Kredyty hipoteczne 20 min. czytania

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Sprzedaż mieszkania z kredytem i kupno nowego

Zaktualizowano: 2023-09-19 12:25
Opublikowano: 2020-03-20 12:01
Średnia ocena: 6,00/6 Głosów: 21
Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym jest możliwa, ale po spełnieniu określonych wymagań. Jeśli planujesz zbycie takiego lokalu, w pierwszej kolejności poinformuj o tym bank i ustal warunki spłaty przed czasem swojego zobowiązania. Również potencjalni kupcy muszą mieć świadomość tego, że chcesz dokonać sprzedaży mieszkania czy domu z kredytem hipotecznym.

Kredyt hipoteczny często jest jedyną możliwością sfinansowania zakupu mieszkania – tak z rynku wtórnego, jak pierwotnego. Jednak przy rosnących w 2022 roku cenach nieruchomości oraz drożejących kredytach w związku ze wzrostem głównych stóp procentowych, i co za tym idzie, stawek WIBOR(R), może się okazać, że zechcesz pozbyć się posiadanego lokalu. Taką trudną decyzję podejmuje coraz więcej Polaków. Sprawdź, czy jest możliwa sprzedaż mieszkania z kredytem i jak ją w praktyce przeprowadzić. Czy bank musi zostać poinformowany o chęci wystawienia na sprzedaż nieruchomości, na jaką zaciągnąłeś uprzednio kredyt?

Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Mieszkanie kupione z wykorzystaniem pieniędzy banku z kredytu hipotecznego to częsta sytuacja. Nawet połowa nabywanych przez Polaków lokali z rynku pierwotnego i wtórnego jest kupowana z udziałem kredytu hipotecznego, jak wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego, który dotyczył III kw. 2021 roku. Coraz mniej popularną formą transakcji na rynku jest gotówka. Wówczas jednak kredyty hipoteczne pozostawały bardzo tanie w związku z utrzymywaniem do września 2021 roku skrajnie niskich stóp procentowych NBP. Wynosiły one wówczas:

 • stopa referencyjna – 0,10 proc.,
 • stopa lombardowa – 0,50 proc.,
 • stopa depozytowa – 0,00 proc.,
 • stopa redyskonta weksli – 0,11 proc.,
 • stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc.

Od października 2021 roku aż do kwietnia 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej 7-krotnie podejmowała decyzję o podwyższeniu głównych stóp procentowych w Polsce. W wyniku tego w kwietniu wynosiły one:

 • stopa referencyjna – 4,50 proc.,
 • stopa lombardowa – 5,00 proc.,
 • stopa depozytowa – 4,00 proc.,
 • stopa redyskonta weksli – 4,55 proc.,
 • stopa dyskontowa weksli – 4,60 proc.

Wysokość stóp procentowych i obrany przez RPP kierunek przy prowadzeniu polityki pieniężnej bezpośrednio wpływają na wysokość stawki WIBOR(R), która oddziałuje na wysokość oprocentowania kredytów hipotecznych. Wraz z marżą bankową stawka ta jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości oprocentowania zobowiązań zaciąganych w celach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Dlatego od września 2021 roku do kwietnia 2022 znacznie zwiększyły się dwie najbardziej popularne stawki WIBOR(R) wykorzystywane przy ustalaniu oprocentowania kredytów hipotecznych – stawka WIBOR(R) 3M oraz 6M.

Jeszcze we wrześniu 2021 roku dwie najczęściej wykorzystywane stawki wynosiły:

 • WIBOR(R) 3M – 0,24 proc.
 • WIBOR(R) 6M – 0,28 proc.

Natomiast w kwietniu 2022 roku wyniosły one:

 • WIBOR(R) 3M – 5,32 proc.
 • WIBOR(R) 6M – 5,58 proc.

Kredyty hipoteczne automatycznie musiały zdrożeć, a kredytobiorcy muszą spłacać często dwukrotnie wyższe raty niż jeszcze w połowie 2021 roku. Dlatego wielu może zastanawiać się nad tym, czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z niespłaconym zobowiązaniem. Czy zaciągnięcie i niespłacenie kredytu umożliwi wystawienie przez kredytobiorcę mieszkania na sprzedaż, czy będzie musiał poczekać na spłatę zobowiązania do końca i do momentu, aż zwolni hipotekę ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej?

Sprawdź: O ile wzrosły raty kredytów hipotecznych w 2022 roku? Jak poradzić sobie z wyższą ratą kredytu na mieszkanie?

Na pytanie o to, czy sprzedaż mieszkania z hipoteką jest możliwa, należy odpowiedzieć twierdząco. Wszystko dlatego, że formalnie właścicielem nieruchomości kupowanej na kredyt hipoteczny zawsze pozostaje klient, a bank jest wpisany do księgi wieczystej nieruchomości wyłącznie jako wierzyciel hipoteczny. Klient ten może więc swobodnie dysponować przysługującym mu prawem do nieruchomości. Potwierdzeniem tego prawa jest zaś stosowny wpis dokonany w Dziale II KW.

Jednak sprzedaży mieszkania w kredycie nie można dokonać „za plecami” banku. Wszystko dlatego, że istnieje zabezpieczenie w formie hipoteki. Z tego względu kredytodawca musi zostać poinformowany o planowanej transakcji. Warto wiedzieć, jakich formalności trzeba dopełnić przed podpisaniem umowy sprzedaży i kupna mieszkania z hipoteką. Forum dyskusyjne o tematyce hipotecznej będzie źródłem praktycznej wiedzy na temat tego, jak przeprowadzić całą transakcję, ale oczywiście warto tę kwestię konsultować przede wszystkim z ekspertami.

Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie z kredytem?

Musisz pamiętać, że sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką należy zgłosić do banku, najlepiej jeszcze zanim ogłoszenie o możliwej sprzedaży pojawi się w prasie czy w internecie. Wszystko dlatego, że w parze ze sprzedażą mieszkania z hipoteką idzie wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, a bank musi się zgodzić na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Jako sprzedający możesz zaoszczędzić na odsetkach i innych kosztach okołokredytowych, ale miej na uwadze także to, że sprzedaż mieszkania z zobowiązaniem przed upływem 5 lat może wiązać się z naliczeniem dodatkowej prowizji i podatku dochodowego.

Pomimo faktu, że możesz dokonać sprzedaży mieszkania z hipoteką właściwie w dowolnym momencie, to lepiej z tym poczekać do czasu, aż nie będziesz musiał płacić prowizji dla banku – rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu.

Czy potrzebna jest zgoda banku na sprzedaż mieszkania z kredytem?

Kiedy już podejmiesz decyzję o tym, że chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem, dowiedz się, jakich formalności powinieneś w związku z tym dopełnić – w pierwszej kolejności w banku. Czy potrzebna jest zgoda tej instytucji na sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką? Okazuje się, że formalnie nie jest ona wymagana. Bank nie jest właścicielem Twojego mieszkania, a jedynie wierzycielem hipotecznym. Nie może więc zakazać Ci dokonania sprzedaży czy się jej sprzeciwić.

Jednak powinieneś powiadomić swój bank o zamiarze sprzedaży nieruchomości i następnie uzyskać zaświadczenie dotyczące wysokości aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. Bank, w którym spłacasz kredyt, wystawi Ci promesę, że po spłacie zobowiązania zgodzi się na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Promesa ta jest zobowiązaniem banku do dokonania pewnej aktywności, w tym wypadku zwolnienia hipoteki. Ważna jest zwykle tylko przez jakiś czas, np. 30 dni. Kupujący mieszkanie z kredytem wie wówczas, że taka transakcja nie jest związana z żadnym ryzykiem.

Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania z kredytem w PKO BP czy ING Banku Śląskim, albo w mBanku i Santander Banku oraz w Getin Banku i we wszystkich bankach w Polsce, w których mogłeś zaciągnąć kredyt na mieszkanie? Tak, warunki są zawsze takie same, a bank nie może się nie zgodzić na sprzedaż. Jedyne, co może zrobić, to nie wyrazić zgody na wydanie promesy o zobowiązaniu do wykreślenia hipoteki.

To może Cię zainteresować: Co to jest restrukturyzacja kredytu i kiedy warto się na nią zdecydować?

Jakie dokumenty przygotować, sprzedając dom lub mieszkanie z kredytem?

Kiedy przygotowujesz się do sprzedaży mieszkania z kredytem, formalności, jakich powinieneś dopełnić, zanim do niej dojdzie, mogą wymagać sporych nakładów czasu.

Sama transakcja zbycia nieruchomości obciążonej kredytem jest przeprowadzana w standardowy sposób, czyli w kancelarii notarialnej, gdzie pomiędzy sprzedającym a kupującym jest podpisywany akt notarialny. Powinieneś na tym etapie mieć już wydane przez bank zaświadczenie o pozostałym do spłaty kredycie hipotecznym oraz zgodę banku na wykreślenie hipoteki po spłacie zobowiązania, czyli promesę. Być może będzie ona niezbędnym dokumentem dla kupującego, jeśli chce on kupić Twoje mieszkanie z udziałem kredytu hipotecznego.

Przygotuj przed sprzedażą mieszkania, które zostało kupione w kredycie, takie dokumenty, jak:

 • Akt własności nieruchomości – jeśli nieruchomość została nabyta z rynku pierwotnego, będziesz potrzebować aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność, a jeśli nieruchomość kupiłeś z tak zwanej drugiej ręki, czyli z rynku wtórnego, to musi być umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości dla sprawdzenia zapisów w treści księgi.
 • Zaświadczenie o aktualnym saldzie zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego.
 • Promesa bankowa na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości po pełnej spłacie zobowiązania.

Niejednokrotnie będziesz potrzebować także poświadczenia o braku zobowiązań czynszowych od wspólnoty bądź ze spółdzielni mieszkaniowej oraz dokumentu potwierdzającego, że w sprzedawanym lokalu nikt nie jest zameldowany. Czasem przy sprzedaży domu z kredytem hipotecznym musisz przedstawić zaświadczenie o braku zaległości w opłatach za użytkowanie gruntu oraz podatku od nieruchomości czy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego.

Kiedy warto zdecydować się na sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym?

W jakiej sytuacji rzeczywiście warto dokonać sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym? Forum wskazuje, że najczęściej jest to rozwiązanie dla osób, którym zmieniła się sytuacja rodzinna i finansowa. Mają większe potrzeby mieszkaniowe, dlatego chcą sprzedać dotychczasowe lokum i kupić np. większe. Czasami sprzedaż mieszkania staje się jedyną szansą na uniknięcie powstania zaległości w spłacie kredytu, kiedy raty rosną, a Ty nie jesteś już dłużej w stanie ich spłacać.

Zdarza się, że sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym jest dokonywana po rozwodzie. Najłatwiej jest sprzedać posiadaną nieruchomość i podzielić uzyskane w ten sposób środki finansowe po równo pomiędzy rozwiedzionych współmałżonków, kiedy jeden z nich nie jest w stanie spłacać kredytu ani nie mogą spłacić siebie nawzajem. Ponadto przeprowadzka jest sytuacją, kiedy warto rozważyć zbycie mieszkania z niespłaconym jeszcze zobowiązaniem.

Mieszkanie wraz z kredytem hipotecznym warto sprzedać, jeśli taka transakcja nie wiąże się z dużą stratą finansową, wynikającą np. z prowizji lub podatków czy z różnicy kursu walutowego.

Wyższe raty kredytu spowodowane podwyżkami stóp procentowych a sprzedaż mieszkania z kredytem

Rada Polityki Pieniężnej ma ustalony kurs w kierunku wysokich stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział nawet, że stopy będą rosnąć do czasu, aż inflacja nie wyhamuje. Ta z kolei w marcu 2022 roku według Głównego Urzędu Statystycznego przekroczyła 10 proc. w skali roku. To wszystko oddziałuje na wysokość spłacanych kredytów hipotecznych. Główna stopa procentowa wynosi 4,5 proc., a WIBOR(R) 3M i 6M wynosi ponad 5 proc. w skali roku. To powoduje, że kredytobiorcy muszą spłacać wyższe raty kapitałowo-odsetkowe co miesiąc, a w perspektywie mają niestety kolejne podwyżki.

Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, możesz rozważać sprzedaż mieszkania z kredytem. Forum dyskusyjne klientów banków zawiera wiele wątków dotyczących tej kwestii. Czy rzeczywiście warto to zrobić w obliczu rosnących rat kredytów? Przy zobowiązaniu w kwocie 250 tys. zł udzielonego na 30 lat jeszcze przed pierwszą podwyżką głównych stóp procentowych w Polsce klient płacił ratę miesięczną w granicach do 1000 zł, ale po kilkukrotnych podwyżkach regulował o 50 proc. więcej – to ponad 1500 zł miesięcznie.

Z drugiej strony są niemalejące ceny nieruchomości. Nawet pandemia koronawirusa nie spowodowała zmian w tej kwestii. Z prognoz Centrum AMRON wynika, że wzrost cen mieszkań powinien nieco wyhamować w 2022 roku, ale na pewno nie ma co liczyć na spadki. Wszystko spowodowane jest inflacją, rosnącymi cenami materiałów budowlanych i wojną w Ukrainie. Mieszkanie możesz jednocześnie traktować jako długofalową inwestycję, na której najprawdopodobniej nie stracisz.

Czy zatem decydować się już teraz na sprzedaż mieszkania z kredytem, czy opłaca się je zachować, restrukturyzować kredyt i jednocześnie zachować cenną inwestycję? Trudno powiedzieć. Nie ma jednego, zawsze sprawdzającego się rozwiązania w tym zakresie.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym i kupno innej nieruchomości

Sprzedaż mieszkania z kredytem niekoniecznie musi być podyktowana problemami finansowymi klienta, który nie jest w stanie dłużej spłacać zaciągniętego zobowiązania. Takie sytuacje się zdarzają, ale może być i tak, że chcesz dokonać sprzedaży lokalu oraz kupić nowy na kredyt z banku. Jeśli Twoja rodzina się powiększyła, a aktualnie masz niewielkie lokum, możesz sprzedaż mieszkanie z kredytem i kupić dom. Przy takiej transakcji możesz sprzedać mieszkanie, spłacić dzięki temu swoje zobowiązanie hipoteczne, a pozostałe pieniądze przeznaczyć na wkład własny na kolejną nieruchomość.

Takie rozwiązanie będzie dobre dla osób, które chcą sprzedać lokal, który kupiły nie później niż 5 lat temu. Jeśli dokonałyby sprzedaży bez przeznaczenia takich środków na własne cele mieszkaniowe, musiałyby zapłacić podatek dochodowy. Przy zbyciu nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu możesz przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze w ciągu 3 kolejnych lat na własne cele mieszkaniowe, w tym na zakup lokalu lub budowę domu, a fiskus nie naliczy podatku.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym. Poradnik krok po kroku

Sprzedaż domu z kredytem czy mieszkania, które kupiłeś wcześniej z udziałem kredytu hipotecznego, jest możliwa, ale w porównaniu ze zbyciem nieruchomości nieobciążonej hipotecznie wymaga dopełnienia większej liczby formalności. Jak wygląda sprzedaż mieszkania z kredytem? Musisz wykonać kilka podstawowych kroków:

 • Poinformować bank o tym, że chcesz sprzedaż mieszkanie.
 • Uzyskać zaświadczenie od kredytodawcy z dokładną kwotą pozostałą do spłaty.
 • Uzyskać informacje dotyczące wcześniejszej, przedterminowej spłaty kredytu hipotecznego – głównie o tym, czy bank naliczy dodatkową prowizję (rekompensatę) za taką operację.
 • Uzyskać promesę bankową z obietnicą tego, że bank po spłacie kredytu wyda zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.
 • Podpisać umowę przedwstępną z nabywcą.
 • Podpisać umowę sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym w formie aktu notarialnego.
 • Udać się do banku, w którym masz rachunek bankowy – bank przeleje część pieniędzy na konto kredytodawcy tytułem całkowitej spłaty kredytu.
 • Udać się do banku i uzyskać pisemne zaświadczenie o uregulowaniu zadłużenia.
 • Udać się do banku celem usunięcia nieaktualnych zapisów dotyczących hipoteki.

W przypadku sprzedaży domu z hipoteką wygląda to w podobny sposób jak przy zbyciu mieszkania, ale trzeba pamiętać o tym, że hipoteka mogła być ustanowiona nie tylko na domu, ale i na nieruchomości w osobnych księgach wieczystych, co mnoży formalności, jakich będzie trzeba w związku z tym dopełnić.

Ubezpieczenie a sprzedaż mieszkania z kredytem

Zdarza się, że sprzedaż mieszkania z kredytem nastąpi w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nieruchomości. Jednym z rozwiązań tego problemu jest przepisanie polisy na nowego właściciela nieruchomości. Jeśli nie jest to możliwe, były właściciel nieruchomości powinien rozwiązać umowę ze swoim ubezpieczycielem. Wtedy firma jest zobowiązana do zwrotu niewykorzystanej części opłaconej składki.

Odsetki i prowizja a sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym

Wcześniejsza spłata kredytu w związku ze sprzedażą mieszkania powoduje, że Ty jako dotychczasowy kredytobiorca oszczędzasz na odsetkach. Jaki jest związek pomiędzy zbyciem lokalu z kredytu a odsetkami? Otóż dzięki wcześniejszej spłacie zapłacisz sumarycznie niższą kwotę tych odsetek, niż gdybyś spłacał zobowiązanie w założonym z góry czasie. Bank ma obowiązek zredukować w przypadku wcześniejszej, całościowej spłaty kredytu koszty zobowiązania w sposób proporcjonalny do okresu, o jaki zostanie skrócona umowa.

Musisz jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach Twój bank może naliczyć Ci prowizję (rekompensatę) za pozbawienie go dochodu z utraconych odsetek za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Jednak jej wysokość i zasady pobierania zostały uregulowane w przepisach ustawy o kredycie hipotecznym. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową wynosi maksymalnie 3 proc. i do tego może być pobrana wyłącznie w sytuacji, gdy spłata zobowiązania nastąpiła w ciągu pierwszych 3 lat trwania umowy.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w obcej walucie

Jeszcze 15-20 lat temu dużą popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne w walucie obcej. Przed 2008 rokiem masowo zaciągano kredyty frankowe, z uwagi na korzystniejsze warunki oprocentowania takich zobowiązań. Jednak to się zmieniło, ponieważ banki muszą brać pod uwagę przy udzielaniu takich produktów ryzyko zmiany kursu walutowego, a to jest niestety wysokie. Obecnie takie zobowiązania na mieszkanie czy dom są oferowane tylko tym kredytobiorcom, którzy uzyskują przeważającą część dochodów w danej walucie.

Jednak mamy do czynienia z setkami tysięcy umów kredytowych walutowych. Mając kredyt walutowy w euro, frankach czy w dolarach amerykańskich, również możesz dokonać przedterminowej jego spłaty i sprzedać mieszkanie.

