BNP Paribas kredyt hipoteczny - oferta standardowa - BNP Paribas

BNP Paribas Wróć do rankingu
Ocena: 4/5
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas Banku Polska możesz otrzymać w kwocie od 50 000 zł do aż 4 000 000 zł. Kredyt możesz spłacać w ratach równych lub malejących przez 30 lat. Nawet do 15% kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel. Możesz też łączyć cele kredytowania i skorzystać z karencji w spłacie.

Marża
2,85%
Stawka WIBOR
3M6,41%
Min. wkład własny
20,00%
Ubezpieczenie
0,00%

Dodatkowe ubezpieczenie uzależnione od indywidualnych warunków.

Polisa na życie
0,00%

Można skorzystać z oferowanego przez bank Pakietu 2H obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu.

Ubezpieczenie pomostowe
1,20%

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższona jest o 1,2 p.p.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
0,00%
Ofertę przedstawi Ci doradca z
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
9,26%
Prowizja
0,00%
RRSO
9,66%
Rata miesięczna
1 714,14 zł
Całkowity koszt
314 243,18 zł
Suma spłacanych odsetek
314 243,18 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
2,85%
0,00%
149 999,00 zł
30 lat
2,85%
0,00%
399 999,00 zł
30 lat
2,85%
0,00%
4 000 000,00 zł
30 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,74%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 320 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 650 000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 450.000 zł; oprocentowanie zmienne 4,80% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,75% wg stanu na dzień 13.01.2022 r. oraz marża 2,05% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 407 801,66 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 349 327,48 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3 357,06 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3 200,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 35 898,12 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 15 600,00 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 857 801,66 zł, płatna w 320 miesięcznych ratach po 2 766,30 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2 500,93 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić