Bank BPS Kredyt hipoteczny - oferta standardowa - Bank BPS

Bank BPS Wróć do rankingu
Ocena: 1/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Marża
2,19%
Stawka WIBOR
3M6,92%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Ustalane indywidualnie w zależności od wybranego TU.

Polisa na życie
0,00%

Ustalane indywidualnie w zależności od wybranego TU.

Ubezpieczenie pomostowe
1,40%

Do czasu ustanowienia hipoteki: poręczenie wekslowe, kaucja, blokada lub podniesienie marży o 1,4 p.p. do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz Banku zabezpieczenie przejściowe – do czasu ustanowienia hipoteki.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci ekspert z ANG S.A.
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
9,11%
Prowizja
3,50%
RRSO
9,97%
Rata miesięczna
1 752,76 zł
Całkowity koszt
325 826,67 zł
Suma spłacanych odsetek
318 826,67 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
2,19%
3,50%
100 000,00 zł
30 lat
2,29%
3,50%
100 000,00 zł
30 lat
2,39%
3,50%
100 000,00 zł
30 lat
2,69%
3,50%
100 000,00 zł
30 lat
1,89%
3,50%
1 000 000,00 zł
30 lat
1,99%
3,50%
1 000 000,00 zł
30 lat
2,19%
3,50%
1 000 000,00 zł
30 lat
2,59%
3,50%
1 000 000,00 zł
30 lat

Przykład reprezentantywny

Kredyt mieszkaniowy Mój DOM Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,37 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 347 130,00 PLN, okres kredytowania: 305 miesięcy; wkład własny: 30 % wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,58 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,39 %) i marży Banku
w wysokości 2,19 %  równa rata miesięczna: 3 040,18  PLN, łączna liczba rat: 305. Całkowity koszt kredytu 589 021,15 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 580 123,90 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 8 678,25 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 936 151,15 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 18 listopada 2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić