BNP Paribas kredyt hipoteczny - oferta standardowa - BNP Paribas

BNP Paribas Wróć do rankingu
Ocena: 4/5
10 osób wybrało tę ofertę
Opinie: 0

Więcej o ofercie

Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.

Kredyt hipoteczny w BNP Paribas Banku Polska możesz otrzymać w kwocie od 50 000 zł do aż 4 000 000 zł. Kredyt możesz spłacać w ratach równych lub malejących przez 30 lat. Nawet do 15% kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel. Możesz też łączyć cele kredytowania i skorzystać z karencji w spłacie.

2,85%
Marża
3M2,96%
Stawka WIBOR
20,00%
Min. wkład własny
0,00%
Ubezpieczenie

Można skorzystać z ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z oferty dostępnej w banku (jego koszt to 0,09% sumy ubezpieczenia). Można też skorzystać z ubezpieczenia oferowanego przez ubezpieczyciela akceptowanego przez bank.

0,00%
Polisa na życie

Można skorzystać z oferowanego przez bank Pakietu 2H obejmującego ubezpieczenie na wypadek zgonu.

1,20%
Ubezpieczenie pomostowe

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku marża kredytu podwyższona jest o 1,2 p.p.

0,00%
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Ofertę przedstawi Ci doradca
Wyliczenie wygenerowane dla kwoty 200 000,00 zł na okres 25 l.
Liczba rat
300
Oprocentowanie
5,81%
Prowizja
0,00%
RRSO
5,97%
Rata miesięczna
1 265,47 zł
Całkowity koszt
179 641,00 zł
Suma spłacanych odsetek
179 641,00 zł
Marża
Prowizja
Maks. kwota
Maks. okres spłaty
2,85%
0,00%
149 999,00 zł
30 lat
2,85%
0,00%
399 999,00 zł
30 lat
2,85%
0,00%
4 000 000,00 zł
30 lat

Przykład reprezentantywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,33 %, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 310 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 590.000 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 410.000 zł; oprocentowanie zmienne 4,40% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 2,35% wg stanu na dzień 17.12.2021 r. oraz marża 2,05% (marża jest podwyższana o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 328.976,62 zł,  w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 277.522,64 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 3.056,50 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3.100,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 31.160,98 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 13.717,50 zł, opłata za czynności związane z oceną przez Bank wartości nieruchomości 400,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 738.976,62 zł, płatna w 310 miesięcznych ratach po 2.455,45 zł (w pierwszych 9 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 2.220,87 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.12.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Propozycja skierowana jest do klientów, którzy posiadają albo założą w Banku rachunek osobisty „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową i pod warunkiem zapewniania wpływu na ten rachunek środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego rachunku będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcą, w wysokości min. 2.500 zł miesięcznie, w całym okresie kredytowania.

Kredyt hipoteczny jest dostępny również bez dodatkowych produktów lub usług finansowych, jednakże na innych warunkach cenowych. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Opinie i komentarze

Twoja ocena
Jeśli skorzystałeś z tej oferty tego banku, możesz ją ocenić