Kredyty gotówkowe 11 min. czytania

Kredyt rewolwingowy - na czym polega kredyt rewolwingowy i kto może z niego korzystać?

Zaktualizowano: 2021-09-13 09:08
Opublikowano: 2021-09-10 09:10
Średnia ocena: 4,33/6 Głosów: 3
Kredyt rewolwingowy - na czym polega kredyt rewolwingowy?

Kredyt rewolwingowy, udzielany najczęściej w ramach rachunku kredytowego czy bieżącego, pozwala na uzyskanie dodatkowych środków przy bieżącym prowadzeniu działalności. Może on jednak posłużyć do wielu innych celów.

Oferta kredytowa w bankach jest bardzo szeroka. Obejmuje nie tylko standardowy kredyt gotówkowy, zaciągany czy to przez klientów prywatnych, czy przez przedsiębiorców na dowolne cele. Istnieje wiele innych kredytów, m.in. hipoteczne, pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym, kredyty samochodowe, w koncie osobistym, na karcie kredytowej czy kredyty dla firm. Czym jest zatem kredyt rewolwingowy? Jaka jest jego specyfika i kto może go zaciągnąć?

Kredyt rewolwingowy – co to jest?

Wielu z nas – być może i ty – spotkało się z pojęciem kredytu rewolwingowego. Co to jest kredyt rewolwingowy? Definicja wskazuje, że jest to kredyt odnawialny, udzielany przez banki, w ramach którego otrzymujemy pewien limit zobowiązania finansowego. Jeśli spłacisz jego zdefiniowaną uprzednio część w odpowiednim terminie, bank odnowi wolny limit kredytu o spłaconą kwotę, przez co będziesz mógł znowu z niej skorzystać. Kredyt odnawialny rewolwingowy jest wygodny w użyciu, ponieważ bez konieczności składania kolejnych wniosków korzystasz wciąż z tej samej puli kredytowej. Wymaga jedynie spłaty zaciągniętego w danym okresie zobowiązania w ramach limitu przyznanego przez bank w kredycie rewolwingowym.

Czym zatem różni się kredyt rewolwingowy od obrotowego? A może jest to po prostu kredyt obrotowy rewolwingowy? Właściwie jeśli mówimy o zobowiązaniu wspierającym działalność gospodarczą twojej firmy, tak właśnie to wygląda. To kredyt rewolwingowy będący kredytem odnawialnym, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Wśród cech charakterystycznych kredytu rewolwingowego należy wymienić:

 • krótki okres kredytowania – najczęściej to tylko 12 miesięcy,
 • odnawialność limitu kredytowego,
 • korzystniejsze oprocentowanie w porównaniu z kredytem gotówkowym.

Kredyt rewolwingowy – na czym polega?

Chcesz zaciągnąć kredyt rewolwingowy? Na czym polega taki produkt i w jaki sposób możesz go w praktyce wykorzystywać? Najczęściej jest to kredyt, który zaciągasz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – za jego pośrednictwem możesz pozyskiwać na bieżąco środki finansowe, aby pokryć wszystkie wydatki związane z działalnością, jeśli masz chwilowe problemy z płynnością finansową. Mogą mieć one związek z kredytem kupieckim udostępnianym kontrahentom i klientom firmowym, czyli wystawianiem faktur VAT z opóźnionym terminem zapłaty, nawet o kilka tygodni. W tym czasie musisz jednak regulować z czegoś bieżące opłaty, a kredyt rewolwingowy jak najbardziej się do tego celu nadaje.

W przypadku zobowiązania rewolwingowego otrzymujesz limit kredytowy, z którego wielokrotnie możesz skorzystać i który możesz spłacić w trakcie trwania jednej i tej samej umowy. Okres zawarcia umowy jest jednak, relatywnie rzecz ujmując, krótki. Kredyt rewolwingowy na ogół ma formę limitu udzielonego na rachunku kredytowym, a jego wysokość bezpośrednio powiązana jest z wysokością zdolności kredytowej klienta. Masz obowiązek spłacać systematycznie kolejne raty zobowiązania wraz z odsetkami, co pozwoli ci ponownie korzystać ze środków finansowych banku w ramach tego samego limitu. Masz więc do czynienia z kredytem odnawialnym.

Może być to kredyt rewolwingowy na VAT, z którego zapłacisz należny fiskusowi podatek. Dzięki temu unikniesz naliczania ewentualnych odsetek i innych nieprzyjemności z tym związanych.

Warto podkreślić, jaki związek występuje pomiędzy kredytem rewolwingowym a overdraftem. Przez pojęcie „overdraft” należy rozumieć przekraczanie salda konta bankowego. Można tego dokonać, jeśli bank udziela ci zobowiązania w rachunku bieżącym. W czasie wskazanym w umowie możesz więc korzystać z takich pieniędzy, a po spłacie odnowić swój limit. Brzmi to jak charakterystyka kredytu rewolwingowego.

Kredyt rewolwingowy a kredyt w rachunku bieżącym – różnice

Kredyt w rachunku bieżącym overdraft, o którym mowa powyżej i kredyt rewolwingowy mają wiele wspólnego. Rewolwing ma jednak pewne szczególne cechy, które jednoznacznie odróżnią go od zobowiązania w rachunku bieżącym. Kredyt rewolwingowy różni się przede wszystkim przeznaczeniem. Służy sfinansowaniu konkretnie określonego celu, podczas gdy klasyczny kredyt odnawialny udzielany w rachunku bieżącym może być spożytkowany w dowolny sposób.

Co ciekawe, w niektórych bankach kredyt odnawialny może być udzielany nie tylko jako samodzielne zobowiązanie, ale również jako uzupełnienie do kredytu w rachunku bieżącym.

Warto wiedzieć: Kredyt na działalność gospodarczą - kalkulator. Czy bank udzieli kredytu na działalność gospodarczą bez zaświadczeń?

Kredyt rewolwingowy – kto może się o niego ubiegać?

Najczęściej kredyt rewolwingowy jest oferowany przedsiębiorcom, ale nie jest powiedziane, że taka oferta dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą. Z rewolwingowego kredytu skorzystać może teoretycznie każdy klient, który systematycznie osiąga odpowiednio wysokie wpływy finansowe na swoje konto osobiste, a przy tym ma dobrą historię w BIK-u. To, ile pieniędzy trafia na twój rachunek osobisty, ma wpływ na to, jak wysoki limit kredytu rewolwingowego może ci zostać przyznany przez bank.

Kredyt rewolwingowy – warunki kredytu rewolwingowego

Comiesięczne wpływy na rachunek osobisty lub rachunek firmowy mają znaczenie dla określania górnej granicy kwoty kredytu rewolwingowego. Banki biorą przy tym pod uwagę również i to, jakie masz wydatki stałe w następstwie zaciągniętych wcześniej zobowiązań lub w związku z opłacanym czynszem, alimentami bądź opłatami za media. Najczęściej limit w ramach kredytu rewolwingowego stanowi 6-krotność lub 7-krotność wynagrodzenia klienta.

Kredyt rewolwingowy jest odnawialnym zobowiązaniem, a limit kredytowy zależy od uzyskiwanych przez ciebie miesięcznych wpływów. Przyznany limit wykorzystujesz wielokrotnie, jako że każda spłata powiększy kwotę dostępnych środków do ponownego uruchomienia. Środki przyznane przy kredycie rewolwingowym dla firmy mogą zostać wykorzystane na:

 • zakup towarów, surowców, materiałów i usług potrzebnych do normalnej działalności firmy;
 • realizację kontraktów zawartych z innymi kontrahentami;
 • finansowanie bieżących zobowiązań ciążących na firmie;
 • inne gospodarczo uzasadnione cele, jakie związane są z bieżącą działalnością firmy.

Podczas ubiegania się o kredyt rewolwingowy na firmę najczęściej trzeba wykazać staż rynkowy trwający od 6 czy nawet 12 miesięcy. Okres finansowania wynosi do 3 lat i w wielu bankach można wybrać, czy kredyt rewolwingowy zostanie udzielony w złotówkach, euro czy w dolarach amerykańskich. Maksymalna kwota takiego zobowiązania uzależniona jest od zdolności kredytowej klienta i od wysokości uzyskiwanych przychodów.

To może Cię zainteresować: Kredyt dla nowych firm - na czym polega i ile kosztuje kredyt inwestycyjny dla nowych firm?

Kredyt rewolwingowy – jak otrzymać kredyt rewolwingowy?

Aby uzyskać kredyt rewolwingowy, musisz znaleźć bank, który ma go w swojej ofercie. Oczywiście warunki takiego zobowiązania powinny być dla Ciebie na tyle atrakcyjne, abyś chciał skorzystać z takiej propozycji. Podstawą ubiegania się o kredyt bankowy, czy to rewolwingowy, czy innego rodzaju, jest wniosek. Taki wniosek o kredyt powinien być kompletnie wypełniony i należy złożyć do niego odpowiednie dokumenty.

Kredyt rewolwingowy – wymagane dokumenty

Jeśli składasz wniosek o kredyt rewolwingowy, skorzystaj ze wzoru od danego banku. Musisz wypełnić w nim wszystkie wymagane pola, ponadto zostaniesz poproszony najprawdopodobniej o uzupełnienie wniosku o załączniki w postaci takich dokumentów, jak:

 • dokumenty rejestrowe firmy, jeśli to przedsiębiorca ubiega się o taki kredyt – potrzebne będzie zaświadczenie o wpisie działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON;
 • dokumenty finansowe z 6 lub 12 ostatnich miesięcy z firmy lub zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów od pracodawcy czy też inne, potwierdzające wysokość dochodów klienta.

Wykazanie stałych, odpowiednio wysokich dochodów jest warunkiem przyznania kredytu rewolwingowego. Istotne jest również to, żeby twoja historia w BIK-u była pozytywna. Negatywne wpisy świadczą o opóźnieniach w spłacie kredytów i pożyczek, a takiej sytuacji żaden bank nie jest w stanie zaakceptować.

Wykazanie uzyskiwania stałych dochodów to podstawa przy ubieganiu się o kredyt rewolwingowy. Przedsiębiorca może mieć obowiązek udowodnienia, że prowadzona przez niego firma jest jak najbardziej rentowna. Dlatego może zostać poproszony w banku o przedstawienie Księgi Przychodów i Rozchodów z kilku ostatnich miesięcy.

Kredyt rewolwingowy – ile kosztuje?

Jeśli chodzi o koszty, jakie generuje kredyt rewolwingowy, oprocentowanie i naliczane w związku z nim odsetki są najważniejszą częścią składową całkowitych kosztów kredytowania. Odsetki od wykorzystanego zobowiązania spłacasz w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca. Musisz też wiedzieć, że spłaty kapitału możesz dokonać w dowolnym – dogodnym dla ciebie lub twojej firmy – momencie obowiązywania umowy.

Oprocentowanie kredytu rewolwingowego udzielanego w polskich złotych to suma WIBOR(R) np. 1 M i marży bankowej. Bank może pobrać również od ciebie prowizję za przystąpienie do kredytu rewolwingowego.

Kredyt rewolwingowy – wady i zalety

Bez wątpienia kredyt rewolwingowy jest ciekawą ofertą kredytowania m.in. bieżącej działalności firmowej. Wśród korzyści wynikających z jego zaciągnięcia należy wymienić przy tym:

 • zapewnienie płynności finansowej dla firmy,
 • wsparcie w finansowaniu wydatków niezbędnych dla prowadzenia i rozwoju działalności bieżącej firmy,
 • możliwość zaoferowania klientom i kontrahentom firmy dłuższego kredytu kupieckiego,
 • możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,

Z pewnością kredyt rewolwingowy w rachunku kredytowym przyda się tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy udostępniają swoim klientom i kontrahentom odroczone terminy płatności na fakturach i rachunkach. Grozi to okresową utratą lub zaburzeniem płynności finansowej, a można tego uniknąć przy wykorzystaniu dodatkowej gotówki z kredytu rewolwingowego.

Kredyt rewolwingowy w rachunku niestety nie jest wolny od wad. Przede wszystkim nie są to pieniądze, które należą do ciebie i twojej firmy. Korzystaj z niego wtedy, gdy jest to konieczne, a ty masz pewność, że w porę będziesz w stanie spłacać odsetki od zobowiązania oraz jego pełną kwotę, tak aby bank nigdy nie naliczał karnych odsetek. Łatwo przyzwyczaić się do tego, że możesz korzystać z większej puli pieniędzy, niż w rzeczywistości posiadasz. Utrzymanie odpowiedniej dyscypliny finansowej jest trudne, ale nie niemożliwe.

