× Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności

Jak zwiększyć swoje szanse na kredyt hipoteczny, kredyt na mieszkanie?

Zaktualizowano: 27.11.2020 15:19
Opublikowano: 29.11.2019 13:19
Średnia ocena: 5,83/6 Głosów: 6

Przed wysłaniem wniosku o kredyt hipoteczny, warto poznać warunki, jakie stawiają wszystkie banki działające na terenie Polski. Dzięki temu kredytobiorca może przygotować się na tyle dobrze, by uzyskać kredyt na mieszkanie bez żadnych przeszkód.

Kredyt hipoteczny to jedno z najczęściej zaciąganych zobowiązań kredytowych. Takie wsparcie finansowe ze strony banków komercyjnych, działających na terenie Polski otrzymało już ponad 4 miliony Polaków. Prognozy wskazują, że w najbliższym czasie do tych kredytobiorców dołączy kolejna, obszerna grupa. Popyt na takie zobowiązanie nie maleje, wręcz przeciwnie. Mieszkańców naszego kraju w końcu stać na regularne spłacanie należności, rośnie też ich zdolność kredytowa, dlatego takie zobowiązanie otrzymuje większość wnioskujących. Dowiedz się więcej o kredycie hipotecznym. Sprawdź, jak zwiększyć swoje szanse, by nawiązać współpracę z instytucją bankową.

Polecamy
1
2,65%
RRSO
909,37 PLN
Rata miesięczna
909,37 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
10781 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 103
2
2,24%
RRSO
869,29 PLN
Rata miesięczna
869,29 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
1021 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 15
3
2,40%
RRSO
884,23 PLN
Rata miesięczna
884,23 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 5/6
895 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 4
4
2,55%
RRSO
899,30 PLN
Rata miesięczna
899,30 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 6/6
647 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 6
Nowość
5
2,65%
RRSO
909,37 PLN
Rata miesięczna
909,37 PLN
Rata miesięczna
Ocena: 0/6
144 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipotecznym jest zobowiązaniem celowym, które dotyczy nabycia nieruchomości. Kredyt hipoteczny zaciągany jest na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym bądź wtórnym. Do takich zaliczyć można mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, garaż czy też lokal usługowy - tak naprawdę wszystkie nieruchomości, które posiadają własną księgę hipoteczną i mogą stać się zabezpieczeniem przed ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy.

Co ciekawe, kredyt hipoteczny jest jednym w największych zobowiązań, jakie zaciągają banki. Jego średnia wartość to 340 000 złotych, zaś umowa z bankiem trwa przeciętnie 13 lat. Nic więc dziwnego, że instytucje bankowe stawiają twarde warunki potencjalnym klientom oraz liczne ograniczenia. Skrupulatnie wyliczana jest też zdolność kredytowa, a ryzyko kredytowe zostaje zmniejszone do minimum.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Przed wysłaniem wniosku o kredyt hipoteczny, warto poznać ogólne warunki, jakie stawiają wszystkie banki komercyjne działające na terenie Polski. Dzięki temu kredytobiorca może przygotować się na tyle dobrze, by uzyskać kredyt na mieszkanie bez żadnych przeszkód.

Należy wiedzieć, że banki udzielające kredyty hipoteczne, pod uwagę muszą brać nie tylko przepisy polskiego prawa czy własną politykę kredytową, ale też normy, jakie wyznacza tzw. Rekomendacja S. Zgodnie z nią w skład zdolności kredytowej wchodzą już nie tylko dochody, koszty związane z innymi zobowiązaniami czy historia kredytowa, ale również wkład własny. Aktualnie, kredytobiorcy wnioskujący o kredyt na nieruchomość, muszą wnieść wkład własny o minimalnej wartości co najmniej 20% wartości branego zobowiązania. Wkład własny może być oczywiście zmniejszany, ale zawsze wiąże się to z uzyskaniem nieco gorszych warunków kredytowych oraz dodatkowymi kosztami. Najczęściej banki zwiększają szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na zakup nieruchomości poprzez narzucenie konieczności nabycia dodatkowych produktów. Wkład własny może zostać zmniejszony, jeśli kredytobiorca założy płatne konto bankowe czy też wykupi dodatkowe ubezpieczenie. W ramach wkładu własnego banki akceptują nie tylko gotówkę. W jego skład wchodzić może zabezpieczenie oszczędności zgromadzonych na lokatach czy kontach oszczędnościowych albo środków na IKE czy IKZE. Wkładem własnym mogą być też koszty, jakie kredytobiorca poniósł już w związku z rozpoczętą budową nieruchomości lub nabyciem terenu pod budowę domu.

Kto ma szansę na kredyt hipoteczny?

Na kredyt hipoteczny szanse mają wszystkie osoby, które są pełnoletnie, są obywatelami Polski i wskażą konkretną nieruchomość, którą w ramach zobowiązania kredytowego chcą nabyć. Oprócz tego muszą wykazywać właściwą zdolność kredytową. Bank musi mieć pewność, że tak duże zobowiązanie zostanie spłacone. To dlatego w ramach dodatkowego zabezpieczenia zostaje ustanowiony odpowiedni wpis do hipoteki nabywanej nieruchomości, a ta jest również dodatkowo ubezpieczana z cesją dla instytucji bankowej.

Zwiększenie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa to podstawowy warunek, jaki musi spełnić kredytobiorca, by otrzymać kredyt na mieszkanie bądź dom. W jej skład wchodzi co najmniej kilka kluczowych czynników. Bank pod uwagę bierze przede wszystkim wysokość generowanych każdego miesiąca dochodów, ich stałość i regularność oraz źródło pochodzenia. Jeszcze do niedawna małe szanse na kredyt hipoteczny miały osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło, dzisiaj kredytodawcy akceptują już taką formę, natomiast kredytobiorca musi najczęściej dostarczyć pisemne zapewnienie pracodawcy o przedłużanej umowie i jej ciągłości.

Oprócz dochodów pod uwagę brane są też koszty. Istnieją przecież sytuacje, w których generowane dochody są bardzo wysokie, ale zobowiązania na tyle duże, że potencjalny klient zdolności jednak nie wykazuje. Od wysokości dochodów odliczane są więc wszelkie koszty, jakie wiążą się ze spłatą innych zobowiązań kredytowych czy też te, które dotyczą prowadzenia gospodarstwa domowego.

Liczy się też historia kredytowa. Według ekspertów do spraw kredytów, w o wiele lepszej sytuacji są klienci, którzy w przeszłości nabywali już zobowiązania kredytowe aniżeli ci, którzy nigdy nie korzystali z usług banków. Historia kredytowa musi być jednak pozytywna. Osoby, które nieregularnie spłacają inne kredyty albo zalegają z płatnościami, raczej nie mają szans na kredyt hipoteczny.

Podstawą zdolności kredytowej jest również wcześniej wspomniany już wkład własny. Chociaż ten może być obniżany, to jest to warunek konieczny. Żaden bank nie udziela dzisiaj kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Potencjalni kredytobiorcy, zanim przekażą wniosek kredytowy do banku, muszą zweryfikować realne szanse na otrzymanie tak dużego wsparcia finansowego. Trzeba mieć na uwadze, że każdy negatywnie rozpatrzony wniosek i negatywna decyzja o udzielenie kredytu hipotecznego zostaje zapisana w historii kredytowej. Taka adnotacja może skutkować kolejnymi niepowodzeniami przy składaniu wniosków w innych bankach.

Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu na mieszkanie, warto poprawić swoją zdolność kredytową. Czasem wystarczy pół roku, a nawet 3 miesiące, by znacznie wzmocnić swoją pozycję w oczach analityków kredytowych. Właśnie taki okresy brane są przeważnie pod uwagę przy weryfikacji dochodów czy też kosztów klienta banku. Przedstawiamy możliwości, dzięki którym zdolność kredytowa zostanie szybko zwiększona:

1.Budowanie historii kredytowej

Osoby, które dotąd nie współpracowały z bankiem, mogą to szybko zmienić i to jeszcze przed wnioskowaniem o kredyt hipoteczny. Wystarczy szybki kredyt gotówkowy spłacony w kilku comiesięcznych ratach albo linia kredytowa na bieżąco spłacana. Bank uznaje za wiarygodne osoby, które wykazują pozytywną historię kredytową. Nie ma zaś pewności co do wypłacalności klienta, którego zachowania w kwestii spłaty zaciągniętych zobowiązań bankowych zupełnie nie zna i nie może ocenić.

2. Zmiana formy zatrudnienia

W najlepszej sytuacji są osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że inne umowy nie są akceptowane. Są jak najbardziej, ale trzeba liczyć się z tym, że kredytobiorca, który pracuje na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło może otrzymać gorsze warunki kredytu albo będzie musiał spełnić dodatkowe warunki.

3. Dodatkowe źródło dochodu

Jeśli dochody z tytułu podstawowego zatrudnienia nie wystarczają, by móc zaciągnąć kredyt hipoteczny albo suma innych zobowiązań sprawia, że płynność finansowa potencjalnego klienta banku zostaje zaburzona, warto pomyśleć o dodatkowym źródle dochodu. Biorąc pod uwagę, że banki analizują dochody z ostatnich 3 miesięcy, najwyżej 6 miesięcy, wystarczy zatrudnić się właśnie na ten czas, przed wnioskowaniem o kredyt hipoteczny.

4. Współkredytobiorca

Warto wiedzieć, że kredyt hipoteczny można zaciągać samodzielnie, wraz z małżonkiem, innym członkiem rodziny, a nawet z osobą bliską, która nie jest spokrewniona. Należy zaznaczyć, że dodatkowy kredytobiorca znacznie zwiększa zdolność kredytową, ponieważ wliczane są także jego dochody. Co więcej, odpowiedzialność za spłacanie kredytu hipotecznego spoczywa na dwóch osobach, więc bank otrzymuje dodatkowe zabezpieczenie.

5. Spłata zbędnych zobowiązań

Wiadomo na pewno, że zbyt duża ilość zaciągniętych zobowiązań obniża zdolność kredytową, ponieważ kredytobiorca wykazuje niższą płynność finansową. Właśnie dlatego przed wnioskowaniem o wsparcie finansowe dobrze jest w miarę możliwości pozbyć się tych kosztów, które mogą najbardziej wpływać na obniżenie zdolności. Kredytobiorcy powinni spłacić zobowiązania kredytowe, debet czy uregulować linię kredytową. Czasem pomocny staje się kredyt konsolidacyjny, który co prawda nie niweluje zobowiązań kredytowych, ale łączy je i wydłuża okres trwania umowy z bankiem. Dzięki temu comiesięczne raty zostają obniżone, a zdolność kredytowa klienta banku wzrasta.

6. Dodatkowe zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Kolejną możliwością jest dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W ramach wkładu własnego kredytobiorca może wnioskować o zabezpieczenie hipoteczne innej nieruchomości, która jest jego własnością. Dzięki temu nie musi posiadać środków pieniężnych na wkład własny, a bank minimalizuje ryzyko kredytowe. W razie niewypłacalności klienta nieruchomość, która stała się dodatkowym zabezpieczeniem, może zostać sprzedana, a środki pokryć kredyt hipoteczny. Dodatkowe zabezpieczenie musi mieć jednak minimalna wartość dokładnie taką samą jak zaciągane zobowiązanie kredytowe.

Komentarze

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na stronie. Gdy ktoś odpowie na Twój komentarz otrzymasz mailowe powiadomienie. Wypełnienie tego pola jest opcjonalne

TOP 3 oferty - kredyty hipoteczne

Pełny ranking

Powiązane artykuły

Aktualny ranking kredytów hipotecznych. Kredyt na mieszkanie tańszy niż rok temu
Kredyty hipoteczne 01.12.2020

Aktualny ranking kredytów hipotecznych. Kredyt na mieszkanie tańszy niż rok temu

Przekonaj się, że kredyt hipoteczny, nawet w czasie pandemii może być ofertą o bardzo korzystnych warunkach. Sprawdź, gdzie aktualnie warto złożyć wniosek o kredyt na mieszkanie i przekonaj się, jakie warunki musisz spełnić.

Zobacz więcej
Zadatek i zaliczka - czy mogą stanowić wkład własny lub jego część?
Kredyty hipoteczne 24.11.2020

Zadatek i zaliczka - czy mogą stanowić wkład własny lub jego część?

Zarówno zadatek, jak i zaliczka mogą być uznane za wkład własny lub przynajmniej część wkładu własnego. To czy zadatek lub zaliczka pokryje cały wkład własny, zależy wyłącznie od wartości nieruchomości oraz wysokości...

Zobacz więcej
Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, kupna działki - umowa przedwstępna wzór
Kredyty hipoteczne 06.11.2020

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, kupna działki - umowa przedwstępna wzór

Umowa przedwstępna najważniejsze informacje. Co powinna zawierać umowa przedwstępna, jaką formę musi przyjąć taki dokument? Co czeka strony w przypadku niepodpisania umowy przyrzeczonej? 

Zobacz więcej
Czy zawodowy kierowca może skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny?
Kredyty gotówkowe 29.10.2020

Czy zawodowy kierowca może skutecznie ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny?

Czy jako zawodowy kierowca masz szansę na kredyt hipoteczny i kredyt gotówkowy? Dlaczego sytuacja zawowodych kierowców nie jest oczywista pod względem oceny ich zdolności kredytowej?

Zobacz więcej
Mieszkanie dla Młodych - najważniejsze informacje i warunki oferty
Kredyty hipoteczne 28.10.2020

Mieszkanie dla Młodych - najważniejsze informacje i warunki oferty

Mieszkanie dla Młodych cieszyło się ogromnym powodzeniem, sprawdź dlaczego. Czy młodzi ludzie mogą liczyć na nowy program rządu, który pomoże im kupić nieruchomość tak jak MDM? 

Zobacz więcej
Co to jest promesa zatrudnienia?

Co to jest promesa zatrudnienia?

W tym artykule znajdziesz wiele cennych informacji i bardzo szybko dowiesz się, czym faktycznie jest promesa zatrudnienia i jaki może mieć wpływ m.in. podczas wnioskowania o kredyt, czy zmiany pracy.

Zobacz więcej