Dowiedz się, jak dokonać sprzedaży mieszkania z kredytem frankowym. Jak pod względem formalnym wygląda sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w euro czy w dolarach? Jest to proces bardziej kłopotliwy dla banku i kredytobiorcy. Musisz wiedzieć, że bank w zaświadczeniu o obecnym saldzie zadłużenia albo uwzględni wartość zobowiązania w walucie obcej, albo ewentualnie przeliczy ją według bieżącego kursu.

Może się więc okazać, że wysokość zadłużenia będzie znacznie wyższa niż cena nieruchomości ze względu na drożejące waluty obce. W takiej sytuacji sprzedający będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni różnicę, co niekoniecznie musi się mu opłacać. Przeanalizuj więc dokładnie, jak to wygląda w Twoim przypadku.

Koszty związane ze sprzedażą mieszkania lub domu z kredytem hipotecznym

Sprzedaż mieszkania w kredycie hipotecznym czy sprzedaż domu z hipoteką może wiązać się z koniecznością poniesienia pewnych opłat. Za samo wydanie promesy o zgodzie do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości trzeba zapłacić około 100 zł. Do tego można doliczyć ewentualną prowizję za przedwczesną spłatę zobowiązania oraz podatki, których jednak można uniknąć.

Koszty notarialne a sprzedaż mieszkania z kredytem

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym właściwie wygląda pod względem formalnym podobnie jak sprzedaż mieszkania nieobciążonego. Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości będzie wymagała zawarcia aktu notarialnego, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie nieważna i nie będzie niosła za sobą realnego przeniesienia własności do nieruchomości. Koszty notarialne w takim przypadku zwyczajowo ponosi kupujący, tak jak koszty wpisu do księgi wieczystej. Jednak przy wykreśleniu dotychczasowej hipoteki w związku z Twoim kredytem na mieszkanie czy dom Ty możesz płacić za to nowemu właścicielowi, a ten dopełni formalności w sądzie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Kliknij i sprawdź: Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny zarabiając najniższą krajową? Kredyt hipoteczny a najniższa krajowa w 2022 roku

Podatek od sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym

Przy sprzedaży mieszkania, które wcześniej było kupione na kredyt hipoteczny, uzyskujesz pewne środki finansowe. Po spłacie zobowiązania może zostać Ci pokaźna kwota. W rozumieniu fiskusa – wzbogaciłeś się. Zatem trzeba się zastanowić, czy sprzedaż mieszkania z kredytem jest opodatkowana i ile wynosi podatek od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia.

Standardowo rzeczywiście przy umowie kupna-sprzedaży sprzedający może być obciążony koniecznością uiszczenia podatku dochodowego, a kupujący – kwotą podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC. Podatek dochodowy odprowadzasz przy sprzedaży mieszkania z kredytem hipotecznym od różnicy pomiędzy kwotą zakupu a ceną sprzedaży nieruchomości w wysokości 19 proc. To niemała kwota, jaką możesz przekazać na konto urzędu skarbowego.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat? Na szczęście istnieją pewne możliwości prawne uniknięcia zapłaty podatku. Nie uiścisz go, jeśli środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczysz na tzw. cele mieszkaniowe, np. na zakup kolejnego lokalu czy budowę domu. W przeciwnym wypadku nie tylko musisz zapłacić podatek, ale też złożyć PIT-39. Sprzedaż mieszkania z kredytem czy bez – i tak zobowiązuje Cię do tego. PIT-39 to druk przeznaczony dla osób, które uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym – o czym warto pamiętać?

Sprzedaż mieszkania czy domu z kredytem hipotecznym jest możliwa, a Ty jako właściciel nieruchomości możesz to zrobić nawet bez zgody swojego banku. Ta będzie potrzebna tylko do wykreślenia hipoteki, co jest istotne dla nowego nabywcy. Jeśli będzie chciał kupić Twoje mieszkanie z kredytem hipotecznym i sam zaciągnąć takie zobowiązanie, Twój bank musi zgodzić się na wykreślenie hipoteki, bo nabywca nie będzie w stanie jej ustanowić dla swojego banku.