Sprawdź: Kredyt dla obcokrajowca - kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce

Kredyt rewolwingowy – na co warto zwrócić uwagę?

Dla wielu przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy nie korzystali z kredytu rewolwingowego, problematyczne może być jego księgowanie. Zwróć jednak uwagę na to, że pod względem księgowym środki z kredytu rewolwingowego w rachunku bieżącym nie podlegają oddzielnemu ujęciu w księgach. Nie może się w nich znaleźć kwota przyznanego limitu zadłużenia. Udzielenie zobowiązania tego rodzaju nie wiąże się z wpływem na konto bankowe dodatkowych środków pieniężnych, ale z możliwością zadłużania się w rachunku bieżącym, oczywiście w granicach ustalonego limitu.

Pamiętaj, aby dobrze sprawdzić, w jakich terminach masz spłacać odsetki od wykorzystanej kwoty limitu w ramach kredytu rewolwingowego. Nie możesz ich przekraczać, ponieważ narazisz się wówczas na naliczenie odsetek karnych.

Komentarze

Powiązane artykuły

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w {{year}}?

Ile kosztuje wykończenie mieszkania za m2 w 2024?

...200 tys. zł, a więc mniej więcej tyle, na ile można wziąć kredyt gotówkowy. To może Cię zainteresować: Jak obliczyć koszt budowy domu?...

...fundusze na taką inwestycję w banku. Czy warto na ten cel wziąć kredyt hipoteczny, czy może lepiej wybrać ten gotówkowy? Zanim wyjaśnimy, ile...

Zobacz więcej
10 min. czytania
Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

Jak poradzić sobie w przypadku problemów ze spłatą kredytu?

...ze swoim zobowiązaniem. Jeśli dotychczas spłacałeś swój kredyt gotówkowy terminowo, rozwiązaniem może się okazać zastosowanie wakacji...

...przedmiotu zabezpieczenia spłaty, np. mieszkania, jeśli jest to kredyt hipoteczny, czy samochodu przy kredycie na samochód. Musisz wiedzieć też...

Zobacz więcej
19 min. czytania
Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Co to jest leasing? Na czym polega i kto może z niego skorzystać?

...się własnością przedsiębiorstwa. Sprawdź również najlepsze kredyty samochodowe i porównaj dostępne oferty. Przedmiotem leasingu mogą być...

...na dokonywanie takich odliczeń, ale jest ciekawą alternatywą dla kredytu samochodowego, ponieważ nie obniża zdolności kredytowej klienta. Czy warto...

Zobacz więcej
9 min. czytania
Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

Kredyt bankowy. Co warto o nim wiedzieć przed złożeniem wniosku?

...banku w sprawie kredytu. Decyzja o tym, kto może wziąć np. kredyt gotówkowy, zależy od wielu czynników. Banki oceniają potencjalnych...

...przedwstępna jest często wymagana przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Jest to dokument określający warunki...

Zobacz więcej
12 min. czytania
Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

Kim jest kredytobiorca? Jakie są jego prawa i obowiązki?

...mieszkania. W tym celu udała się do banku i podpisała umowę na kredyt gotówkowy w wysokości 20 tys. zł z okresem kredytowania na 3 lata. Jako...

...ubiegłego roku wskazują, że wartość wszystkich udzielonych kredytów gotówkowych i pożyczek wyniosła niemal 74 mld zł. Sytuacja na rynku powoli...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M

Co to jest WIBOR(R)? Aktualne stawki WIBOR(R) 1M, 3M, 6M luty 2024

...będzie dla kredytobiorcy korzystniejszy? Czy lepiej wybrać kredyt hipoteczny z WIBOR(R) 3M czy 6M? WIBOR(R) 3M zmienia się co trzy miesiące, a...

...wyższa jest stopa WIBOR(R). Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty hipoteczne oprocentowane według stawki WIBOR(R), mogą mieć pewność, że...

Zobacz więcej
13 min. czytania