaty, co w regularnej ofercie nie byłoby możliwe. Zwykle są więc udzielane na korzystniejszych dla rolników warunkach.

Za wadę kredytu preferencyjnego dla rolnika należy uznać to, że tylko w niektórych bankach możesz ubiegać się o tego rodzaju finansowanie. Z ARiMR współpracują takie instytucje bankowe, jak:

 • Bank BGŻ BNP Paribas SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • Bank Ochrony Środowiska SA,
 • SGB-Bank SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Santander Bank Polska SA.

Ponadto kredyt preferencyjny dla rolników musi być wydatkowany na określony cel, a jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze wszystkich warunków zawartej umowy, to będzie musiał zwrócić uzyskane dofinansowanie. Procesy formalne prowadzące do zaciągnięcia kredytu preferencyjnego dla rolników są skomplikowane i wymagają dostarczenia do banku większej ilości dokumentów.

Jakie warunki musi spełnić rolnik, aby otrzymać kredyt?

Podobnie jak przy każdym innym zobowiązaniu udostępnianym klientowi przez bank, także kredyty dla rolników wymagają, aby wnioskujący miał odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Konieczna jest też dobra historia w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy dla rolnika, a ile, żeby udziałem klienta stał się preferencyjny produkt? To zależy, o jakie dokładnie zobowiązanie stara się klient.

Jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne czy hipoteczne przeznaczone dla rolników, to właściwie udzielane są one na zasadach rynkowych. Musisz więc przejść pozytywnie cały proces kredytowy i udokumentować dochody, które pozwolą ci na terminową spłatę rat kapitałowo-odsetkowych takich zobowiązań.

Inaczej jest, jeśli chodzi o preferencyjne kredyty, z dopłatami do oprocentowania czy z gwarancjami z Unii Europejskiej. W ich przypadku obowiązują restrykcyjne warunki udzielania zobowiązania.

Aby rolnik mógł otrzymać kredyt, powinien przede wszystkim złożyć wiele dokumentów. Wśród nich znajdują się:

 • zaświadczenie z KRUS-u – kredyt dla rolników wymagają złożenia zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne;
 • zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego;
 • faktury i rachunki z ostatnich 12 miesięcy;
 • nakaz płatniczy podatku rolnego wraz ze wskazaniem wysokości podatku;
 • decyzja o przyznaniu dopłat ze środków krajowych lub ze środków z Unii Europejskiej;
 • historia rachunku bankowego z kilku ostatnich miesięcy;
 • decyzja naczelnika urzędu skarbowego o wysokości podatku;
 • oświadczenie rolnika z oszacowaniem planowanych dochodów w kolejnych latach.

Czy banki chętnie udzielają pożyczek dla rolników? Niekoniecznie. Banki biorą pod uwagę to, że prowadzenie działalności rolniczej wiąże się z ryzykiem wynikającym z niepewności efektów produkcji rolnej i zwierzęcej. Dlatego nie każda instytucja będzie gotowa do ponoszenia tego rodzaju ryzyka. Istnieje jednak szeroka grupa banków akceptujących wnioski kredytowe rolników ubiegających się o różnego rodzaju zobowiązania. Zwykle takie banki mają spersonalizowaną ofertę, przeznaczoną dla osób zajmujących się zawodowo rolnictwem.

Zdolność kredytowa a kredyty dla rolników

Podstawą przy kredytowaniu w bankach jest ustalenie, czy stać Cię na zobowiązanie i na jego regularną spłatę. Dlatego banki wyliczają zdolność kredytową rolników. Musisz wiedzieć, że panują przy tym nieco inne warunki niż przy produktach oferowanych dla ogółu konsumentów. Podstawą obliczania zdolności kredytowej dla rolników jest analiza przyszłej, prawdopodobnej sumy dochodów. Nie łatwo jest je potwierdzić i wyliczyć. Nie ma mowy tutaj o zaświadczeniu o wysokości wynagrodzenia, jakie przy kredytach np. dla pracowników etatowych wydają pracodawcy.

Czy możemy zatem uznać, że są to kredyty dla rolników bez zaświadczeń? Nie do końca. Przy wyliczaniu zdolności brane są pod uwagę dochody potwierdzone zaświadczeniami z urzędu gminy czy z urzędu skarbowego oraz fakturami i rachunkami od rolników.

Kredyty dla rolników bez BIK-u?

Nie ma możliwości, aby kredyt bankowy dla rolników został udzielony bez kontroli ich historii kredytowania w Biurze Informacji Kredytowej. Zadłużeni rolnicy mogą ewentualnie sięgnąć po pożyczki udzielane w firmach pozabankowych. Za sprawą rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego podmioty te nie są bowiem – w przeciwieństwie do banków – zobowiązane do kontrolowania w BIK-u historii kredytowania każdego potencjalnego kredytobiorcy.

Ile kosztuje najkorzystniejszy kredyt dla rolnika? Kalkulator

Jeśli zamierzasz wziąć kredyt dla rolnika, oprocentowanie nie jest jedynym parametrem, który powinieneś brać pod uwagę. Koszty kredytów i pożyczek dla rolnika kształtowane są przez wiele innych elementów składowych, jak prowizja naliczana za udzielenie zobowiązania czy dodatkowe zabezpieczenia jego spłaty. Warto zwrócić uwagę na to, jak wyglądają warunki cenowe oprocentowania kredytów dla rolników w wersji preferencyjnej. Z uwagi na to, że ARiMR dopłaca do odsetek, masz tu do czynienia z nisko oprocentowanymi produktami dla rolników. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki, aby takie zobowiązanie zaciągnąć na zaplanowane inwestycje w swoim gospodarstwie.

Podczas poszukiwania oferty na najkorzystniejsze, a więc najtańsze kredyty dla rolników, musisz wziąć pod uwagę propozycje z najniższym poziomem RRSO oraz niskimi całkowitymi kosztami zobowiązania.

W jakim banku można znaleźć najkorzystniejszy kredyt dla rolnika?

Oferty kredytów dla rolników znajdziesz w wielu bankach. Ranking takich zobowiązań ułatwi Ci wybór. Zobacz, co są w stanie zaoferować Ci poszczególne banki w Polsce.

Kredyty dla rolnika w BNP Paribas dostępne są w kilku różnych ofertach:

 • Kredyt Agro Ekspres do 2 mln zł, ale jednocześnie do 70 proc. wartości nieruchomości rolnych, z okresem spłaty w granicach od 1 do 5 lat, daje możliwość korzystnego finansowania codziennych potrzeb gospodarstwa. Kredyt Agro Ekspres może mieć ograniczony koszt finansowania, z maksymalną stopą bazową dla większych gospodarstw.
 • Kredyt Formuła Agro z przeznaczeniem na remont lub zakup nowego sprzętu, w kwocie do 200 000 zł, po dopełnieniu minimum formalności, z 12-miesięcznym okresem kredytowania.
 • Kredyt Rzeczówka umożliwia zwiększenie potencjału gospodarstwa rolnego. To kredyt na finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej, udzielany nawet na 36 miesięcy, z gwarancją szybkiego rozpatrzenia wniosku i z elastycznymi formami zabezpieczenia.
 • Kredyt Rzeczówka dla rolników bez zabezpieczeń, jeśli prowadzisz duże gospodarstwo rolne. To kredyt w kwocie do 200 000 zł z okresem kredytowania do 36 miesięcy, za którego otrzymanie płaci się niską prowizję – w wysokości 2 proc.
 • Kredyt Agro Rzeczówka Light – bez zabezpieczeń, dla małych gospodarstw rolnych, na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej lub instalacji fotowoltaicznej, w kwocie do 200 000 zł, z elastycznym okresem kredytowania do 84 miesięcy i niską prowizją za udzielenie – zaledwie 2 proc. kwoty kredytu, z możliwością negocjacji jej wysokości. Obowiązuje przy tym minimum formalności.
 • Kredyt Agro Lider – kredyt złotówkowy, bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych, udzielany na dowolny cel w kwocie do 1 000 000 zł na okres do 15 lat. Możliwość ustanowienia dla niego zabezpieczenia na nieruchomości będącej własnością osoby trzeciej.
 • Kredyty z gwarancją FGR (Fundusz Gwarancji Rolnych) – dostępny jest przy tym zarówno kredyt obrotowy z gwarancją FGR w kwocie do 200 000 euro z dopłatą do oprocentowania w wysokości 2 proc. przez 12 miesięcy, jak i sama gwarancja FGR dla zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego lub obrotowego powiązanego z inwestycją otrzymującą wsparcie dotacyjne lub finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym taką gwarancją. Może ona wynieść do 5 000 000 zł.
 • Kredyt Agro Progres – kredyt inwestycyjny dla rolników na powiększenie lub unowocześnienie gospodarstwa, łącznie z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Okres kredytowania wynosi do 30 lat, a niski udział własny – w wysokości nawet 0 proc. – sprawia, że więcej rolników może skorzystać z takiej oferty z wysoką kwotą kredytowania. Nie ma ograniczeń co do zakresu i skali planowanej inwestycji.
 • Finansowanie maszyn i urządzeń rolniczych – do 200 000 zł, z okresem kredytowania do 10 lat i zerowym wkładem własnym.
 • Kredyt Agro Konsolidacyjny – pozwala zamienić kilka zobowiązań finansowych na jeden kredyt w BNP Paribas Banku, z okresem kredytowania do 30 lat (taki okres dotyczy kredytu Agro Progres na zakup gruntów rolnych).
 • Kredyty preferencyjne dla rolników – m.in. Linia RR z kredytem do 8 000 000 zł, Linia Z do 5 000 000 zł, Linia MRcsk do 5 000 000 zł, linia K01 do 8 000 000 zł, Linia K02 do 8 000 000 zł.
 • Kredyt ratalny na sfinansowanie potrzeb indywidualnej działalności rolniczej – do 60 000 zł i do 60 miesięcy okresu kredytowania, z przeznaczeniem na nawozy, siewki, części zamienne do maszyn itp.

Oferta kredytów dla rolników w PKO BP jest znacznie skromniejsza. Właściwie obecnie przeznaczony jest dla nich kredyt obrotowy do kwoty 500 000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych. Możesz zaciągnąć takie zobowiązanie nawet w 1 dzień na dowolny cel związany z gospodarstwem. PKO BP nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o kredyt obrotowy dla rolnika. Okres kredytowania może wynieść do 36 miesięcy, a zobowiązaniem tym możesz pokryć m.in. zakup materiału siewnego i sadzonek, paliwa na cele rolnicze, środków ochrony roślin, pasz i koncentratów paszowych, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli czy też spłacić kredyty zaciągnięte w innych bankach. Kredyt ten jest dobrym zabezpieczeniem finansowym w przypadku sezonowych upraw i dosyć długich cykli produkcyjnych.

Alior Bank ma specjalne kredyty dla rolników. Możesz skorzystać z kilku ciekawych sposobów finansowania bieżącej działalności rolnej lub zaplanowanych inwestycji. Kredyt dla rolnika w Alior Banku dostępny jest w kilku wariantach:

 • Finansowanie bieżące dla agrobiznesu – pozwala na pozyskanie środków na bieżące potrzeby gospodarstwa rolnego klienta. To kredyt nieodnawialny, z długim okresem kredytowania i możliwością finansowania w PLN.
 • Finansowanie inwestycyjne dla agrobiznesu – kredyt przeznaczony na zakup gruntów rolnych, maszyn i nieruchomości, z okresem kredytowania do 30 lat, przeznaczony dla rolników indywidualnych prowadzących działalność rolną od co najmniej 12 miesięcy. Istnieje możliwość zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego gwarancją COSME.
 • Kredyt z gwarancją rolną – przeznaczony dla rolników i przetwórców na rozwój agrobiznesu. Gwarancja może wynieść do 10 mln zł, a zabezpieczenie do 80 proc. wartości kredytu. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji, a pozwala ona na obniżenie marży kredytowej. Gwarancja jest wypłacana z Funduszu Gwarancji Rolnych utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach kredytu dla rolnika w Pekao SA możesz skorzystać z kredytu z dopłatą do oprocentowania lub z częściową spłatą kapitału ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest on przeznaczony dla rolników, podmiotów prowadzących działalność w rybactwie śródlądowym i dla podmiotów zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. Mowa tu o kredytach preferencyjnych z dopłatami ARiMR. Kwota zobowiązania może wynieść do 16 mln zł i górny pułap finansowania jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności oraz linii kredytowych. Pekao oferuje rolnikom długi okres spłaty, nawet do 15 lat, z możliwością zastosowania 2-letniej karencji. Nie ma potrzeby angażowania w taki kredyt środków własnych – kredytowanie obejmuje od 70 do 80 proc. wartości inwestycji. Pekao przygotował ofertę zobowiązań dla rolników z niskimi opłatami i prowizjami w całym okresie kredytowania.

Bank Spółdzielczy oferuje kredyty dla rolników w wielu swoich placówkach, w bankach skupionych w Grupie Banków Polskiej Spółdzielczości. Niemal wszystkie spółdzielcze instytucje udzielające kredytów preferencyjnych dla rolników współpracują na bieżąco z ARiMR. Kredyt dla rolników może tam obejmować:

 • Kredyt Szybka Inwestycja AGRO – to produkt pozwalający na dokonanie szybkich, mniejszych zmian w gospodarstwie rolnym, udzielany przy zachowaniu minimum formalności. Obowiązują wysoka kwota zobowiązania do 1 mln zł, niski negocjowany wkład własny oraz długi okres kredytowania, nawet do 20 lat. Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy, a terminy spłaty rat będą dostosowane do specyfiki prowadzenia Twojego gospodarstwa rolnego.
 • Kredyt inwestycyjny – na rozwój i unowocześnianie gospodarstwa oraz produkcji rolnej, z długim okresem kredytowania do 15 lat, możliwością wybrania waluty kredytu – PLN, EUR i USD, z niskim negocjowanym wkładem własnym i możliwością skorzystania z okresu karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy oraz karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy. Kredyt ten daje możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych wszelkiego rodzaju.
 • Kredyt AGRO-SKUP – pozwala na sfinansowanie skupu produktów rolnych. Dostępny jest w PLN, EUR oraz USD i udzielany w wysokości niezależnej od wpływów na rachunek bieżący. Jego maksymalna kwota wynosi aż 5 000 000 zł. Obowiązuje długi okres spłaty, do 36 miesięcy, a bank zaznacza, że może dostosować harmonogram wypłat i zwrotu kredytu do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Do klienta dopasowywane jest zabezpieczenie spłaty produktu.
 • Kredyt w rachunku bieżącym – MIKRO – oferuje wsparcie dla gospodarstwa rolnego, przetwórstwa i agroturystyki. Udzielany jest w kwocie do 1 250 000 zł, bez zabezpieczeń w koncie osobistym klienta, gdzie każda wpłata na rachunek automatycznie pozwala spłacić zadłużenie. Daje to możliwość finansowania nagłych i bieżących potrzeb rolnika, a przy tym może on dowolnie dysponować swoim zobowiązaniem. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Istnieje możliwość automatycznego odnowienia produktu bez konieczności spłaty zadłużenia. Oprocentowanie naliczane jest wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu.
 • Kredyt obrotowy dla działalności rolniczej – daje możliwość utrzymania płynności finansowej w prosty sposób, a harmonogram wypłat i spłat kredytu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy. Obowiązuje długi okres kredytowania – do 36 miesięcy, a przy zobowiązaniach z jednorazową spłatą kapitału – do 24 miesięcy. Klient wybiera walutę kredytu – PLN, EUR lub USD. Zabezpieczenie spłaty ustalane jest indywidualnie.
 • Kredyt rewolwingowy – zastrzyk pieniędzy wtedy, gdy jest to potrzebne dla sezonowej działalności rolniczej. To kredyt odnawialny, w przypadku którego kwota ustalana jest indywidualnie, okres spłaty wynosi do 48 miesięcy, a przy zobowiązaniach z jednorazową spłatą kapitału – do 24 miesięcy. Oprocentowanie naliczane jest wyłącznie od wykorzystanej kwoty kredytu, zabezpieczenie ustalane jest zaś indywidualnie.
 • Kredytowa Linia Hipoteczna – bank spółdzielczy udzieli kredytu hipotecznego dla rolników na dowolny cel związany z działalnością rolniczą lub przetwórczą. Dzięki zabezpieczeniu hipotecznemu nie ma potrzeby przedstawiania biznesplanu do banku ani odznaczania się wysoką zdolnością kredytową. W ramach kredytowej Linii Hipotecznej możesz uzyskać do 5 000 000 zł lub do 70 proc. wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. To elastyczna forma finansowania potrzeb gospodarstwa rolnego w postaci kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym lub kredytu nieodnawialnego. Obowiązuje długi okres spłaty – do 15 lat, a przy tym możliwe jest skorzystanie z limitu kredytowego w formie zobowiązania odnawialnego przez okres 5 lat. Później kredyt musi być spłacany ratalnie.

Dodatkowo Spółdzielcza Grupa Bankowa także ma obszerny dział kredytów dla rolników:

 • Kredyt gospodarski SGB Agro,
 • Kredyt inwestycyjny SGB Agro,
 • Kredyt na zakup ziemi SGB Agro,
 • Kredyt obrotowy SGB Agro,
 • Kredyt unijny SGB,
 • Kredyt w rachunku bieżącym SGB Agro,
 • Kredyty preferencyjne.

W przypadku Santandera kredyt dla rolników udzielany jest w ramach 7 różnych propozycji:

 • Kredyt inwestycyjny ARiMR – to produkt przeznaczony na rozwój działalności rolniczej na preferencyjnych warunkach z dofinansowaniem ARiMR, udzielany w kwocie do 4-5 mln zł na zakup akcji, do 5 mln zł dla gospodarstwa rolnego, do 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej i do 16 mln zł dla gospodarstw zajmujących się przetwórstwem. Okres kredytowania wynosi do 15 lat, a karencja w spłacie pierwszej raty – nawet do 18 miesięcy.
 • Kredyt klęskowy ARiMR – kredyt na wznowienie produkcji na preferencyjnych warunkach po klęsce żywiołowej doznanej przez rolnika. Ma on dofinansowanie z ARiMR, przez co jego oprocentowanie jest korzystnie niskie. Okres spłaty wynosi do 4 lat. Możliwe jest skorzystanie z karencji w spłacie pierwszej raty kapitału do 18 miesięcy.
 • Kredyt Agro Grunt – to kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie zakupu użytków rolnych oraz gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami. Ma długi okres kredytowania, do 20 lat, a przy tym niski udział własny – do 10 proc. Kredyt inwestycyjny daje możliwość karencji w spłacie kapitału. Harmonogram spłaty rat kapitałowych uwzględnia specyfikę Twojej produkcji rolnej, a kredyt można uzyskać po spełnieniu minimum formalności.
 • Kredyt Agro Budowa – to kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem. Daje możliwość skorzystania z karencji w spłacie. W tym przypadku bank wymaga od klienta niskiego udziału własnego – do 10 proc. Długi okres kredytowania, do 15 lat, pozwala na rozłożenie spłaty na niskie raty. Harmonogram wpłacania rat kapitałowych tego kredytu jest dopasowany do specyfiki produkcji rolnej.
 • Kredyt Agro Pomostowy – przeznaczony na finansowanie płatności z tytułu podatku VAT dla kredytobiorców realizujących inwestycje finansowane kredytem inwestycyjnym. Udzielany jest do wysokości 100 proc. podatku VAT przysługującego bankowi zwrotu. Termin spłaty kapitału skorelowany jest z przewidywanym terminem zwrotu podatku VAT.
 • Kredyt obrotowy Agro Produkcja – z możliwością odnowienia, przeznaczony na finansowanie zakupu środków do bieżącej produkcji, z okresem kredytowania dopasowanym do długości trwania cyklu produkcyjnego, z możliwością wielokrotnej spłaty w całości i ponownego uruchomienia do wysokości aktualnie obowiązującego limitu. Spłata kapitału następuje jednorazowo na koniec cyklu produkcyjnego.
 • Kredyt Agro Inwestycja – przeznaczony dla rolników planujących zakup stada podstawowego, maszyn i urządzeń. Udzielany w kwocie do 80 proc. wartości nakładów własnych na zakup stada podstawowego albo do 85 proc. własnych nakładów inwestycyjnych na transakcje realizowane w ramach PROW. Wymagany jest przy nim niski udział własny – w wysokości od 15 proc. Harmonogram spłaty rat kapitałowych może być dostosowany do cyklu produkcyjnego. Okres kredytowania wynosi do 5 lub do 10 lat.

O czym pamiętać, decydując się na kredyt dla rolnika?

Wbrew pozorom rolnicy są atrakcyjną grupą klientów dla banków, ponieważ mają regularne dochody. Duża część z nich posiada na własność gospodarstwa rolne o znacznej wartości, które spokojnie mogą stanowić zabezpieczenie spłaty. Opinie o rolnikach wskazują ponadto, że rzetelnie spłacają oni swoje zobowiązania. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom banki nie ponoszą zbyt wysokiego ryzyka. Dlatego pożyczka pod zastaw gospodarstwa rolnego może być udzielona od ręki, na dodatek w dosyć wysokiej kwocie.

Korzystnie przedstawia się oferta kredytów dla rolników z dopłatą ARiMR, dzięki której są one nisko oprocentowane. Warto więc sprawdzić, czy spełniasz wszystkie wymagania, aby mieć możliwość zaciągnięcia takiego zobowiązania na potrzeby prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego. To przede wszystkim młodzi rolnicy skorzystają z kredytów z dopłatą z ARiMR na zakup ziemi rolnej i powiększanie swojej działalności.

Kredyty klęskowe czy suszowe zapewnią finansowanie w trudnych chwilach dla działalności rolnej, a te z zabezpieczeniem hipotecznym pozwolą na zaciągnięcie kredytu w naprawdę pokaźnej kwocie na wiele lat.

To może Cię zainteresować:

Kredyt pomostowy - na czym polega pożyczka pomostowa i kto może z niej skorzystać?

Kredyt na działalność gospodarczą - kalkulator. Czy bank udzieli kredytu na działalność gospodarczą bez zaświadczeń?

Kredyt inwestycyjny dla firm – jak uzyskać kredyt na inwestycję i kto może się starać?

Komentarze

Powiązane artykuły

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

Jak dostać kredyt gotówkowy w Niemczech?

...kredytowej. W jakim banku w Niemczech najłatwiej dostać kredyt gotówkowy? W Sparkasse uzyskanie pożyczki może być wyjątkowo proste...

...i oceny zdolności kredytowej klienta. Jakie jest oprocentowanie kredytu gotówkowego w Niemczech? Oprocentowanie efektywne roczne (APR) dla kredytów...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków?

Czy kredyt na 800+ jest dostępny w ofercie banków? Który bank da kredyt na 800+

...500+ nie różni się znacząco od ubiegania się o standardowy kredyt gotówkowy. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku kredytowego, należy...

...dwukrotnej średniej krajowej (około 10 tys. zł) mogła liczyć na kredyt hipoteczny w wysokości 655 tys. zł. Po wprowadzeniu programu 800 plus ich...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Czym są stopy procentowe NBP?

Czym są stopy procentowe NBP? Jak stopy procentowe wpływają na koszt kredytu?

...banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony...

...radę Polityki Pieniężnej powoduje, że kredyt gotówkowy czy kredyt hipoteczny mogą być coraz droższe, z drugiej strony może to doprowadzić do...

Zobacz więcej
13 min. czytania
Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem. Gdzie wziąć kredyt gotówkowy ze stałą ratą?

...kredytu gotówkowego. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt gotówkowy? Chcesz wybrać najtańszy kredyt gotówkowy ze stałym...

...okazuje: W 2024 roku wiele banków oferuje stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – takie rozwiązanie spotkało się z zainteresowaniem szerokich...

Zobacz więcej
7 min. czytania