Pamiętaj, że przy wystawianiu nieruchomości na sprzedaż trzeba poinformować kupującego o kredycie. Nie można zatajać takiej informacji, skoro jest ona łatwo dostępna – widnieje w księdze wieczystej nieruchomości.

W obliczu rosnących rat kredytów hipotecznych możesz pomyśleć o zakończeniu okresu trwania kredytowania i pozbyć się mieszkania, o ile masz inne, alternatywne miejsce zamieszkania. Pamiętaj też, że mieszkanie obecnie jest dobrą inwestycją na przyszłość.

Nie przegap: 

Podatek od sprzedaży mieszkania - ile wynosi podatek od sprzedaży nieruchomości? Kalkulator

Czym jest podatek od nieruchomości? Kto płaci podatek od nieruchomości i jak go obliczyć?

Komentarze

Powiązane artykuły

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

Mieszkanie na Start. Ile wyniesie rata kredytu? Warunki programu

...to może Cię zainteresować: Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt hipoteczny? Bezpieczny Kredyt 2% nie wprowadzał progów dochodowych. W...

...od kiedy będzie dostępny? Obecnie projekt zakładający tanie kredyty hipoteczne znajduje się na ścieżce legislacyjnej – jest w trakcie...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

Kredyt dla służb mundurowych w ofercie banków

...udzielone: Sprawdź: Czy warto teraz brać kredyt hipoteczny lub kredyt gotówkowy? Kredyt dla mundurowych, obecny w okresowych lub stałych ofertach...

...zbudowanie wystarczająco wysokiego wkładu własnego na kredyt hipoteczny dla policjanta lub żołnierza. Kredyt hipoteczny w ING Banku...

Zobacz więcej
11 min. czytania
Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

Źródła dochodu akceptowane i nieakceptowane przez banki

...źródeł. Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Już na samym początku procesu ubiegania się o kredyt, bank prosi...

...źródła dochodu? Sprawdź, ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt hipoteczny? Dochód z umowy o pracę jest traktowany jako jeden z najbardziej...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Do ilu banków można złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

...najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i możliwościom finansowym. W ten sposób masz większe szanse na znalezienie oferty, która będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Liczba składanych wniosków o kredyt hipoteczny może budzić wątpliwości. Co do zasady, można składać wiele wniosków o kredyt hipoteczny, jednak warto robić to z rozwagą. BIK podaje, że złożenie kilku zapytań kredytowych w krótkim...

Zobacz więcej
7 min. czytania
Jak obliczyć koszt budowy domu {{year}} i jak sporządzić kosztorys?

Jak obliczyć koszt budowy domu 2024 i jak sporządzić kosztorys?

...nie zastąpi profesjonalnego kosztorysu. Oceń swoje szanse na kredyt hipoteczny – sprawdź nasz kalkulator zdolności kredytowej! Kosztorys...

...dostarczyć kosztorys budowy domu do banku. Wkład własny przy kredycie hipotecznym to minimum 20%, chyba że zdecydujesz się na ubezpieczenie niskiego...

Zobacz więcej
14 min. czytania
Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna {{year}}

Książeczka mieszkaniowa premia gwarancyjna 2024

...na precyzyjne i oficjalne wyliczenie przysługującej premii. Dzięki temu możesz wyliczyć ile pieniędzy będziesz posiadać na wkład własny, jeśli interesuje Cię kredyt hipoteczny. Od 19 stycznia 2021 roku, wszyscy posiadacze książeczek mieszkaniowych muszą dokonać ich rejestracji w banku, który zarządza ich rachunkiem. Rejestracja musi być...

Zobacz więcej
15 min. czytania