BOŚ Bank Kredyt hipoteczny - oferta standardowa - Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska Wróć do rankingu
Ocena: 1/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Marża
2,19%
Stawka WIBOR
6M6,95%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Dodatkowe ubezpieczenia uzależnione od indywidualnych warunków.

Polisa na życie
0,00%

Bank akceptuje ubezpieczenie własne klienta. Wymagane jest w przypadku gdy najstarszy kredytobiorca w dniu spłaty ostatniej raty przekroczy 70 rok życia.

Ubezpieczenie pomostowe
1,00%

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża jest podwyższona o 1,00 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci ekspert z ANG S.A.
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
9,14%
Prowizja
2,50%
RRSO
9,87%
Rata miesięczna
1 740,05 zł
Całkowity koszt
322 014,52 zł
Suma spłacanych odsetek
317 014,52 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
2,19%
2,50%
150 000,00 zł
35 lat
2,29%
2,50%
150 000,00 zł
35 lat
2,39%
2,50%
150 000,00 zł
35 lat
2,69%
2,50%
150 000,00 zł
35 lat
1,89%
2,50%
3 000 000,00 zł
35 lat
1,99%
2,50%
3 000 000,00 zł
35 lat
2,19%
2,50%
3 000 000,00 zł
35 lat
2,59%
2,50%
3 000 000,00 zł
35 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 22.06.2022 r. wynosi 9,94% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,20 % w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 22.06.2022 r. wynosi 7,21%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,99 p.p., LTV 80%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20% od kwoty kredytu tj. 7 700  PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 390 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 3229,93  PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2985,27 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 904 767,96 PLN.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić